Engineered For Your Success
Flottweg News

10.01.2017

Procesy firmy Flottweg ponownie sprawdzone pod względem jakości

Procesy firmy Flottweg także w tym roku mogły spełnić wymagania certyfikatu ISO 9001. W celu weryfikacji towarzystwo certyfikujące Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) poddało kontroli istotne procesy w firmie Flottweg SE. 

recertyfikacja

 

LRQA w audycie kontrolnym sprawdziło, czy produkty i procesy firmy Flottweg są zgodne z międzynarodowymi standardami certyfikatu jakości ISO 9001:2008. Audytor zagłębił się przede wszystkim w kwestie wiedzy i kwalifikacji pracowników oraz procedury w poszczególnych obszarach działania.


System zarządzania jakością w firmie Flottweg reguluje istotne procedury i metody w przedsiębiorstwie według normy DIN EN ISO 9001:2008. Firma specjalizująca się w technologii oddzielania chce dzięki temu zapewnić, że potrzeby klientów i wymagania dotyczące jakości produktów i usług są spełniane możliwie najlepiej.

 

Już od 1994 roku procesy firmy Flottweg SE oraz jej spółki córki Veronesi Separatori odpowiadają normie jakości. Dla firmy Flottweg zadowolenie klientów oraz jakość procesów i produktów są bowiem decydujące dla długofalowego sukcesu przedsiębiorstwa.

Widać to także w zaangażowaniu i kompetencji naszych pracowników, którzy w audycie kontrolnym wypadli niezwykle pozytywnie.