Engineered For Your Success
Flottweg Privacy Policy

Ochrona danych

Dziękujemy za zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem i za odwiedzenie naszej witryny. Ochrona i bezpieczeństwo danych w trakcie korzystania z naszej witryny jest dla nas czymś naturalnym. W tym miejscu pragniemy poinformować o tym, które dane osobowe rejestrujemy podczas odwiedzin naszej witryny i do jakich celów są one wykorzystywane. Niniejsza deklaracja dotycząca ochrony danych może zostać w każdym momencie pobrana, zapisana i wydrukowana. Zmiany przepisów prawa lub zmiany naszych wewnętrznych procesów mogą wymagać dostosowania niniejszej deklaracji i dlatego prosimy o jej regularne sprawdzanie i czytanie.

1. Zakres zastosowań

a) Niniejsza deklaracja dotyczy oferty internetowej firmy Flottweg SE (dalej także „my“) dostępnej w witrynach internetowych pod domeną „flottweg.de“ lub „flottweg.com“ (zwanych dalej „naszymi witrynami internetowymi“).

b) Nie ma to zastosowania do innych ofert internetowych, które wskazujemy za pomocą hiperłącza.

Uwaga: Na naszej stronie internetowej znajdują się tzw. hiperłącza kierujące do witryn innych podmiotów. Aktywacja tych hiperłączy powoduje przekierowanie użytkownika z naszej witryny internetowej na stronę innych podmiotów. Można to rozpoznać m.in. po zmianie adresu internetowego (URL) w wyświetlanej przeglądarce.

2. Przedstawiciel

W rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia (UE) 2016/679 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)) przedstawicielem jest Flottweg SE.

Dane kontaktowe:

- Industriestraße 6-8, 84137 Vilsbiburg, Niemcy

- Tel.: +49 8741 301-0

- Faks: +49 8741 301-300

- e-mail: mail@flottweg.com

Do reprezentowania Przedstawiciela uprawnieni są członkowie zarządu:

- Fritz Colesan (rzecznik)

- dr Christoph Heynen (członek zarządu)

- Peter Frankfurter (członek zarządu)

- Karl-Heinz Grebisz (członek zarządu)

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Richard Söldner.

Informacje kontaktowe:

- Adres: Projekt 29 GmbH & Co. KG, Ostengasse 14, 93047 Regensburg

- Tel.: +49 941 29 86 93 0

- Faks: +49 941 29 86 93 16

- e-mail: rs@projekt29.de

4. Dostęp do witryn internetowych i plików należących do naszej oferty internetowej

Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony należącej do naszej oferty internetowej i przy każdym pobraniu pliku na naszym serwerze są automatycznie zapisywane w pliku dziennika informacje o tej czynności. Dokładnie dla każdego uzyskania dostępu/pobrania są zapisywane następujące dane:

- adres IP komputera wysyłającego zapytanie,

- data i godzina zapytania,

- otworzona strona/nazwa pobranego pliku,

- przetransmitowana ilość danych,

- komunikat, czy dostęp/pobranie zakończyło się powodzeniem,

- adres internetowy, z którego została otworzona strona, został pobrany plik lub została uruchomiona żądana funkcja,

- użyta przeglądarka internetowa.

 

Wymienione powyżej dane włącznie z adresem IP są przechowywane na czas trwania komunikacji, aby umożliwić skorzystanie z naszej oferty internetowej np. w celu wyświetlenia żądanej witryny internetowej. Ponadto adres IP jest zapisywany na krótki czas wynoszący maksymalnie 7 dni, aby zapewnić bezpieczeństwo informatyczne, a w szczególności ochronę naszych systemów informatycznych przed nadużyciami i atakami.

Poszczególne dane będą dalej wykorzystywane do celów statystycznych oraz aby ulepszyć naszą stronę internetową za pomocą Google Analytics (patrz poniżej pkt 6).

Zastrzegamy sobie prawo do anonimizacji danych i analizy ich w formie anonimowej do celów statystycznych oraz do ulepszenia naszej oferty internetowej.

Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes dotyczący gromadzenia i przetwarzania danych został określony w poprzednich punktach. 

5. Pliki cookie

a) Pliki cookie to małe pliki tekstowe z informacjami o konfiguracji, które są przesyłane przez nasz serwer internetowy na dysk twardy urządzenia końcowego użytkownika - np. komputera - i tam zapisywane w katalogu przeznaczonym na pliki cookie.

b) Stosujemy następujące pliki cookie:

aa) Plik cookie o nazwie „resolution“ służy do tego, aby odczytać rozdzielczość ekranu („User-Screen“) urządzenia końcowego, z którego użytkownik korzysta, aby móc odpowiednio wyświetlić daną wywołaną witrynę internetową. Plik cookie zostanie usunięty po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki.

bb) Plik cookie o nazwie „lang_redirect“ służy do zapisania języka wybranego przez użytkownika. W ten sposób dalsze zapytania o język będą zbędne. Plik cookie - niezależnie od czasu trwania sesji przeglądarki - zostanie skasowany trzy godziny po jego zapisaniu.

cc) Plik cookie o nazwie „fe_typo_user“ służy do ponownego rozpoznania użytkownika przy kolejnej wizycie w witrynie internetowej. Plik cookie zostanie usunięty po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki.

dd) Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes dotyczący gromadzenia i przetwarzania danych wynika z optymalizacji korzystania z naszej witryny internetowej. 

c) W naszej witrynie internetowej są używane pliki cookie Google usługi Google Analytics (patrz poniżej pkt. 6.).

aa) Chodzi tu o plik cookie o nazwie „_gat“. Służy on do tego, aby umożliwić analizę korzystania z witryny internetowej, i - niezależnie od czasu trwania sesji przeglądarki - jest usuwany dziesięć minut po jego zapisaniu.

bb) Chodzi tu między innymi o plik cookie o nazwie „_ga“. Służy on do tego, aby umożliwić analizę korzystania z witryny internetowej, i - niezależnie od czasu trwania sesji przeglądarki - jest usuwany dwa lata po jego zapisaniu.

cc) Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes w zbieraniu i przetwarzaniu danych wynika z analizy sposobu korzystania z witryny, sporządzania raportów o aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora strony, związanych z korzystaniem z witryny i Internetu.

d) W naszej witrynie internetowej są używane pliki cookie Google usługi Google Remarketing (patrz poniżej pkt. 7.).

Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes w zbieraniu i przetwarzaniu danych wynika z naszego zainteresowania reklamą naszych usług.

e) W naszej witrynie internetowej są używane pliki cookie usługi Google doubleclick.net. Chodzi tu o pliki cookie o nazwach „test_cookie“ i „id“. Są one zapisywane, kiedy uruchamiany jest odtwarzacz YouTube. Dalsze informacje na temat plików cookie znajdują się pod adresem www.google.de/doubleclick.

W przypadku korzystania z Google Analytics razem z plikami cookie doubleclick.net dane Google Analytics mogą zostać powiązane przez klientów Google Analytics lub przez Google za pomocą technologii Google z danymi o odwiedzinach w innych witrynach internetowych. Informacje o szczegółach znajdują się w Polityce ochrony danych firmy Google pod adresem www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes w zbieraniu i przetwarzaniu danych wynika z naszego zainteresowania reklamą naszych usług.

f) Nasza witryna internetowa korzysta z plików cookie z serwisów społecznościowych (patrz pkt. 8 poniżej).

Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dla naszego uzasadnionego interesu: Dzięki wtyczkom społecznościowym oferujemy możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, co umożliwia nam ulepszanie naszej oferty i uczynienie jej bardziej interesującej dla użytkowników.

 

g) Używamy plików cookie firmy Microsoft o nazwie „MR“ w witrynie internetowej „bat.bing.com“ (czas przechowywania: sześć miesięcy), z nazwą „MR“ w witrynie „bat.r.msn.com“ (czas przechowywania: sześć miesięcy) i o nazwie „MUID“ w witrynie „bing.com“ (czas przechowywania: dwa lata) oraz w witrynie „msn.com“ (czas przechowywania: dwa lata). Według danych firmy Microsoft plik Cookie o nazwie „MUID“ służy do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki użytej w celu odwiedzenia witryn internetowych firmy Microsoft; pliki cookie są używane w celach reklamowych, analitycznych oraz innych celach operacyjnych. Dalsze informacje na temat plików cookie znajdują się pod adresem https://privacy.microsoft.com/.

Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes w gromadzeniu i przetwarzaniu danych wynika z optymalizacji korzystania z naszej witryny internetowej i promowania naszych usług. 

h) Podczas odwiedzin naszej witryny internetowej zwracamy uwagę użytkownika na to, że używamy plików cookie. Przeglądając naszą witrynę internetową, użytkownik wyraża na to zgodę. Można wycofać swoją zgodę na użycie plików cookie poprzez zablokowanie ich w swojej przeglądarce, unikając w ten sposób zapisywania ich w przyszłości. Zapisane pliki mogą zostać usunięte w dowolnym momencie.

W tym celu w przeglądarce internetowej są dostępne różne funkcje, na temat których bliższe informacje można uzyskać w sekcji Pomoc danej przeglądarki. Informacje te są także dostępne w dokumentacji dotyczącej ochrony danych. Zasadniczo można wybrać takie ustawienia, aby automatycznie zablokować wszystkie pliki cookie lub aby akceptować tylko określone pliki cookie lub otrzymywać komunikat ostrzegawczy przed zapisaniem pliku cookie.

W przeglądarce Microsoft Edge można na przykład zablokować lub usunąć pliki cookie, klikając przycisk „Ustawienia“, a następnie „Prywatność“ i wreszcie „Pliki cookie“ i dokonując odpowiednich ustawień. Instrukcje dotyczące blokowania lub usuwania plików cookie w innych przeglądarkach można znaleźć w dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych i pomocy.

Zwracamy jednak uwagę, że zablokowanie plików cookie naszej oferty internetowej w pewnych okolicznościach może się wiązać z ograniczeniem możliwości korzystania z naszej oferty internetowej oraz także oferty internetowej innych usługodawców. 

6. Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics, serwisu służącego do analizy statystyk serwisów WWW firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics korzysta z „plików cookie“, plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej przez użytkownika. Informacje wygenerowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z niniejszej witryny internetowej przez użytkownika są zazwyczaj przesyłane przez Google na serwer zlokalizowany w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane.

W tej witrynie internetowej została aktywowana anonimizacja adresu IP, więc adres IP użytkownika zostanie uprzednio skrócony przez Google na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw, będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w Stanach Zjednoczonych jest przesyłany i tam skracany pełny adres IP.

Na zlecenie operatora niniejszej witryny internetowej Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania z witryny, do sporządzania raportów o aktywności w witrynie oraz do świadczenia innych usług na rzecz operatora witryny, związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Można uniemożliwić zapis plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę na to, że w tym przypadku nie będzie można w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej.

Poza tym można uniemożliwić pozyskiwanie i przekazywanie danych wygenerowanych przez pliki cookie dotyczących korzystania z witryny internetowej (w tym adresu IP użytkownika) i przesyłanie ich do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Dalsze informacje o zbieraniu, opracowywaniu i wykorzystywaniu danych użytkownika przez firmę Google można znaleźć w witrynie internetowej Google „Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług“, w witrynie internetowej Google na temat „Zasad Google Analytics dotyczących bezpieczeństwa i prywatności“ oraz w warunkach korzystania z usług Google.

Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadnione zainteresowanie zbieraniem i przetwarzaniem danych wynika z analizy sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów na temat aktywności użytkownika w witrynie oraz świadczenia innych usług na rzecz operatora witryny, związanych z korzystaniem z witryny i Internetu.

7. Google Remarketing

Korzystamy z Google Remarketing, narzędzia Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, „Google“). Celem narzędzia Google Remarketing jest dotarcie do osób, które już odwiedziły naszą witrynę, i kontaktowanie się z nimi za pomocą odpowiednich informacji o naszych towarach i usługach, np. w formie reklam tekstowych lub graficznych bądź reklam YouTube, podczas odwiedzania przez nich innych witryn internetowych.

Odwiedzając witryny internetowe naszego serwisu, zezwalamy Google na zbieranie informacji o zainteresowaniach użytkownika i przechowywanie ich w pliku cookie, w małym pliku tekstowym na dysku twardym komputera używanego przez użytkownika lub w pamięci innego urządzenia użytkownika używanego przez użytkownika (np. w smartfonie).

Podczas odwiedzin innych witryn należących do sieci reklamowej Google (witryn internetowych Google lub stron trzecich), Google może odczytać plik cookie i rozpoznać użytkownika. Poprzez odwiedzanie witryn internetowych naszego serwisu, zapewniamy również Google konkretne słowa kluczowe.

Informacje przechowywane w pliku cookie na temat korzystania z witryn internetowych naszego serwisu przez danego użytkownika, a także słowa kluczowe przypisane do każdej odwiedzanej witryny internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane.

Na podstawie informacji zapisanych w pliku cookie oraz poprzednich odwiedzin Google może rozpoznać użytkownika odwiedzającego witrynę internetową należącą do sieci reklamowej Google.

Rozpoznanie danego użytkownika jest również możliwe na różnych urządzeniach, jeżeli dany użytkownik utrzymuje konto w Google (konto Google), a Google może przypisać różne urządzenia do danego użytkownika. Zakłada się, że dany użytkownik udzielił Google zgody na powiązanie informacji z przeglądarek z kontem Google.

Gdy prowadzimy kampanię reklamową dotyczącą naszych towarów i usług za pomocą narzędzia Google Remarketing, Google wymaga, aby podczas odwiedzania witryn należących do sieci reklamowej Google użytkownik był rozpoznawany przez plik cookie i w danej witrynie internetowej wyświetlane były określone informacje o naszych towarach i usługach, w zależności od kampanii reklamowej i zapisanych słów kluczowych. Informacje te zazwyczaj dotyczą informacji, które dany użytkownik zapewnił wcześniej w witrynach internetowych naszego serwisu.

Aby uniknąć otrzymywania spersonalizowanych informacji o naszych towarach i usługach uzyskanych za pośrednictwem narzędzia Google Remarketing, zamieszczonych w witrynach należących do sieci reklamowej Google, można wyłączyć wykorzystanie plików cookie przez Google do tych celów.

W tym celu można przejść do preferencji reklam Google i wyłączyć odpowiednie ustawienie w witrynie internetowej https://adssettings.google.com.

Aby wyłączyć spersonalizowane reklamy Google wyświetlane nawet po usunięciu plików cookie, można zainstalować wtyczkę do przeglądarki. Więcej informacji o wtyczce do przeglądarki można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de.

Można również wyłączyć korzystanie z plików cookie stron trzecich, odwiedzając witrynę dezaktywacji Network Advertising Initiative. Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://optout.networkadvertising.org/.

Więcej informacji od Google o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez Google można znaleźć pod adresem http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ oraz https://www.google.com/policies/technologies/ads/. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje od Google.

 

Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes w zbieraniu i przetwarzaniu danych wynika z naszego zainteresowania reklamą naszych usług.

8. Mapy Google

W naszej witrynie wykorzystujemy usługę „Mapy Google” firmy Google. W ten sposób możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio w naszej witrynie i umożliwiać użytkownikom wygodne korzystanie z funkcji mapy. Korzystanie z Map Gogle wiąże się z przesyłaniem danych do Google w Stanach Zjednoczonych, m.in. adresu IP.

Można uniknąć przesyłania danych do Google poprzez dezaktywowanie JavaScript w ustawieniach przeglądarki. W takim przypadku nie będzie jednak możliwe korzystanie z Map Google w naszej witrynie.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Google podlega zasadom ochrony prywatności „EU-US-Privacy-Shield”: www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Informacje na temat Google: Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA.

Dalsze informacje na temat warunków korzystania z Map Google: www.google.com/intl/pl_US/help/terms_maps.html.

9. Włączanie filmów z serwisu YouTube

Do naszej oferty internetowej włączyliśmy filmy z serwisu YouTube, które są zapisane na stronie www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio na naszej stronie.

Wszystkie są włączane w „rozszerzonym trybie ochrony danych”, tj. jeśli filmy nie są odtwarzane, do serwisu YouTube nie są przekazywane żadne dane o użytkowniku. Dopiero gdy filmy są odtwarzane, przesyłane są dane wymienione w ustępie 3. Nie mamy żadnego wpływu na to przekazywanie.

Za sprawą odwiedzin na stronie serwis YouTube otrzymuje informację, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny internetowej. W tym celu przekazywane są dane logowania. Ma to miejsce niezależnie od tego, czy utworzone zostało konto użytkownika serwisu YouTube, za pomocą którego nastąpiło logowaniem, czy też nie. Jeśli zalogowano się w Google, dane zostaną przyporządkowane bezpośrednio do konta użytkownika. Jeśli użytkownik nie chce, aby miało miejsce przyporządkowanie do profilu w serwisie YouTube, musi wylogować się przed aktywowaniem przycisku. YouTube przechowuje dane jako podstawę do tworzenia materiałów reklamowych, tworzenia programów badań rynku i/lub projektowania opartego na potrzebach jego witryny internetowej. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu prezentacji reklam opartych na potrzebach oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika w naszej witrynie internetowej. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników, kontaktując się z serwisem YouTube.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez serwis YouTube można znaleźć w Polityce prywatności firmy Google. Tam znajdują się dalsze informacje na temat praw użytkownika i możliwych ustawień mających na celu ochronę prywatności użytkownika: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy.

Firma Google przetwarza dane osobowe również w Stanach Zjednoczonych i podlega zasadom ochrony prywatności „EU-US-Privacy-Shield”: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

10. Korzystanie z czcionek Monotype.com

Korzystając z czcionek Monotype firmy Monotype Imaging Holdings Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801 USA („Monotype”), można używać w naszej witrynie określonych rodzajów czcionek. Podczas wywoływania naszej witryny przeglądarka internetowa użytkownika tworzy bezpośrednie połączenie z serwerem firmy Monotype. Według informacji podanych przez Monotype kod śledzenia czcionki internetowej nie gromadzi, nie przetwarza ani nie przechowuje żadnych danych osobowych. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny, która zawiera skrypt śledzących Monotype, firma Monotype gromadzi następujące dane: numer identyfikacyjny projektu czcionki internetowej (anonimizowany), adres URL licencjonowanej witryny, który jest powiązany z numerem klienta (a więc naszą witryną), aby zezwolić na Monotype, zidentyfikować licencjobiorcę (a więc nas) oraz licencjonowane czcionki internetowe, oraz adres URL wcześniej odwiedzanej strony. Monotype zapisuje anonimizowany numer identyfikacyjny projektu czcionki internetowej w szyfrowanych plikach dziennika wraz z takimi danymi przez okres 30 dni w celu określenia miesięcznej liczby wywołań strony. Po takim określeniu i zapisaniu liczby wywołań strony pliki dziennika są usuwane.

11. Platformy mediów społecznościowych

Użytkownik naszej witryny internetowej posiada możliwość korzystania z sieci społecznościowych (social media).

 

a) Facebook

Obecnie stosujemy następujące wtyczki społecznościowe Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (dalej „Facebook“):

- Przycisk Facebooka „Udostępnij“ (przycisk Share, rozpoznawalny poprzez logo Facebooka i napis „Udostępnij“ lub „Share“; więcej pod developers.facebook.com/docs/plugins/share-button)

- Przycisk Facebooka „Lubię to“ (przycisk Like, rozpoznawalny poprzez logo Facebooka i napis „Lubię to“ lub „Like“; więcej pod developers.facebook.com/docs/plugins/like-button)

Jeżeli w naszej witrynie internetowej użytkownik otwiera stronę, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka w Stanach Zjednoczonych i przekazuje dane do Facebooka. Dzieje się tak nawet wtedy, jeżeli użytkownik nie kliknie odpowiedniego przycisku, i nie ma utworzonego konta na Facebooku.

Nie mamy żadnej kontroli nad tym, jakie konkretnie dane są zbierane i przekazywane i jak Facebook je przetwarza czy wykorzystuje. O ile rozumiemy, Facebook otrzymuje między innymi informację, że dana przeglądarka ma dostęp do konkretnej strony naszej witryny internetowej, ewentualnie wraz z datą i godziną, a także inne informacje związane z przeglądarką lub urządzeniem, ewentualnie przypisany adres IP oraz informacje, że przycisk Udostępnij lub przycisk Lubię to został wciśnięty. Ponadto, Facebook korzysta z plików cookie. Informacje te są przechowywane przez Facebook w Stanach Zjednoczonych i przypisane do profilu użytkownika na Facebooku. Informacja, że przycisk Udostępnij lub przycisk Lubię to w naszej witrynie internetowej został wciśnięty, zostanie opublikowana na profilu użytkownika na Facebooku i pokazana znajomym użytkownika na Facebooku.

Odpowiedzialność za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych użytkownika ponosi tylko Facebook. Więcej informacji od Facebooka o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez Facebooka można znaleźć pod adresem www.facebook.com/privacy/explanation oraz developers.facebook.com/docs/plugins/faqs. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje z Facebooka.

Jeżeli nie użytkownik nie chce, aby Facebook przypisywał informacje do profilu użytkownika na Facebooku, nie powinien logować się do platformy społecznościowej Facebook lub powinien się z niej wylogować. Jeżeli użytkownik jest wylogowany i kliknie na odpowiedni przycisk, pojawi się okienko podręczne, w którym można zalogować się do Facebooka.

 

b) Twitter

Obecnie stosujemy następujące wtyczki społecznościowe Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA:

- Przycisk Twittera „Tweet“ (przycisk Twittera Share; więcej informacji w witrynie https://dev.twitter.com/web/tweet-button).

Jeżeli użytkownik posiada konto na Twitterze - za posiadacza konta z siedzibą w Stanach Zjednoczonych odpowiedzialny jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, a za posiadacza z siedzibą poza obszarem Stanów Zjednoczonych - Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irlandia (w dalszej części określani razem jako „Twitter“).

Jeśli w naszej witrynie internetowej użytkownik otwiera stronę, która zawiera wtyczkę Twittera, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera w Stanach Zjednoczonych i przekazuje dane do Twittera. Jeżeli w tym momencie użytkownik jest zalogowany na Twitterze, to odwiedziny naszej witryny internetowej oraz pozostałe dane mogą zostać przyporządkowane do konta użytkownika na Twitterze oraz zapisane na serwerach Twittera. Nawet jeżeli użytkownik nie posiada konta na Twitterze, nie jest wykluczone, że Twitter zapisze adres IP użytkownika i będzie go używał.

Nie mamy żadnej kontroli nad tym, jakie konkretnie dane są zbierane i przekazywane i jak Twitter je przetwarza czy wykorzystuje.

Odpowiedzialność za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych użytkownika ponosi tylko Twitter. Więcej informacji od Twittera o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez Twittera można znaleźć w oświadczeniu dot. ochrony danych Twittera pod adresem twitter.com/de/privacy. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje z Twittera. Twitter podaje w swoim oświadczeniu dot. ochrony danych m.in. następujące informacje (stan: 18 czerwca 2017 r.):

„Na podstawie odwiedzin witryn internetowych stron trzecich, które zawierają treści Twittera, jak np. zaimplementowane osie czasu lub przyciski Tweet, możemy dopasować nasze usługi do użytkownika. Jeżeli użytkownik ogląda nasze treści w tych witrynach internetowych, możemy otrzymać dane logowania, które zawiera odwiedzona przez użytkownika witryna internetowa. Nigdy nie łączymy aktywności użytkownika w Internecie z nazwiskiem użytkownika, jego adresem e-mail, numerem telefonu lub nazwą użytkownika Twittera, i usuwamy, ukrywamy lub agregujemy je po maksymalnie 30 dniach. Mamy prawo wykorzystywania zainteresowań lub innych informacji, które wywodzimy z tych danych, w celu poprawy naszych usług i dopasowania treści do użytkownika, jak np. propozycje „follow“, reklama lub inne treści, które mogą być dla użytkownika interesujące. Użytkownik może oglądać i kontrolować zainteresowania, których używamy do personalizacji aktywności użytkownika w danych użytkownika Twittera pod adresem twitter.com/your_twitter_data. W ustawieniach personalizacji i ochrony danych użytkownik może również określać, czy możemy monitorować odwiedziny witryn internetowych przez użytkownika z treściami Twittera. Można je pobrać w witrynie https://twitter.com/personalization.

 

c) Podstawa prawna

Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dzięki wtyczkom społecznościowym oferujemy możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, co umożliwia nam ulepszanie naszej oferty i uczynienie jej bardziej interesującej dla użytkowników.

Odpowiedni dostawca przechowuje dane jako podstawę do tworzenia materiałów reklamowych, tworzenia programów badań rynku i/lub projektowania opartego na potrzebach jego witryny internetowej. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu prezentacji reklam opartych na potrzebach oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika w naszej witrynie internetowej. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników, kontaktując się z odpowiednim dostawcą.

W przypadku obu amerykańskich dostawców - Facebooka i Twittera - transmisja odbywa się w Stanach Zjednoczonych. Podlegają oni zasadom ochrony prywatności „EU-US-Privacy-Shield“: http://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

 

d) Łącza do platform mediów społecznościowych

Inne platformy mediów społecznościowych są powiązane jedynie za pomocą łączy znajdujących się za każdym logo dostawcy platformy mediów społecznościowych. W tym przypadku nie są automatycznie przesyłane żadne dane, co następuje dopiero wówczas, gdy użytkownik chce przejść do platformy mediów społecznościowych i kliknie w tym celu łącze. Nie mamy wpływu na to, jakie dane są konkretnie zbierane i przekazywane oraz jak dostawca je przetwarza czy wykorzystuje. Po przekazaniu odpowiedzialność za przetwarzanie danych ponosi wyłącznie dostawca. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w jego oświadczeniu o ochronie prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje od dostawcy.

 

Platformy mediów społecznościowych, które są aktualnie powiązane z naszą witryną:

12. Formularz kontaktowy i e-mail

a) W naszej witrynie internetowej umożliwiamy użytkownikom przesyłanie nam informacji za pomocą formularza kontaktowego i wysyłanie nam wiadomości e-mail.

W przypadku korzystania z naszego formularza kontaktowego, można podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu oraz swoje zapytanie. Podanie tych informacji jest dobrowolne. Tylko w przypadku podania swojego imienia i nazwiska możemy skontaktować z użytkownikiem za pomocą tych danych. Tylko w przypadku podania swojego adresu e-mail lub numeru telefonu możemy skontaktować się z użytkownikiem za ich pomocą.

W przypadku przesłania wiadomości za pomocą naszego formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail zapiszemy i użyjemy danych nadawcy w zakresie potrzebnym do obsłużenia jego zapytania, np. do udzielania odpowiedzi lub przekazania wymaganych informacji.

b) Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych w przypadku udzielenia zgody jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Wniosek użytkownika o przygotowanie zawarcia umowy lub zawarcie z nami umowy również podlega podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Generalnie jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza kontaktowego w innych przypadkach niż wymienione powyżej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; Nasz uzasadniony interes dotyczący przetwarzania danych osobowych użytkownika wynika z udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika.

c) W przypadku przesłania niezaszyfrowanej wiadomości przez nasz formularz kontaktowy lub niezaszyfrowanej wiadomości e-mail, to taka wiadomość lub e-mail nie są chronione przed nieupoważnionym dostępem lub modyfikacją przez strony trzecie w trakcie przesyłania.

13. Przekazywanie danych stronom trzecim

Dane użytkownika przekazujemy stronom trzecim tylko po wyrażeniu takiej zgody przez użytkownika lub w przypadkach dozwolonych przez prawo.

Nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych użytkownika do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

14. Usuwanie i blokowanie danych osobowych

a) Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko nie będą już wymagane do przetwarzania w celu spełnienia zobowiązań prawnych oraz również w przypadku ustania celu ich przechowywania.

b) Należy pamiętać, że nawet po rozwiązaniu umowy może zaistnieć potrzeba przechowywania danych osobowych w celu spełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, np.

aa) w celu spełnienia zobowiązań handlowych lub fiskalnych (np. kodeksu handlowego i podatkowego) z okresami przechowywania do dziesięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, lub

bb) w celu wysuwania lub dochodzenia roszczeń lub praw bądź obrony przed prawami lub roszczeniami, w zakresie ustawowych przepisów o przedawnieniu, które mogą wynosić do 30 lat od początku odpowiedniego ustawowego terminu przedawnienia.

15. Prawa osoby zainteresowanej

Użytkownik ma następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych dotyczących użytkownika zgodnie z przepisami ustawowymi:

a) Prawo do informacji (art. 15 RODO w związku z art. 34 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych)

Użytkownik ma prawo poprosić o potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe dotyczące danego użytkownika. W takim przypadku użytkownik ma prawo dostępu do tych danych osobowych i innych informacji, np. celów przetwarzania, odbiorców i planowanego czasu przechowywania lub kryteriów ustalania czasu przechowywania.

b) Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Użytkownik ma prawo żądać bezzwłocznej korekty nieprawidłowych danych. Biorąc pod uwagę cel przetwarzania danych, użytkownik ma prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych.

c) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym“) (art. 17 RODO w związku z art. 35 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych)

Użytkownik ma prawo do usunięcia danych, jeżeli ich przetwarzanie nie jest wymagane, np. jeżeli dane nie są już potrzebne do pierwotnego celu, użytkownik unieważnił oświadczenie o ochronie prywatności lub dane zostały nieprawidłowo przetworzone.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych, np. jeżeli uważa, że dane osobowe są nieprawidłowe.

e) Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Użytkownik ma prawo do otrzymywania danych osobowych jego dotyczących w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

f) Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO w związku z § 36 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych)

Użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu pewnych jego dotyczących danych osobowych z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

16. Prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO)

Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym czasie, z przyszłym skutkiem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

17. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ponadto, użytkownik może w każdej chwili wnieść skargę do organu nadzorczego (art. 77 RODO w związku z § 19 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych), np. jeżeli jego zdaniem przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami o ochronie danych.

Użytkownik może wnieść skargę zgodnie z przepisami RODO oraz federalnej ustawy o ochronie danych osobowych i in. i przedłożyć ją odpowiedniemu organowi nadzorczemu:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

Promenade 27, 91522 Ansbach

Tel.: +49 981 53 1300

Faks: +49 981 53 98 1300

Internet: https://www.lda.bayern.de/

18. Brak automatycznego przetwarzania danych, w tym profilowania, które miałyby wpływ prawny na użytkownika

Użytkownik nie będzie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu jego danych, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f) RODO, art. 22 ust. 1–4 RODO, art. 4 ust. 4 RODO w związku z § 37 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych), które miałyby wpływ prawny lub w podobny sposób wpłynęłyby na użytkownika.

Prosimy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za tworzenie profili użytkowników przez Facebooka i Twittera.

 Stan: 22 styczeń 2019 r.