Engineered For Your Success

01.12.2020

Udana realizacja firmy Flottweg w oczyszczalni ścieków w Zielenogradzie

W oczyszczani ścieków w podmoskiewskim Zielenogradzie wprowadzono wirówki dekantacyjne marki Flottweg na potrzeby mechanicznego odwadniania nadmiaru osadu czynnego.  Oddany do eksploatacji w 2000 roku zakład zapewnia wydajność 140 000 m³/dzień. W zakładzie oczyszczane są ścieki z Zielenogradu, sąsiednich dzielnic Moskwy, w tym Andrejewka, Żilino, Rżawka, Mendelejewo, oraz z miejscowości Luginino.

wwtp-zelenograd_22

Od 2013 roku oczyszczalnią ścieków zarządza spółka Mosvodokanal JSC. Firma świadczy usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Moskwy oraz jest największym tego rodzaju podmiotem w Rosji.

Proces oczyszczania ścieków obejmuje:

  • Oczyszczanie biologiczne: instalacja trójdrożna, piaskownik oraz zbiorniki do usuwania fosforu, napowietrzania (przeznaczone do usuwania pierwiastków biogenicznych) i osiadania wtórnego;
  • Oczyszczanie rozszerzone: filtry o wysokiej wydajności ze sterylizacją UV.

Oczyszczalnia ścieków w Zielenogradzie pierwotnie nie obejmowała zbiornika do oczyszczania osadów. Nadwyżka osadu czynnego przepływała do centralnego węzła, przez który trafiała do oczyszczalni ścieków Moskwa-Kurjanowskie. W celu wyeliminowania tego skomplikowanego i kosztownego procesu oczyszczalnię ścieków w Zielenogradzie przebudowano w taki sposób, aby umożliwić mechaniczne odwadnianie osadu.

W zakładzie wprowadzono cztery dekantery serii X (Xelletor) marki Flottweg z technologią zagęszczania osadu polimerem. Wydajność każdego dekantera wynosi 840 m3/dzień (w zakresie od 20 do 60 m3/godz.). W porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami nowe maszyny marki Flottweg oferują większą wydajność i skuteczność odwadniania oraz mniejsze zużycie polimerów i energii.

Wirówki dekantacyjne są wyposażone w napęd Simp Drive®, który pozwala na kompensację różnic prędkości bębna i ślimaka. Zapewniając stały moment obrotowy przenośnika ślimakowego dekantera, napęd utrzymuje pożądaną wilgotność odwadnianego osadu. Dekantery marki Flottweg zapewniają automatyczną regulację i utrzymanie prędkości obrotowej bębna oraz prędkości różnicowej ślimaka. Odmierzanie wymaganej zawartości roztworu flokulantu odbywa się w czasie rzeczywistym.

Dzięki dekanterom marki Flottweg nadmiar odwodnionego osadu czynnego może być tłoczony do specjalnych hermetycznie zamykanych zbiorników i przekazywany licencjonowanym podmiotom w celu bezpiecznej utylizacji.

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide