Engineered For Your Success

11.01.2021

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy we Flottweg przebiega zgodnie z normą ISO 45001.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy przez firmę Flottweg przebiega zgodnie z normą ISO 45001. W październiku firma Flottweg ukończyła z powodzeniem procedurę certyfikacji ISO 45001. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy umożliwia naszej firmie zapewnienie naszym pracownikom oraz innym interesariuszom zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy.

iso45001certificate_14

Zdrowy i zmotywowany personel odgrywa kluczową rolę na drodze do sukcesu ekonomicznego Flottweg. Norma ISO 45001 zapewnia ramy do identyfikacji, aktywnego ograniczania oraz eliminowania potencjalnego i realnego ryzyka w miejscu pracy.

Wprowadzając system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, firma Flottweg zwiększyła świadomość znaczenia BHP w całym przedsiębiorstwie. Stosowanie środków zapobiegawczych i ochrony oraz aktywny udział pracowników podnoszą skuteczność działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

W celu ciągłego doskonalenia procesu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wprowadziliśmy koncepcję BHP do naszych procesów operacyjnych. Firma Flottweg poddała niedawno te procesy audytowi przeprowadzanemu przez niezależny podmiot. Skontrolowano różne obszary działalności firmy oraz przeprowadzono rozmowy z pracownikami i kierownikami.

Efekt: firma Flottweg ukończyła z pozytywnym wynikiem audyt i uzyskała certyfikat ISO 45001.

 

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy we Flottweg – nasz priorytet

Flottweg to aktywnie działający producent wirówek dekantacyjnych, pras taśmowych, separatorów i systemów separacji faz stałej i ciekłej, którego nadrzędnym celem jest m.in. ochrona zdrowia pracowników oraz zapewnienie im bezpiecznego miejsca pracy. Bardzo zależy nam na wyeliminowaniu zagrożeń oraz ograniczeniu ryzyka wypadków, obrażeń oraz chorób zawodowych. Z myślą o ciągłym doskonaleniu procesu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wprowadzamy zasady BHP do naszych procesów roboczych.

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide