Engineered For Your Success

13.11.2014

Przewaga dzięki innowacyjności

Wyróżnienie dla firmy Flottweg! Postępująca globalizacja, zmiany demograficzne oraz transformacja sposobu gospodarowania na bardziej zrównoważony stawiają przedsiębiorstwa przed ważnymi pytaniami: Jak sprostać presji cenowej na rynku? Jak pozyskać dla firmy wykwalifikowanych specjalistów? Jak uczynić produkcję bardziej zrównoważoną oraz przyjazną dla społeczeństwa i środowiska?

 

Aby znaleźć odpowiedź na powyższe pytania i móc aktywnie reagować na globalne wyzwania, firma Flottweg postawiła na badania naukowe i rozwój. Za nowatorstwo i stałe dążenie do ulepszania sprawdzonych rozwiązań Stowarzyszenie Fundatorów na Rzecz Gospodarki Niemieckiej (Stifterverband für die Deutsche Wirtschaft) przyznało firmie Flottweg certyfikat „Innowacyjni dzięki badaniom naukowym” („Innovativ durch Forschung”). 

Forschung_und_Entwicklung_Flottweg_SE_25 Przewaga dzięki innowacyjności

 

Firma bardzo szybko dostrzegła potencjał własnego zespołu odpowiedzialnego za badania i rozwój (F&E), prowadzącego prace w strukturach działu technologicznego już od 1990 roku. Jest to dziewięciu pracowników, którzy zajmują się wyłącznie udoskonalaniem podstawowych produktów: dekanterów, separatorów, pras taśmowych oraz przekładni. „Wyróżnienie Stowarzyszenia Fundatorów na Rzecz Gospodarki Niemieckiej bardzo nas cieszy. Miło jest widzieć, że dzięki naszym badaniom przyczyniamy się do utrzymania miejsc pracy w regionie i ugruntowania pozycji Niemiec jako ośrodka gospodarczego”, wyjaśnia Benno Vielhuber, kierownik działu odpowiedzialnego za badania naukowe i rozwój.

 

Certyfikat „Innowacyjni dzięki badaniom naukowym” nadawany jest przedsiębiorstwom, które prowadzą własne badania i przejmują odpowiedzialność za sprawy państwa i społeczeństwa. To coroczne wyróżnienie przyznawane jest z inicjatywy Federalnego Ministerstwa Edukacji i Gospodarki. Wyniki sondaży dotyczących badań i rozwoju prezentowane są m.in. w raporcie federalnym „Badania naukowe i innowacyjność” i stanowią dla rządu federalnego podstawę przy kształtowaniu polityki promującej nowatorskie rozwiązania i technologie. Dane wykorzystywane są ponadto do sporządzania odpowiednich analiz przez UE i OECD.

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide