Engineered For Your Success
Juice Belt Press Flottweg

Prasy taśmowe do produkcji soków i napojów

Najważniejszym czynnikiem warunkującym sukces podczas produkcji soków owocowych (bezpośrednich), koncentratów i soków warzywnych jest doskonała jakość soku. Aby zatrzymać cenne składniki podczas procesu ekstrakcji, należy przetwarzać surowiec w sposób szybki, niezawodny i higieniczny. Równie ważna jest przy tym duża wydajność surowców przy utrzymaniu minimalnych nakładów związanych z eksploatacją i konserwacją.

Prasa taśmowa firmy Flottweg z łatwością stawia czoła tym wyzwaniom. Przetwarza surowiec szybko i przy zachowaniu najwyższej jakości. Maksymalizuje przy tym wydajność i utrzymuje poziom nakładów na eksploatację i naprawy na minimalnym poziomie.

Systemy i rozwiązania z jednego źródła

Firma Flottweg oferuje kompletne linie przetwórcze do produkcji soków owocowych (bezpośrednich), koncentratów i soków warzywnych:

 • Dwuetapowe prasy taśmowe firmy Flottweg z ekstrakcją wytłoków w celu zwiększenia poziomu wydajności lub wykorzystania podczas produkcji koncentratów
 • Dekantery firmy Flottweg do oddzielania fazy stałej z zacieru lub soku
 • Separatory firmy Flottweg do dodatkowego oczyszczenia uzyskanego soku

Zalety związane z produkcją soków owocowych, koncentratów i soków warzywnych przy użyciu prasy taśmowej:

 • Maksymalna wydajność soku owocowego, warzywnego i bezpośredniego dzięki optymalnemu wyciskaniu
 • Redukcja kosztów podczas całego procesu produkcji soku
 • Wyższa jakość soku
 • Zmniejszenie osadu drożdżowego
 • Optymalne oczyszczanie soków owocowych, warzywnych i bezpośrednich
 • Wydajne przetwarzanie owoców, zacieru owocowego i warzyw

Flottweg - Twój producent pras taśmowych

Flottweg - Państwa partner w dziedzinie pras taśmowych. Przemysł napojów podkłada zaufanie w naszej technologii oddzielania, ponieważ wiemy, co jest ważne podczas produkcji pras taśmowych. Oferujemy Państwu:

 • Wieloletnie doświadczenie i stosowne know-how podczas stosowania pras taśmowych przy produkcji soków
 • Wysokie standardy higieny i najlepszą jakość produktów - Manufactured in Germany
 • Wytrzymałość i długą żywotność maszyn
 • Łatwą dostępność, proste czyszczenie, obsługę i konserwację

Broszury do pobrania

Produkcja soku jabłkowego przy użyciu prasy taśmowej