Engineered For Your Success
teer-stage-2.jpg

Oczyszczanie i
przetwarzanie smoły
koksowniczej

Zwiększanie wartości smoły dzięki polepszaniu jej czystości

Smoła surowa z procesu koksowniczego zawiera zarówno wodę z rozpuszczonym amoniakiem, siarkowodór i chlorek glinu, jak i pył węglowy. Podczas oczyszczania i obróbki smoły woda i faza stała zostają w najwyższym stopniu oddzielone. Czystość smoły decyduje o jej wartości rynkowej.

Podczas obróbki smoły wirówki Dekanter oddzielają zanieczyszczenia stałe od smoły surowej. Oczyszczona smoła zawiera mniej niż 0,3% chinoliny oraz nierozpuszczalne cząsteczki stałe większe niż 50 μm. Oddzielona faza stała zawiera ok. 33-40% suchej masy i ma konsystencję grudkowatą do nadającej się do ładowania łopatą.

W procesie oczyszczania smoły wirówki Flottweg Tricanter® oddzielają jednocześnie wodę amoniakalną oraz cząsteczki stałe. Zawartość wody w oczyszczonej smole wynosi mniej niż 2%.

Cel oczyszczania i obróbki smoły koksowniczej jest jasny: zwiększenie wartości smoły dzięki wyższej czystości oraz zmniejszenie częstotliwości czyszczenia zbiorników magazynowych. Sprawnie i efektywnie osiąga się ten cel, stosując wirówki Dekanter oraz Tricanter®.

Oczyszczanie i obróbka smoły koksowniczej redukuje koszty eksploatacji:

  • Niższe koszty konserwacji i utrzymania dzięki mniejszemu zużywaniu się części urządzenia, takich jak pompy, zawory itd.
  • Mniejsze zanieczyszczenie miejsc składowania smoły obniża koszty czyszczenia.
  • Zwiększanie wartości smoły dzięki polepszaniu jej czystości.
Oczyszczanie i obróbka smoły koksowniczej Oczyszczanie i obróbka smoły koksowniczej

Korzyści z oczyszczania i obróbki smoły koksowniczej:

Firma Flottweg od 60 lat projektuje i wykonuje wirówki oraz jest światowym liderem w produkcji wirówek Dekanter. Żaden inny producent wirówek dekantacyjnych nie ma tak bogatego doświadczenia w oczyszczaniu smoły, jak my.

Mobilne urządzenia do separacji i systemy modułowe

Firma Flottweg produkuje również mobilne, stosowane na całym świecie urządzenia do separacji oraz systemy modułowe. Urządzenia mobilne zapewniają elastyczność i pozwalają szybko reagować na zmienne warunki. Oczywiście w przypadku mobilnych urządzeń do separacji oraz systemów modułowych zapewniamy całodobowy serwis na całym świecie.

Wysokiej jakości zabezpieczenie przed ścieraniem

Decydującym czynnikiem dla stosowanych w koksowniach wirówek jest optymalne zabezpieczenie przed ścieraniem. Nasze wirówki Dekanter są odpowiednio przygotowane do zadań specjalnych dzięki zabezpieczeniu przed ścieraniem w postaci opancerzeń z twardego metalu, węglika wolframu oraz pasty ceramicznej, a także tulei ceramicznych z węglika krzemu. Z reguły zapewnia to ochronę naszych wirówek przed ścieraniem podczas oczyszczania smoły przez okres ponad 15 000 godzin pracy.

Flottweg Simp-Drive®

Flottweg Simp-Drive® reguluje różnicową prędkość obrotową w zależności od momentu obrotowego ślimaka. Wirówka automatycznie dostosowuje się do różnych obciążeń i odwadnia oddzieloną fazę stałą do maksymalnej zawartości suchej masy.

Budowa urządzeń oraz kompletne systemy

Specjalnie na potrzeby koksowni dostarczamy kompletne urządzenia, składające się z wirówek Flottweg Dekanter i Tricanter® oraz jednostki sterującej, zabezpieczonej przed wybuchem tablicy sterowniczej, automatycznej regulacji dopływu, pomiaru masowego natężenia przepływu, osłony z gazu obojętnego, systemu do monitorowania układu pary i cieczy płuczącej, a także wstępnego podgrzewania oraz z urządzeń płuczących. Dotyczy to również mobilnych urządzeń do separacji oraz systemów modułowych. Firma Flottweg produkuje wszystkie urządzenia i uruchamia je.

Podobne obszary zastosowania

steelwork-sludge-teaser2

Przerób osadu z hut stali

aufbereitungsindustrie-teaser2

Przetwarzanie zużytego oleju i osadu CRUD

icon-envelope-big

Masz pytania dotyczące zastosowań? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wystarczy do nas zadzwonić lub napisać!

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide