Engineered For Your Success
Flottweg Decanter C7E

Dekanter C7E Flottweg: Wirówka do oddzielania ścieków i osadów ściekowych

Dekantery Flottweg serii C przerabiają w ciągu godziny na całym świecie 25 milionów litrów osadu ściekowego. Odpowiada to liczbie 165 000 napełnionych wanien do kąpieli na godzinę. Decydującą rolę odgrywa przy tym odwadnianie i zagęszczanie osadu ściekowego.

Wymagania co do jakości i efektywności oczyszczalni ścieków zwiększają się z roku na rok, a impulsem do nich są wzrastające koszty energii i utylizacji. W związku z tym standardem technicznym jest odwodnienie, względnie zagęszczenie powstającego osadu za pomocą wirówki dekantacyjnej. W tym celu firma Flottweg specjalnie skonstruowała dekantery serii C. C7E jest największy spośród wszystkich maszyn serii C.

C7E zwiększa udział suchej substancji w osadzie i tym samym zmniejsza jego objętość i masę (przez odwodnienie). Oznacza to, że użytkownicy muszą deponować, przerabiać albo spalać mniej osadu. W następstwie pojawia się ogromny potencjał oszczędności dla użytkownika oczyszczalni.

Wysoka jakość, efektywność i długowieczność: Flottweg C7E

C7E przerabia w celu odwodnienia do 120 metrów sześciennych osadu ściekowego na godzinę. W wypadku zagęszczania jest to do 160 metrów sześciennych. Świetne efekty oddzielania, optymalny stosunek ceny do wydajności i wyjątkowa wydajność są argumentami, które przekonują każdego użytkownika oczyszczalni ścieków.

 Flottweg C7E: Optymalne zagęszczanie i odwadnianie osadu ściekowego


System Flottweg Recuvane®
Zdecydujcie się Państwo na najniższe zużycie energii

Przyspieszenie oddzielanego medium zużywa lwią część energii elektrycznej. Po separacji odwirowana ciecz wychodzi z systemu, przy czym energia rotacyjna pozostaje niewykorzystana. Dzięki systemowi Flottweg Recuvane® Klienci odzyskują część energii rotacyjnej. Ukierunkowane odprowadzenie odwirowanej cieczy wspomaga główny napęd i prowadzi bezpośrednio do zredukowania pobieranej mocy elektrycznej o około 20 procent. Najlepsza efektywność = najwyższy stopień zadowolenia klientów.

Zalety serii C: C7E do zagęszczania i odwadniania osadu ściekowego

  • Touch Control Flottweg umożliwia łatwą obsługę i przyjazne dla użytkownika sterowanie.
  • Minimalne zapotrzebowanie na personel obsługi dzięki automatycznej pracy w trybie 24-godzinnym.
  • Zoptymalizowany pakiet ograniczający zużycie i wysoko jakościowe stale szlachetne (nierdzewne i kwasoodporne) wydłużają żywotność wirówki dekantacyjnej.
  • Większa objętość sedymentacyjna (dzięki jeziorku głębokiemu i stożkowi o dużej rozwartości) umożliwia uzyskanie najwyższej gęstości mocy (10-20 procent) przy najmniejszym zapotrzebowaniu na miejsce.
  • Zredukowane zapotrzebowanie na koagulanty zapewnia redukcję kosztów eksploatacji.
  • System Flottweg Recuvane® umożliwia uzyskanie około 20 procent oszczędności na kosztach energii.
  • Brak obciążenia dla zdrowia pracowników oczyszczalni (dzięki systemowi zamkniętemu nie występuje obciążenie aerozolami ani wydobywanie się zanieczyszczeń i zapachów).
  • Simp Drive® umożliwia uzyskiwanie najlepszych rezultatów ciągłego rozdzielania przez automatyczną i niezależną regulację prędkości obrotowej bębna i różnicowej prędkości obrotowej.
  • Przyjazna dla konserwacji i łatwo dostępna konstrukcja serii C przyczynia się do krótkich okresów przestoju.

Broszury do pobrania