Sterilization in Place (SIP)

Sterilization in Place, po Polsku sterylizacja na miejscu, to sterylizacja instalacji produkcyjnych bez ich uprzedniego demontażu. Z reguły sterylizacja jest wykonywana za pomocą gorącej pary wodnej. Systemy SIP są wykorzystywane w takich obszarach zastosowań, w których decydujące znaczenie ma redukcja bakterii. Przykładem jest biotechnologia lub przemysł spożywczy.

Czy CIP i SIP to te same procedury? Na czym polegają różnice?

Sterylizacja za pomocą pary wodnej w procesowych instalacjach technicznych jest wykonywana po dokonaniu czyszczenia na miejscu (CIP – Cleaning in Place) i stanowi opcjonalny ostatni krok w całej procedurze czyszczenia.

Proces sterylizacji na miejscu

Sterylizacja jest wykonywana za pomocą pary wodnej o temperaturze 120°C pod ciśnieniem 2 bar w czasie około 60 do 70 minut [1]. Czas procesu jest różny w zależności od obszaru zastosowań i typu instalacji.

Wyzwania związane ze sterylizacją za pomocą gorącej pary wodnej

  • Wypieranie powietrza znajdującego się wewnątrz instalacji produkcyjnej
  • Podwyższenie temperatury w całej instalacji do wymaganej temperatury sterylizacji
  • Zapobieganie utracie temperatury i kondensacji pary wodnej

Tworzenie systemów typu SIP – na co należy zwrócić uwagę?

Podczas tworzenia i udoskonalania systemów typu SIP należy przede wszystkim odpowiedzieć na pytania powstające w związku z fazą nagrzewania:

  • Czy w całym systemie osiągnięto temperaturę sterylizacji?
  • W którym punkcie instalacji jako ostatnim osiągnięto wymaganą temperaturę?
  • W których punktach należy zainstalować mierniki do monitorowania temperatury?
  • • Gdzie znajdują się najgłębsze punkty instalacji i jak można wydmuchiwać z nich skondensowaną parę wodną? [2]

Lista kontrolna do obsługi po wykonaniu sterylizacji

Dla zapewnienia bezpiecznej obsługi systemu należy dokładnie określić wiele różnych detali. Pomogą one po dokonaniu sterylizacji utrzymać stan pozbawiony bakterii w całej procesowej instalacji technicznej:

  • Zawsze utrzymywać lekkie nadciśnienie w instalacji (sterylne powietrze!), aby zapobiec dostawaniu się do niej powietrza z otoczenia.
  • Jako ciecz sterującą, spłukującą lub zamykającą wykorzystywać, w zależności od produktu, wodę sterylną, destylowaną lub oczyszczoną z bakterii. [1]

Źródła:

[1] Werner H. Stahl: Wirówki przemysłowe, tom II; DrM Press, 1. wydanie z 2004 r.

[2] James Swarbrick: Encyclopedia of Pharmaceutical Technology, 3. wydanie