Engineered For Your Success
Wirówka Flottweg Z4E: Uniwersalne rozwiązanie wśród wirówek dekantacyjnych

Wirówka Flottweg Z4E: Uniwersalne rozwiązanie wśród wirówek dekantacyjnych

Czy to przetwarzanie napojów, oliwy z oliwek, skrobi pszenicznej, czy też uzdatnianie osadów olejowych, Flottweg Z4E jest pod ręką.

Wirówka dekantacyjna Flottweg Z4E ucieleśnia wysoką jakość, efektywność oraz trwałość i jest prawdziwie uniwersalnym urządzeniem. Zadowoleni klienci używają wirówki dekantacyjnej w najróżniejszych obszarach zastosowań wirowania. Poza tym Z4E jest dostępna i stosowana w różnych wersjach.

Wirówka dekantacyjna Z4E jako pojedyncza instalacja w kontenerze

Wirowanie z technologią Flottweg — Engineered for Your Success

Flottweg Z4E i różne opcje wersji:

  • Jako urządzenie w kontenerach i na platformach
  • Wersja Tricanter® do oddzielania mieszanin 3-fazowych, np. dwóch niemieszalnych faz płynnych i jednej fazy stałej
  • Jako wirówka dekantacyjna do oddzielania mieszanin 2-fazowych (oddzielanie fazy stałej od płynnej, np. przy produkcji oleju avokado i podczas przerobu osadu olejowego)
  • Jako wirówka dekantacyjna do mieszanin 2-fazowych ze swobodnym systemem przelewowym (bezciśnieniowe odprowadzenie płynu)
  • Wirówka dekantacyjna do mieszanin dwufazowych precyzyjnie odprowadzająca fazę ciekłą (np do produkcji soku owocowego przy oddzielaniu fazy stałej z zacieru lub soku)
  • W wersji do obszarów zagrożonych wybuchem

Wirówka dekantacyjna Flottweg Z4E — uniwersalne urządzenie w dziedzinie wirowania

Flottweg produkuje wirówki dekantacyjne od 1956 roku. Flottweg jest znanym na całym świecie oferentem indywidualnych rozwiązań technologii mechanicznego oddzielania, który dostarczając klientom wirówkę Z4E gwarantuje im wysoką jakość, wydajność i wieloletnią żywotność. 

skorzystaj z naszego know-how i różnorodności naszej wirówki dekantacyjnej Z4E. Nasi eksperci chętnie Państwu doradzą.      


Wirówka Flottweg Z4E do zastosowania w branży spożywczej