Engineered For Your Success

29.05.2020

Motice – większa wartość i więcej wartości dodanej

Stosując monitorowanie stanu, firma Flottweg SE realizuje cyfrową ofensywę zorientowaną na niezawodność i wydajność zakładów produkcyjnych. Motice daje użytkownikom do ręki system dbający o utrzymanie sprzętu przed wystąpieniem awarii. Krytyczne zmiany stanu łożysk misy dekantera to wczesny sygnał, że konserwacja będzie wkrótce konieczna. Frank Ebert odpowie na pytania dotyczące technicznych i ekonomicznych podstaw działania.

motice-interview_25

Systemy monitorowania stanu (CMS) pozwalają prognozować zużycie, co z kolei umożliwia planowanie napraw i przekłada się na rzadsze przestoje: Sygnały generowane przez maszynę to źródło wartości dodanej – na podstawie zdefiniowanych sygnałów można wykrywać odstępstwa będące oznakami zwiększonego zużycia. Pozwala to jednocześnie zapobiegać awariom. Na podstawie analiz można też ujawniać zależności pomiędzy danymi i wyciągać wnioski dotyczące konserwacji i napraw.

Frank Ebert, inżynier ds. rozwoju systemów mechatronicznych we Flottweg SE opowiada, jak można usprawnić planowanie dzięki monitorowaniu stanu maszyn za pomocą czujników umieszczonych w dekanterach i jak wpływa to na dostępność.

 

Korzystając z Motice, skłonił pan maszynę do słuchania. Jak działa to prognozowanie i identyfikowanie różnych stanów łożyska?

„Geometria każdego łożyska zostawia niepowtarzalny ślad. Motice zapamiętuje częstotliwości powiązane z uszkodzeniami łożysk. Umożliwia to nieustannie i inteligentne monitorowanie. Flottweg Motice wykrywa początki uszkodzenia łożyska. Jeśli pozostały okres eksploatacji nie przekracza trzech miesięcy, można zdążyć z przeprowadzeniem dokładnej analizy i skutecznym zaplanowaniem prac konserwacyjnych. Do monitorowania stanu łożysk stosujemy przede wszystkim krzywą obwiedniową, której poszczególne częstotliwości składowe są wyświetlane i indywidualnie monitorowane. System natychmiast reaguje na każde przekroczenie zdefiniowanych wartości progowych i dokładnie określa, czy uszkodzenie dotyczy pierścienia zewnętrznego czy wewnętrznego”.

 

Różnice przed i po: Jak wcześniej przebiegało pozyskiwanie danych na temat stanu i jakie korzyści oferuje Motice?

„Do tej pory stosowane były tylko zabezpieczenia w postaci automatycznych wyłączników aktywowanych na przykład w przypadku wykrycia dużych drgań. Do tej pory indywidualne części nie były monitorowane. Kolejna różnica polega na tym, że system CMS nigdy nie powoduje wyłączenia maszyny. Jego zadaniem jest jedynie stałe monitorowanie jej pracy i wczesne zgłaszanie występującego zużycia. Można sobie też wyobrazić, że drgania silników i śrub są pod kontrolą, co jeszcze bardziej zwiększyłoby rolę systemu”.

 

Jak wpływa to na konserwację przez użytkownika i co oznacza dla zespołu serwisowego Flottweg?

„Oczywiście planowanie konserwacji łożysk jest teraz łatwiejsze. Problematyczne łożyska można wymienić odpowiednio wcześnie, a jeśli wymagane jest serwisowanie, wymiana obejmuje tylko konkretne łożysko. To oszczędność pieniędzy klienta i czasu serwisantów, którzy, po odpowiednim przeszkoleniu, mogą teraz wykonywać swoje zadania cyfrowo. Dział serwisowy ma obecnie szeroki zakres obowiązków, począwszy od oceny uszkodzeń, poprzez precyzyjną diagnostykę, a skończywszy do zdalnej konserwacji z poziomu komputera.

 

Czym się różni monitorowanie stanu od konserwacji predykcyjnej?

„Jedno prowadzi do drugiego. Bez systemu CMS nie ma precyzyjnej konserwacji zapobiegawczej. Prace konserwacyjne można idealnie skoordynować tylko, jeśli dane na temat stanu (jak największej liczby komponentów) są poddawane indywidualnej ocenie i trwale rejestrowane.

 

Co doradziłbyś firmom chcącym wdrożyć konserwację predykcyjną?

„Kluczowe znaczenie ma oddzielne rozważenie ścieżki prac konserwacyjnych. Przechodzimy od konserwacji zależnej od uszkodzeń, korekcyjnej lub reaktywnej, która jest dziś wciąż powszechna, do konserwacji zapobiegawczej lub predykcyjnej, która prowadzi do ograniczenia ryzyka awarii i do tego często skraca częstotliwość prac konserwacyjnych. Dopiero na tym etapie można wykorzystać Motice do konserwacji opartej na stanie maszyny monitorowanym przy pomocy czujników. Kolejny etap na tej drodze to konserwacja predykcyjna wykorzystująca dane z modelu do przewidywania przyszłych stanów”.

 

Czy klienci nadal niechętnie korzystają z konserwacji zapobiegawczej z uwagi na konieczność zapewnienia danych dotyczących ich maszyn?

„Ta istotna kwestia rzeczywiście budzi obawy klientów. Aby je rozwiać, rozwiązanie Motice wyposażyliśmy we Flottweg w dedykowany system sterowania oddzielony od systemu głównego. Tym samym dostęp do Flottweg Motice jest możliwy jedynie zdalnie, a udostępniane dane dotyczą tylko stanu łożysk, prędkości i czasów pracy. Oznacza to, że parametry procesu klienta są dostępne tylko dla klienta. Ponieważ zgoda klienta jest niezbędnym warunkiem, ma on zawsze kontrolę nad swoim systemem i danymi”.

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide