Engineered For Your Success

13.11.2014

Przewaga dzięki innowacyjności

Wyróżnienie dla firmy Flottweg! Postępująca globalizacja, zmiany demograficzne oraz transformacja sposobu gospodarowania na bardziej zrównoważony stawiają przedsiębiorstwa przed ważnymi pytaniami: Jak sprostać presji cenowej na rynku? Jak pozyskać dla firmy wykwalifikowanych specjalistów? Jak uczynić produkcję bardziej zrównoważoną oraz przyjazną dla społeczeństwa i środowiska?

 

Aby znaleźć odpowiedź na powyższe pytania i móc aktywnie reagować na globalne wyzwania, firma Flottweg postawiła na badania naukowe i rozwój. Za nowatorstwo i stałe dążenie do ulepszania sprawdzonych rozwiązań Stowarzyszenie Fundatorów na Rzecz Gospodarki Niemieckiej (Stifterverband für die Deutsche Wirtschaft) przyznało firmie Flottweg certyfikat „Innowacyjni dzięki badaniom naukowym” („Innovativ durch Forschung”). 

award
Przewaga dzięki innowacyjności

 

Firma bardzo szybko dostrzegła potencjał własnego zespołu odpowiedzialnego za badania i rozwój (F&E), prowadzącego prace w strukturach działu technologicznego już od 1990 roku. Jest to dziewięciu pracowników, którzy zajmują się wyłącznie udoskonalaniem podstawowych produktów: dekanterów, separatorów, pras taśmowych oraz przekładni. „Wyróżnienie Stowarzyszenia Fundatorów na Rzecz Gospodarki Niemieckiej bardzo nas cieszy. Miło jest widzieć, że dzięki naszym badaniom przyczyniamy się do utrzymania miejsc pracy w regionie i ugruntowania pozycji Niemiec jako ośrodka gospodarczego”, wyjaśnia Benno Vielhuber, kierownik działu odpowiedzialnego za badania naukowe i rozwój.

 

Certyfikat „Innowacyjni dzięki badaniom naukowym” nadawany jest przedsiębiorstwom, które prowadzą własne badania i przejmują odpowiedzialność za sprawy państwa i społeczeństwa. To coroczne wyróżnienie przyznawane jest z inicjatywy Federalnego Ministerstwa Edukacji i Gospodarki. Wyniki sondaży dotyczących badań i rozwoju prezentowane są m.in. w raporcie federalnym „Badania naukowe i innowacyjność” i stanowią dla rządu federalnego podstawę przy kształtowaniu polityki promującej nowatorskie rozwiązania i technologie. Dane wykorzystywane są ponadto do sporządzania odpowiednich analiz przez UE i OECD.

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide