Engineered For Your Success
Od systemów SCADA, przez sterowanie maszynami i rozdzielnice – automatyzacja procesów Flottweg jest automatycznie dobrym wyborem.

Automatyzacja procesów Flottweg – Zalety automatyki

Od przemysłu chemicznego po przemysł farmaceutyczny: do uzyskania wysokiej jakości produktów często niezbędne są złożone procesy. Kto chce nimi sterować, potrzebuje optymalnie zaprogramowanego urządzenia i technologii sterowania, która jest zarówno prosta, jak i bezpieczna. Systemy firmy Flottweg do sterowania urządzeniami i maszynami są zrozumiałe, łatwe do zintegrowania i gwarantują wysokie bezpieczeństwo procesu. Flottweg oferuje pełne portfolio w zakresie automatyzacji procesu, zarówno w zakresie rozdzielnic, usług programowania, jak też planowania i wdrażania kompletnych systemów SCADA.