Engineered For Your Success
Beer Production

Wykorzystanie wysłodzin

Nie każdy browar może wykorzystywać wysłodziny przy użyciu biogazowni. Proces fermentacji jest czasochłonny i można go przyspieszyć jedynie w ograniczonym stopniu. Wysłodziny nie zawsze też można sprzedawać jako paszę dla bydła.

Alternatywa: mechaniczne odwadnianie wysłodzin w celu ich optymalnego wykorzystania. Prasa taśmowa Flottweg odwadnia wysłodziny bezpośrednio z silosu. Można je potem wykorzystać jako biomasę opałową. W tonie mokrych wysłodzin tkwi ok. 1 MWh energii cieplnej. Można ją wykorzystać w 70-75%, w zależności od stosowanej technologii spalania.

 Wniosek: termiczne wykorzystanie wysłodzin jako ekologicznego źródła energii!

Prasa taśmowa Flottweg - specjalnie do mechanicznego odwadniania wysłodzin

Firma Flottweg dostosowuje prasę taśmową specjalnie do wysokich wymogów w zakresie odwadniania wysłodzin. Mokry materiał jest nieustannie dostarczany do prasy taśmowej. Panujące w maszynie duże siły nacisku oraz ścinające optymalnie regulują zawartość suchej masy w wysłodzinach. Tak przygotowane mogą być efektywnie użyte jako biomasa opałowa.

W porównaniu ze wstępnym suszeniem termicznym metoda mechanicznego odwadniania jest pod względem energetycznym wielokrotnie efektywniejsza. Każdy procent suchej masy więcej niewspółmiernie zwiększa ogólną skuteczność procesu wytwarzania energii. Znacznie podwyższa to ogólną ekonomiczność procesu warzenia. Dzięki zastosowaniu prasy taśmowej Flottweg w przyjazny dla środowiska sposób pozyskuje się energię na wysokim poziomie ekonomicznym.

Zalety prasy taśmowej Flottweg do mechanicznego odwadniania wysłodzin:

  • Pozyskiwanie energii bez emisji CO2 poprzez wykorzystanie surowców odnawialnych. 
  • Duży uzysk zawartej w wysłodzinach energii cieplnej. 
  • Zabezpieczenie wykorzystania wysłodzin - niezależnie od odbiorców zewnętrznych. 
  • Redukcja zużycia zewnętrznych nośników energii nawet do 90%. 
  • Możliwość dodatkowego spalania innych surowców (np. starych etykiet). Wykorzystanie wody z wytłaczania.
Mechaniczne odwadnianie wysłodzin z zastosowaniem prasy taśmowej Flottweg.

Broszury do pobrania