Engineered For Your Success
Flottweg News

07.01.2015

Flottweg ponownie wyróżniony

W ramach audytu przeglądowego Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) skontrolowało poszczególne obszary Flottweg SE. Podczas badań audytor oceniał istotne procesy i procedury pod kątem zgodności z wytycznymi systemu zarządzania jakością według DIN EN ISO 9001:2008.

ISO9001_11

 

Badanie wykazało, że Flottweg spełnia wymagania audytu. Doświadczenie naszych pracowników oraz łatwość, z jaką odpowiadali na zadawane pytania, zaimponowały audytorowi.

„Dla nas jako renomowanego przedsiębiorstwa jest rzeczą oczywistą, że kontrolujemy regularnie nasze procesy albo zlecamy ich sprawdzenie. W ten sposób zabezpieczamy długotrwały sukces przedsiębiorstwa”, wyjaśnia dr Roland Merkl, kierownik ds. jakości w Flottweg.

 

Informacja o Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA)

 

Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) został założony w 1985 r. jako spółka córka Lloyd’s Register Gruppe Limited. LRQA należy do wiodących na skalę światową przedsiębiorstw usługowych zajmujących się audytami i certyfikacją systemów zarządzania w zakresie jakości, energii, środowiska i bezpieczeństwa. Ponadto LRQA oferuje m.in. rozwiązania zapewniające zminimalizowanie ryzyka, audyty dostawców oraz szkolenia w zakresie systemów zarządzania.