Engineered For Your Success
Flottweg Decanter Centrifuge

Wirówki dekantacyjne firmy Flottweg

Wirówka sedymentacyjna bez przegród perforowanych ► dekanter firmy Flottweg

Od XIX wieku wirówki sedymentacyjne bez przegród perforowanych pracują w oparciu o tę samą, podstawową zasadę. Nowe szczegóły konstrukcyjne wprowadzane w związku ze specjalnymi zadaniami w zakresie oddzielania oraz zastosowanie wytrzymałych materiałów o wysokiej jakości pozwoliły na udoskonalenie tych urządzeń na przestrzeni lat. Przede wszystkim wprowadzenie elektronicznych komponentów pomiarowo-regulacyjnych doprowadziło do zwiększenia wydajności i dyspozycyjności wirówek dekantacyjnych. Prosta konstrukcja podstawowa dekantera umożliwia jego dopasowanie do najróżniejszych zadań oddzielania.

Dekanter ma ponadto bardzo szeroki zakres zastosowania. Specjalne wykonania dekantera, jak Tricanter® (oddzielanie trzech faz), Sorticanter® (recykling i przetwarzanie tworzyw sztucznych) i Sedicanter® (dostosowany do trudno sedymentujących materiałów), pozwalają spełnić różne wymogi klientów i powodują, że dekanter jest najbardziej wszechstronną wirówką.

Dekanter i jego szerokie spektrum zastosowania w zależności od wymogów:

  • Oczyszczanie cieczy
  • Odwadnianie osadów i zawiesin
  • Zagęszczanie osadów
  • Oddzielanie mieszanin 3 faz, tj. dwóch niemieszalnych faz ciekłych i jednej fazy stałej
  • Klasyfikacja faz stałych w zawiesinie w zależności od ziarnistości (klasyfikacja mokra)
  • Sortowanie faz stałych w zależności od gęstości

Dekantery firmy Flottweg znajdują najróżniejsze zastosowanie w różnych branżach i dziedzinach przemysłu.

Dekanter do mechanicznego oddzielania fazy stałej i ciekłej

Parametry i oddziałujące na pracę czynniki dekantera, które zapewniają optymalny efekt oddzielania

Parametry i oddziałujące na pracę czynniki dekantera, które zapewniają optymalny efekt oddzielania

Dopływ/wychód

Przez dopływ można wprowadzić poddawany oddzielaniu środek centralnie do przestrzeni wlotowej ślimaka, a następnie w delikatny sposób przyspieszyć tłoczenie tego środka. Poprzez gniazda wychodu (otwory znajdujące się na stożkowym końcu bębna) dekanter obniża prędkość tłoczenia fazy stałej.

Bęben dekantera

Poddawany oddzielaniu środek osiąga w bębnie dekantera maksymalną prędkość obrotową i sprawia, że na ścianie bębna osadza się faza stała. Charakterystyczną cechą bębna jest jego cylindryczno-stożkowy kształt. Dowiedz się więcej na temat bębna dekantera.

Ślimak dekantera

Ślimak jest tym elementem, który odpowiada w dekanterze za tłoczenie. Obraca się z określoną prędkością (w odniesieniu do bębna) i przetłacza osadzoną fazę stałą w kierunku wygiętego w kształcie stożka końca bębna. Dowiedz się więcej na temat ślimaka dekantera.

Materiały

Podzespoły wirówek dekantacyjnych, które mają bezpośrednią styczność z przetwarzanym środkiem poddawanym oddzielaniu (np. bęben, ślimak i dopływ), są wykonane wyłącznie z wysokojakościowych, kwasoodpornych i nierdzewnych stali stopowych. Więcej informacji znajduje się w części Materiały.

Zabezpieczenie przez zużyciem przez ścieranie

Różnorodne dziedziny zastosowania stawiają przed dekanterami najróżniejsze wymagania. W celu zapewnienia niezawodności procesu konieczne jest bardzo dobre zabezpieczenie urządzeń przed zużyciem przez ścieranie. Dowiedz się więcej na temat zabezpieczenia przed zużyciem przez ścieranie.

Głębokość jeziorka

Głębokość jeziorka cieczy decyduje o czasie utrzymywania fazy stałej w bębnie. Można ją indywidualnie dostosowywać do panujących warunków. Dowiedz się więcej na temat głębokości jeziorka.

Różnicowa prędkość obrotowa

Pomiędzy bębnem dekantera a ślimakiem występuje różnicowa prędkość obrotowa generowana przez przekładnię. Różnicowa prędkość obrotowa określa zawartość fazy stałej w wychodzie, a ponadto posiada szereg dodatkowych zalet. Więcej informacji w części Różnicowa prędkość obrotowa.

Napęd dekantera: Simp-Drive®

Napęd Simp-Drive® reguluje różnicową prędkość obrotową pomiędzy bębnem dekantera a ślimakiem w zależności od momentu obrotowego ślimaka. Dowiedz się więcej na temat napędu Simp Drive®.

Układ przelewowo-spiętrzający

Oczyszczona ciecz przepływa w stronę cylindrycznego końca bębna wirówki dekantacyjnej i wypływa stamtąd przez otwory do pokrywy bębna. W otworach tych znajdują się precyzyjnie regulowane pierścienie/płytki spiętrzające, za pomocą których można nastawić głębokość jeziorka cieczy w bębnie. Oczyszczona ciecz wypływa bezciśnieniowo do obudowy odpływowej wirówki. Dowiedz się więcej na temat systemu przelewowo-spiętrzającego.

(Regulowana) tarcza skórująca

Tarcza skórująca stanowi alternatywę dla tradycyjnego systemu odprowadzania cieczy (systemu przelewowo-spiętrzającego). Tarcza skórująca odprowadza pod ciśnieniem oczyszczoną ciecz z dekantera. Za pomocą dodatkowej dźwigni regulacyjnej (regulowanej tarczy skórującej) można w czasie trwania pracy ustawić głębokość jeziorka. Dowiedz się więcej na temat tarczy skórującej.

Recuvane®

System Recuvane® (Recovery Vane) służy do obniżania kosztów eksploatacji stosowanego dekantera poprzez zmniejszenie zużycia energii. Więcej informacji znajduje się w części Recuvane®.

Dekanter firmy Flottweg - największa liczba wariantów wirówki sedymentacyjnej bez przegród perforowanych w zakresie technologii oddzielania mechanicznego

Firma Flottweg konstruuje dekantery od 1956 r. Jako uznany na świecie dostawca indywidualnych rozwiązań w zakresie technologii oddzielania mechanicznego na przestrzeni lat udoskonaliliśmy wirówki dekantacyjne, dostosowując je do różnych zadań. Wysoka jakość, wydajność i wytrzymałość to trzy argumenty, które przemawiają za dekanterem firmy Flottweg. Dekanter przekonuje dzięki swej zdolności przepustowej rzędu nawet 250 metrów sześciennych na godzinę.

Dekanter firmy Flottweg. Skorzystaj na wydajności, wytrzymałości i wysokiej jakości.

Broszury do pobrania

Dekanter