Engineered For Your Success
Flottweg Commitment

Wyróżnienia i zaangażowanie

Wyróżnienie znakiem jakości „Innowacyjność przez badania".

Wyróżnienie znakiem jakości „Innowacyjność przez badania".

Działalność badawczą firmy Flottweg docenił Związek Fundatorów dla Nauki Niemieckiej przyznając znak jakości „Innowacyjność przez badania".

Nagroda Izby Przemysłowo-Handlowej Dolnej Bawarii dla najlepszego zakładu prowadzącego naukę zawodu w 2015 roku

Nagroda Izby Przemysłowo-Handlowej Dolnej Bawarii dla najlepszego zakładu prowadzącego naukę zawodu w 2015 roku

Flottweg angażuje się stale w kształcenie zawodowe w regionie. www.ihk-niederbayern.de 

Laureat bawarskiej nagrody małych i średnich przedsiębiorstw w 2013 roku

Laureat bawarskiej nagrody małych i średnich przedsiębiorstw w 2013 roku

Od siedmiu lat pod patronatem bawarskiego sekretarza stanu, pana Franza Josefa Pschierera, a także prezydent landtagu, pani Barbary Stamm, trzy przedsiębiorstwa z Bawarii otrzymują bawarską nagrodę małych i średnich przedsiębiorstw Europejskiego Forum Gospodarczego (Europäisches Wirtschaftsforum - EWiF). Nagroda jest wyróżnieniem przyznawanym firmom w uznaniu ich kreatywności i skuteczności. www.mittelstand-in-bayern.de      

Wyróżnienie dla najlepszego przedsiębiorstwa Dolnej Bawarii

Wyróżnienie dla najlepszego przedsiębiorstwa Dolnej Bawarii

Dolnobawarskie Forum i instytucje zajmujące się wspieraniem inicjatyw gospodarczych przyznali firmie Flottweg nagrodę dla najlepszego przedsiębiorstwa Dolnej Bawarii. Czynnikiem decydującym o zdobyciu tej nagrody były sukcesy, które odnosimy na międzynarodowym rynku - to znaczy stały wzrost obrotów i zatrudnienia. Flottweg to solidne, zorientowane na przyszłość przedsiębiorstwo oferujące swoim pracownikom zarówno doskonałe programy w zakresie kształcenia zawodowego, jaki i możliwość zrobienia kariery. Bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia i serdecznie za nie dziękujemy. www.niederbayern.de       

To nasza sprawa! Bawarski pakt na rzecz ochrony środowiska

Bawarski pakt na rzecz ochrony środowiska

Bawarski pakt na rzecz ochrony środowiska (Umweltpakt Bayern) jednoczy we wspólnej inicjatywie bawarki rząd krajowy i świat bawarskiej gospodarki. Opiera się na takich zasadach jak dobrowolność, odpowiedzialność i współpraca. Jednym z celów paktu jest bycie źródłem inspiracji do szukania nowych dróg, metod i rozwiązań pozwalających uniknąć przyszłych obciążeń środowiska. www.umweltpakt.bayern.de 

Członek European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG)

Członek European Hygienic Engineering & Design Group

Celem członków EHEDG jest stałe angażowanie się - w ramach wymiany specjalistycznych informacji - w poszukiwanie sposobów uniknięcia problemów higienicznych w produkcji artykułów spożywczych, a także w zapewnienie higienicznych warunków produkcji. Członkowie EHEDG udowadniają swoim zaangażowaniem, że przestrzegają najwyższych standardów bezpieczeństwa żywności, pragnąc w ten sposób przyczyniać się do promocji pozytywnego obrazu przemysłu spożywczego. www.ehedg.org

Federalny urząd lotnictwa cywilnego (Luftfahrtbundesamt) nadał firmie Flottweg certyfikat „Znanego Nadawcy" („Known Consignor") o numerze DE/KC/00441-01/1017

Ten certyfikat, który opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008, potwierdza, że Flottweg jest w stanie zapewnić szybką realizację dostaw do klientów z globalnego rynku. Razem certyfikatem celnym AEO F z lipca 2011 roku ten ważny znak jakości potwierdza dodatkowo wysoką jakość świadczonej na całym świecie obsługi klienta.

Sponsor Czerwonych Kruków

Sponsor Czerwonych Kruków

Flottweg jest sponsorem zespołu Czerwonych Kruków (Rote Raben) z Vilsbiburga. Żeńska drużyna piłki siatkowej uczestniczy w rozgrywkach Bundesligi. W 2008 i 2010 roku zdobyła mistrzostwo Niemiec, a w 2009 i 2014 roku - Puchar Niemiec w piłce siatkowej. www.roteraben.de