Engineered For Your Success
Elementy wyposażenia Flottweg zapewniają wydajne i skuteczne separatory.

Własności separatorów

Separatory Flottweg mają wiele wyjątkowych cech. Dzięki naszej myśli technologicznej maszyny można optymalnie zintegrować z danym procesem technologicznym.