Engineered For Your Success
Flottweg Engineering łączy technikę, know-how i pasję.

360° FOR YOUR SUCCESS

Wybierz żądany dział:

Flottweg Engineering dla Państwa indywidualnych rozwiązań technologii separacji.

Testy laboratoryjne Aby zapewnić jak najlepszy rezultat procesu oddzielania u klientów, należy najpierw precyzyjnie zdefiniować jego cel. Dzięki różnego rodzaju analizom stosowanym w naszym laboratorium najpierw określana jest wstępna charakterystyka procesu separacji.

Flottweg Engineering dla Państwa indywidualnych rozwiązań technologii separacji.

 

Wersje próbne urządzeń W wielu przypadkach dobór odpowiedniego agregatu odbywa się na podstawie praktycznych prób wykonywanych w miejscu eksploatacji z zastosowaniem urządzeń testowych. Firma Flottweg oferuje przenośne urządzenia testowe, które mogą być używane również w wymagających warunkach (np. podczas pracy z substancjami wybuchowym lub palnymi). Przy zdefiniowanych parametrach procesu oddzielania możliwe jest znalezienie rozwiązania zapewniającego optymalny rezultat.

 

Flottweg Engineering dla Państwa indywidualnych rozwiązań technologii separacji.

Projektowanie Podczas opracowywania projektu inżynieryjnego nasi technicy i inżynierzy uwzględniają wszystkie aspekty technologicznego procesu oddzielania. Nasz dział planowania i automatyzacji wdraża rozwiązania systemowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

Flottweg Engineering dla Państwa indywidualnych rozwiązań technologii separacji.

Uruchomienie W ostatniej fazie realizacji zamówienia nasi specjaliści dokonują optymalizacji systemu, zapewniając jego maksymalną efektywność. Wszystkie funkcje i parametry poddawane są rygorystycznej kontroli. Rozpoczęcie eksploatacji to etap, na którym nasi klienci w sposób szczególny korzystają z krótkich procedur stosowanych w przedsiębiorstwie średniej wielkości.

Flottweg Engineering dla Państwa indywidualnych rozwiązań technologii separacji.

Serwis posprzedażny Okres eksploatacji wirówek przemysłowych wynosi nawet 30 lat, dlatego zapewniamy zaopatrzenie w części zamienne także przez okres 30 lat! Ponadto oferujemy umowy serwisowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Ważny jest dla nas sukces klientów w perspektywie długoterminowej – również w okresie po uruchomieniu.