Engineered For Your Success

16.08.2021

Przegląd konstrukcji wirówki dekantacyjnej z otwartym ślimakiem

Zakłady oczyszczania ścieków poszukujące oszczędności często koncentrują się na wytwarzaniu bardziej odwodnionego placka oraz na redukcji zużycia polimerów i energii.Wszystkie te cele pozwala zrealizować wirówka dekantacyjna, która zapewnia większą wydajność niż osadnik, ponieważ oddziałuje na materię stałą z siłą wielokrotnie większą niż siła grawitacji. Skutkuje to uzyskaniem większej siły i prędkości oddzielania, a także większej ilości materii stałej oraz bardziej odwodnionego placka.

Każdy, kto wie, jak działa wirówka, zdaje sobie sprawę, że na jej wydajność wpływa wiele zmiennych, m.in. prędkość obrotowa, wielkość misy, prędkość ślimaka, kąt nachylenia stożka, głębokość jeziorka oraz gęstość szlamu. Znaczący wpływ na wydajność może mieć również konstrukcja samego ślimaka.

Większa głębokość jeziorka

Głębokość jeziorka, nazywana niekiedy strefą oddzielania, to poziom cieczy w misie. Im wyższy poziom napełnienia misy, tym większe ciśnienie hydrauliczne oddziałuje na oddzielaną frakcję stałą. Skutkuje to wyciskaniem większej ilości wody ze szlamu oraz wytwarzaniem bardziej odwodnionego placka. Gdy ślimak ma otwartą konstrukcję zamiast litego korpusu, dostępna jest dodatkowa przestrzeń umożliwiająca pogłębienie jeziorka, tak aby zwiększyć siłę oddzielania.

Stopniowe przyspieszanie, mniejsza siła ścinania

Szlam wprowadzany jest do wirówki przez rurę zasilającą zlokalizowaną w środkowej części ślimaka. W tradycyjnych wirówkach z litym korpusem ślimaka Ślimak dekanteraszlam musi przepływać przez otwory w ścianie korpusu, gdzie dochodzi do powstawania dużych sił ścinających flokulowanej nadawy. Powoduje to rozbijanie zbrylonych cząstek na mniejsze fragmenty, co utrudnia ich opadanie.

Natomiast w przypadku otwartego korpusu ślimaka lustro jeziorka dociera do środka ślimaka w pobliże rury zasilającej. Materiał dostaje się bezpośrednio do jeziorka zamiast przechodzić przez komorę zasilania, co eliminuje siłę ścinającą działającą na flokulowane cząstki. Pomaga to ograniczyć ilość polimeru potrzebnego do utrzymania zwartej frakcji stałej.

Wydajne przyspieszanie i obracanie

 Moment bezwładności  opisuje ilość energii potrzebną do zmiany obrotów obiektu, na co ma wpływ jego masa oraz odległość od osi obrotu. Im mniejsza odległość, tym łatwiejsza zmiana obrotów. W płytkim jeziorku materiał znajduje się dalej od osi, przez co wymagana jest większa ilość energii do przyspieszenia. W przypadku głębszego jeziorka jego lustro znajduje się bliżej osi obrotu, co wiąże się z mniejszym momentem bezwładności do pokonania w celu utrzymania prędkości. Przekłada się to na bardziej energooszczędną pracę.

Wgląd w konstrukcję wirówki dekantacyjnej z serii Xelletor

Dlaczego warto nawiązać współpracę z Grupą Flottweg?

W przypadku separacji odśrodkowej wiele zależy od szczegółów oraz pomysłowości konstrukcji. Dlatego firma Flottweg zawsze poszukuje lepszych metod odwadniania i oddzielania. Skontaktuj się z nami , aby dowiedzieć się, jakie korzyści oferują nasze systemy.

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide