Engineered For Your Success
Pakiet talerzy
Pakiet talerzy

Pakiet talerzy separatora Flottweg

Właściwe „rozłożenie” rozdzielanej mieszaniny cieczy na poszczególne komponenty odbywa się wewnątrz bębna separatora w pakiecie talerzy. Pakiet talerzy składa się z dużej liczby pionowo rozmieszczonych, stożkowatych, pojedynczych talerzy. Zamocowane na talerzach listwy utrzymują odstęp między poszczególnymi talerzami, tworząc szczeliny. Pakiet talerzy służy do podziału strumienia produktu na wiele strumieni częściowych. Znacznie zmniejsza to odcinek sedymentacji cząstek fazy stałej. Oznacza to, że dzięki dużym siłom odśrodkowym możliwe jest oddzielanie w krótkim czasie również drobniejszych cząstek. Ewentualnie można zwiększyć przepływ cieczy odpowiednio do dużej powierzchni oczyszczania.

Sposób działania pakietu talerzy w przypadku separatora czyszczącego (oddzielanie dwóch faz)

Materiał separowany trafia poprzez rurę wlotową do rozdzielacza bębna. W rozdzielaczu, który równocześnie przyjmuje talerze separujące, materiał separowany zostaje wprawiony w ruch obrotowy i odprowadzony do przestrzeni między talerzami. Tutaj następuje rozdzielenie na fazę stałą i ciekłą. Pod wpływem siły odśrodkowej cząsteczki fazy stałej rozdzielają się w pakiecie talerzy i zsuwają się po spodzie talerza do przestrzeni fazy stałej w bębnie. Oczyszczona ciecz przepływa przez przestrzenie między talerzami w kierunku osi bębna i dalej kanałami rozdzielacza do góry do komory skórowania. Nieruchomy zabierak tłoczy oczyszczoną tutaj ciecz pod ciśnieniem z separatora.

Sposób działania pakietu talerzy w przypadku separatora oddzielającego (oddzielanie trzech faz)

Materiał separowany trafia poprzez rurę wlotową do rozdzielacza bębna. W rozdzielaczu, który równocześnie przyjmuje talerze separujące, materiał separowany zostaje wprawiony w ruch obrotowy i odprowadzony poprzez pionowe kanały do przestrzeni między talerzami. Ciecz przepływa pionowymi kanałami do strefy separacji głównej. Lekka faza ciekła przepływa do osi obrotowej, natomiast ciężka faza ciekła w kierunku ściany bębna. Dodatkowy talerz tnący nad pakietem talerzy zapobiega powtórnemu zmieszaniu faz ciekłych po ich oddzieleniu. Dwa zabieraki (tarcze skórujące) tłoczą ciężką i lekką fazę ciekłą pod ciśnieniem z separatora.
W pakiecie talerzy odbywa się, oprócz oddzielania lekkiej i ciężkiej fazy ciekłej, również oddzielanie cząstek fazy stałej. Pod wpływem siły odśrodkowej cząsteczki fazy stałej rozdzielają się w pakiecie talerzy i zsuwają się po spodzie talerza do przestrzeni fazy stałej w bębnie.

Zalety pakietu talerzy Flottweg

  • Perfekcyjne rezultaty czyszczenia i separacji
  • Wysoka dokładność separacji
  • Zapobieganie powstawaniu emulsji i rozbijaniu cząsteczek przez rozdzielacz
  • Efektywne oddzielanie fazy stałej (ponieważ geometria i gładka powierzchnia talerzy umożliwiają bezproblemowe odprowadzanie fazy stałej, co gwarantuje maksymalny stopień samooczyszczania talerzy)

 

Pakiet talerzy separatora Flottweg dba o wyjątkowo dużą dokładność separacji.

Pakiet talerzy separatora Flottweg dba o wyjątkowo dużą dokładność separacji. 

Pakiet talerzy separatora Flottweg dba o wyjątkowo dużą dokładność separacji.

Pakiet talerzy separatora Flottweg dba o wyjątkowo dużą dokładność separacji. 

Inne właściwości separatorów
icon-envelope-big

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach technologicznych?

Wystarczy do nas zadzwonić lub napisać.

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide