Engineered For Your Success
oelschlamm-2.jpg

Przerób osadu
olejowego

Uzdatnianie ścieków zawierających olej

Podczas przeróbki ropy naftowej powstają zawierające olej ścieki. Aby je uzdatnić, konieczne jest oddzielenie głównych składników, czyli oleju, wody i fazy stałej. Najważniejszym celem jest odzyskanie maksymalnej ilości oleju oraz niedroga utylizacja pozostałych składników. Wirówka Flottweg Tricanter® jest zaprojektowana specjalnie na potrzeby procesu ciągłego rozdzielania trzech faz i wykonuje to w jednej operacji.

Uzdatnianie ścieków zawierających olej Uzdatnianie ścieków zawierających olejWłaściwe oczyszczanie ścieków odbywa się w oczyszczalni mechaniczno-biologicznej. Proces ten generuje osad ściekowy. Aby obniżyć koszty dalszej przeróbki tego osadu, trzeba go maksymalnie odwodnić. Firma Flottweg zaprojektowała wirówkę Dekanter specjalnie do odwadniania osadu ściekowego i stosuje ją w oczyszczalniach ścieków przemysłowych.

Korzyści podczas uzdatniania zawierających olej ścieków:

 • Ponowne wykorzystanie odzyskanego oleju, stanowiącego wartościowy produkt.
 • Redukcja kosztów transportu i składowania oddzielonej fazy stałej nawet do 90%.
 • Znacząca redukcja kosztów utylizacji - utylizacji wymaga jedynie ok. 10% pierwotnej ilości osadu.
 • Niższe koszty personelu dzięki ciągłej i automatycznej eksploatacji.
 • Mniejsze zapotrzebowanie na energię.

Uzdatnianie osadów olejowych ze stawów i lagun przybrzeżnych

Zawierające olej ścieki i pozostałości często utylizowano w dużych stawach - tak zwanych zbiornikach w postaci rowu. Do dziś istnieją olbrzymie laguny przybrzeżne i stawy, w których od dekad składuje się osady olejowe. Firma Flottweg zapewnia optymalne rozwiązanie w uzdatnianiu osadów olejowych ze stawów i lagun przybrzeżnych.

Uzdatnianie osadów olejowych ze stawów i lagun przybrzeżnych Uzdatnianie osadów olejowych ze stawów i lagun przybrzeżnychDostarczamy kompletne urządzenia do tego rodzaju zadań. Należy do nich stacja do odsysania oleju, która wypompowuje osad olejowy ze stawów. Pompa ssąca jest zamontowana na pływającym po stawie pontonie. W razie potrzeby uruchamiane są ogrzewane parą grzejniki do upłynniania oleju w obszarze zasysania pompy. Odessany osad olejowy zostaje uzdatniony i rozdzielony za pomocą wirówki Tricanter® na olej, wodę i fazę stałą.

Korzyści podczas uzdatniania osadów olejowych ze stawów i lagun przybrzeżnych:

 • Odzyskuje się ok. 90% oleju, który można ponownie wykorzystać w postaci ropy naftowej.
 • Oddzielona faza stała stanowi już tylko ok. 10-20% pierwotnej ilości osadu. Znacząco redukuje to koszty transportu, składowania i spalania.
 • Automatyczna eksploatacja w trybie ciągłym również przy wahającym się składzie osadu olejowego obniża udział personelu.
 • Eliminacja zagrożenia dla środowiska ze strony zawierających olej stawów i lagun przybrzeżnych.

Uzdatnianie pozostałości zawierających olej po oczyszczeniu zbiorników na ropę

Podczas składowania ropy naftowej w zbiornikach na dnie powstaje warstwa ciężkich węglowodorów (parafin) oraz zanieczyszczeń, takich jak piasek, rdza i metale ciężkie. Bardzo obniża to objętość użytkową zbiornika. Dlatego uzdatnianie pozostałości zawierających olej po oczyszczeniu zbiorników na ropę odgrywa tak ważną rolę ekonomiczną.

Uzdatnianie pozostałości zawierających olej po oczyszczeniu zbiorników na ropę Uzdatnianie pozostałości zawierających olej po oczyszczeniu zbiorników na ropęPrzed przeglądami, konserwacją czy naprawą zbiornik trzeba całkowicie opróżnić i wyczyścić. W zależności od wielkości zbiornika, wymagające utylizacji (np. spalenia) pozostałości sięgają nawet 1000 ton. Alternatywą jest uzdatnianie pozostałości zawierających olej po oczyszczeniu zbiorników na ropę z zastosowaniem wirówki Flottweg Tricanter®. W procesie tym odzyskuje się większość oleju, wodę można odprowadzić do oczyszczalni ścieków, a do spalenia pozostaje jedynie ok. 10% ilości początkowej.

Korzyści podczas uzdatniania pozostałości zawierających olej po oczyszczeniu zbiorników na ropę

 • 90-95% zawartego w pozostałościach oleju odzyskuje się w postaci ropy naftowej. Dzięki temu zwraca się większość kosztów czyszczenia zbiornika.
 • Oddzielona faza stała stanowi już tylko ok. 10% pierwotnej ilości osadu - oznacza to znaczne obniżenie kosztów spalania.
 • Faza stała nadaje się do składowania i może być transportowana oraz spalana bez dużych szkód dla środowiska. Bardzo mocno obniża to koszty transportu i składowania.
 • Automatyczna eksploatacja w trybie ciągłym również przy wahającym się składzie osadu olejowego obniża udział personelu.

Podobne obszary zastosowania

lackschlamm-teaser

Odwadnianie osadu lakierniczego

bohrschlamm-teaser

Przerób osadu wiertniczego

tailings-teaser

Odwadnianie odpadów przemysłowych

icon-envelope-big

Masz pytania dotyczące zastosowań? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wystarczy do nas zadzwonić lub napisać!

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide