Engineered For Your Success
Flottweg News

02.02.2015

Konferencja ekspertów przemysłu naftowego w Kiryszy – „Zarabianie Zamiast Marnotrawienia”

W dniach 11 - 12 listopada 2014 r. odbyła się konferencja naukowo-praktyczna, skierowana do specjalistów z przemysłu naftowego, pod tytułem „Zarabianie Zamiast Marnotrawienia” – innowacyjne technologie i systemy rozwiązujące problem usuwania odpadów”. Jej organizatorem były rosyjski oddział firmy Flottweg SE, „Flottweg Moskau” oraz „Eisenmann Anlagenbau” i JSC „Kirishinefteorgsintez”.

Conference

 

Problem usuwania odpadów w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i normami ochrony środowiska to jeden z najbardziej uciążliwych problemów każdej firmy przemysłowej. Jeśli chodzi o pracę z surowcami węglowodorowymi (używanymi na przykład w rafineriach ropy naftowej) problem ten przybiera rangę zadania o nadrzędnym znaczeniu.

 

Do czyszczenia, przetwarzania i recyklingu odpadów przemysłowych, powstających podczas przetwarzania i wytwarzania produktów z ropy naftowej, wykorzystuje się teraz w większości przedsiębiorstw wirówki Flottweg, które zapewniają zarówno skuteczną pracę z pozostałościami biologicznymi, jak i możliwość rozdzielenia tłustego szlamu, jaki występuje w produktach wytwarzanych z ropy naftowej, wody i ciał stałych w ramach procesu tricanter (Flottweg Tricanter®). Ze względu na to, że możliwe jest bezproblemowe używanie ropy i wody czyszczonych w wirówce i ponowne wprowadzanie ich do cyklu produkcyjnego przedsiębiorstwa, sporą ilość uwagi poświęcono dalszej obróbce oddzielonych i odwodnionych ciał stałych (twardej masy) bez zagrażania środowisku.

 

W tym przypadku uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się m.in. jak można całkowicie rozwiązać problem z gospodarowaniem odpadami w przedsiębiorstwach działających w przemyśle naftowym z punktu widzenia ochrony środowiska, a także jak można osiągnąć ten cel, zapewniając sobie jednocześnie korzyści ekonomiczne. W opracowanych raportach naukowo-technicznych przedstawiono w sposób wyraźny przykład pomyślnego rozwiązania tej kwestii dzięki wykorzystaniu urządzeń Flottweg umożliwiających oddzielanie i odwadnianie szlamu oraz urządzeń Eisenmann, które pozwalają całkowicie wyeliminować emisje do atmosfery, a tym samym wpływ na środowisko.

 

 Dla uczestników konferencji zorganizowano także wycieczkę po największej rafinerii w Rosji (OOO „KINEF”), podczas której przedstawiono im urządzenia przetwórcze firm Flottweg i Eisenmann. Po jej zakończeniu odbyła się rozmowa na temat kwestii poruszonych w trakcie konferencji, uczestnicy mieli także okazję wymienić się poglądami.

 

Udział w konferencji wzięło ponad 70 delegatów. Na zakończenie większość z nich wyraziła swoją wdzięczność dla organizatorów, którym udało się stworzyć tak interesujące wydarzenie, a także stwierdziła, że chciałaby kontynuować tę tradycję.