Engineered For Your Success
Fish and Fish By Product

Przetwórstwo rybne i przerób produktów ubocznych z ryb

Proces z zastosowaniem wirówki Flottweg Tricanter® do przeróbki produktów ubocznych z ryb

Ogólnoświatowe zapotrzebowanie na ryby, jak filety z łososia, oraz liczba farm rybich i zakładów przetwórstwa rybnego stale rosną. Wraz z tym rośnie oczywiście i ilość odpadów rybnych i produktów ubocznych z ryb.

Ze względu na wysokie koszty usuwania odpadów, powstała idea pozyskiwania wysokowartościowych olejów zamiast usuwania na wysypisko. Aby uzyskać  wysokie ceny rynkowe za mięso rybne, wymagana jest najwyższa jakość surowca i urządzeń do przetwórstwa. Jest rzeczą oczywistą, że tylko świeże produkty, bezpośrednio po połowie, mogą być wykorzystywane do produkcji wysokowartościowych produktów końcowych.

Wirówka Flottweg Tricanter® w połączeniu z wymiennikiem ciepła, spełnia wszystkie wymagania zapewnienia doskonałej jakości produktów, jak

  • minimalne oddziaływanie ciepła na produkt
  • najkrótsze czasy obróbki produktu

Proces z zastosowaniem wirówki Flottweg Tricanter® jest kombinacją:

  • ponadprzeciętnej technologii;
  • know-how i doświadczenia;
  • systemów specjalnych na życzenie klienta.

Proces z zastosowaniem wirówki Flottweg Tricanter® może przekształcić problemy usuwania odpadów rybnych w bardzo opłacalny biznes, o następujących zaletach:

  • wysoka wartość rynkowa uzyskanego oleju o doskonałej jakości
  • redukcja lub całkowite usunięcie kosztów usuwania odpadów
  • tanie instalacje kompaktowe – rozwiązania specjalistyczne na życzenie klienta

Pobieranie broszury