Engineered For Your Success
decanter-stage.jpg

Wirówki
dekantacyjne
Flottweg

Skuteczne oddzielanie faz stałych i cieczy

Dekanter firmy Flottweg – wirówka sedymentacyjna bez przegród perforowanych z największą liczbą wariantów w sektorze mechanicznej technologii oddzielania

Wirówki dekantacyjne znajdują zastosowanie przy oddzielaniu mieszanin z fazą stałą i ciekłą, w których występuje wysoka zawartość fazy stałej. Maszyny te, zwane wirówkami sedymentacyjnymi bez przegród perforowanych lub dekanterami, pracują – w przeciwieństwie do pras filtracyjnych komorowych – w sposób ciągły. Wysokie siły odśrodkowe oddzielają drobnoziarniste cząstki fazy stałej od zawiesiny, wykorzystując ich różną gęstość.

Modułowa konstrukcja sprawia, że nasze dekantery nadają się do użytku w wielu różnych branżach na całym świecie – od Australii po Cypr. Wirówki są doskonale zoptymalizowane pod kątem danego zastosowania. Obszary zastosowań obejmują odwadnianie osadów, klasyfikację i klasyfikację mokrą oraz sortowanie faz stałych.

Aby wirówki sedymentacyjne bez przegród perforowanych mogły uzyskiwać maksymalną wydajność w różnych dziedzinach zastosowania, muszą być optymalnie dopasowane do każdorazowego zadania oddzielania.

Nasze skrojone na miarę koncepcje dekantera

Rezultatem są skrojone na miarę koncepcje dla różnych branż. Poszczególne serie dekanterów są oparte na jednolitych platformach dostosowanych do wymagań klienta w sposób modułowy.

Wirówka dekantacyjna Flottweg zapewniająca najlepsze wyniki oddzielania

Wydajność całego procesu często zależy od wydajności wirówki. Każda wirówka dekantacyjna firmy Flottweg łączy nasze doświadczenia zdobyte podczas ponad 60-letniej produkcji wirówek z ponad tysiącem obsłużonych zastosowań. Podstawowa zasada działania naszego dekantera sprawdzała się przez długi czas. Przyspieszenie odśrodkowe oddziela od siebie fazę stałą i jedną lub dwie fazy ciekłe.

Ponieważ osad (faza stała) ma wyższą gęstość, zbiera się na ściance bębna. Ślimak transportowy transportuje fazę stałą w sposób ciągły do otworów wychodu. Faza(-y) ciekła(-e) przepływa(-ją) wzdłuż ślimaka.

Jak dokładnie działa wirówka dekantacyjna? – Tutaj można przejść do opisu sposobu działania dekantera.

Cechy produktu

Wydajność

Nasze wirówki dekantacyjne oddzielają drobne cząstki fazy stałej od zawiesiny i optymalnie oczyszczają oddzieloną ciecz. Koncepcja napędu Simp Drive® oraz przestawna tarcza skórująca umożliwiają dostosowanie czasu przebywania mieszanki w bębnie dekantera podczas pracy. W przypadku zmiany warunków w dopływie, wynik oddzielania i zawartość fazy stałej w wychodzie pozostają niezmienne. Nasze wirówki dekantacyjne są skrojone na miarę indywidualnych procesów naszych klientów. Tylko w ten sposób możliwe jest osiągnięcie optymalnych wyników podczas oddzielania. 

 • Oddzielanie najdrobniejszych cząstek fazy stałej z zawiesiny w celu zapewnienia optymalnie oczyszczonej fazy ciekłej (odcieku)
 • Niezmienny wynik oddzielania / zawartość substancji suchej dzięki regulowanej automatycznie różnicowej prędkości obrotowej i przestawnej tarczy skórującej
 • Rozwiązania dostosowane do indywidualnych procesów naszych klientów

Konserwacja

Podczas mechanicznego oddzielania fazy ciekłej i stałej za pomocą wirówek dekantacyjnych działają wysokie siły. Materiały abrazyjne lub media o właściwościach korozyjnych powodują zużycie i ścieranie się. Firma Flottweg oferuje szereg środków zabezpieczających przed zużyciem – zawsze dostosowanych do potrzeb klientów.

Wszystkie elementy konstrukcyjne dekantera stykające się z produktem są w firmie Flottweg wykonywane z wysokogatunkowych, odpornych na korozję i kwas stali stopowych. Do tego należy podkreślić jakość „made in Germany”. Dzięki temu nasze wirówki są wyjątkowo długotrwałe. W zależności od wymogu naszych klientów wirówki dekantacyjne wyposażamy w różnorodne systemy smarowania. Wszystkie układy smarowania pozwalają na smarowanie ułożyskowania rotora podczas pracy.

Brak konieczności stosowania materiałów eksploatacyjnych (takich jak tkaniny filtracyjne i pomocnicze materiały filtracyjne) ogranicza nakłady konserwacyjne i dodatkowo koszty eksploatacji naszych wirówek dekantacyjnych.

 • zmniejszone koszty, ponieważ wymieniane są tylko części ulegające zużyciu
 • brak materiałów eksploatacyjnych, takich jak tkaniny filtracyjne, pomocnicze materiały filtracyjne itp.
 • dłuższa trwałość dekantera
 • różne systemy smarowania, np. automatyczne urządzenie do smarowania mgłą olejową umożliwiające minimalne zużycie oleju

Bezpieczeństwo

Napęd Simp Drive® firmy Flottweg reguluje różnicową prędkość obrotową ślimaka transportowego w zależności od obciążenia. W przypadku zbyt niskiej różnicowej prędkości obrotowej istnieje ryzyko zatkania. Przy prawidłowym ustawieniu regulacja chroni przed przeciążeniem i zatkaniem. W przypadku konieczności uszczelnienia między przestrzenią oddzielania a atmosferą firma Flottweg oferuje różne systemy uszczelniające: wirówki atmosferyczne, wirówki oparoszczelne, wirówki zobojętnione. Rozmaite systemy monitorowania kontrolują drgania i prędkość obrotową. Pozwala to uniknąć krytycznych stanów pracy i spełnić wymogi istotnych norm bezpieczeństwa. Opcjonalnie możliwe jest także monitorowanie temperatury łożysk wirówki dekantacyjnej, aby zapobiegać ich uszkodzeniom.

 • uniknięcie emisji do otoczenia lub zanieczyszczenia produktu z otoczenia dzięki zamkniętej konstrukcji
 • ochrona przed przeciążeniem i zatkaniem
 • możliwość monitorowania drgań, prędkości obrotowej i temperatury

Obsługa

Wirówki dekantacyjne Flottweg są wirówkami przemysłowymi pracującymi w sposób ciągły. Dzięki nowoczesnym możliwościom automatyzacji do minimum zmniejsza się nakład na obsługę urządzenia. Tym samym nasze wirówki dekantacyjne, które znajdują zastosowanie w branży farmaceutycznej, biotechnologicznej i w przemyśle spożywczym, można bez trudu zintegrować w systemach CIP. Podczas automatyzacji procesów ważną rolę odgrywa monitorowanie poszczególnych funkcji i współpraca komponentów. Nasz nowy interfejs sterujący InGo jest łatwy do zrozumienia i pokazuje najważniejsze parametry w skrócie. Prosta obsługa otrzymała wyróżnienie w konkursie German Design Award 2018. Także nasz moduł bezpieczeństwa i sterowania Simp Control® jest wyposażony w interfejs sterujący InGo. Dzięki Simp Control® możemy zagwarantować naszym klientom na całym świecie globalną, identyczną wydajność maszyn i technikę bezpieczeństwa. 

 • minimalne koszty eksploatacji dzięki pracy ciągłej w trybie automatycznym
 • możliwa integracja w systemach CIP
 • jednolite i intuicyjne sterowanie maszynami i urządzeniami

Innowacja dzięki współpracy

Od ponad 15 lat firma Flottweg współpracuje z Extractis. Extractis jest instytutem technicznym specjalizującym się w opracowywaniu innowacyjnych produktów i procesów oraz ekstrakcji biomasy roślinnej.

Trzy maszyny Flottweg są stosowane w różnych procesach: dwie wirówki dekantacyjne i jeden Sedicanter®. Więcej informacji na temat stosowanych maszyn i wieloletniej współpracy znajduje się na tym filmie.

Więcej informacji na temat wirówki dekantacyjnej Flottweg

dekanter-feature-teaser

Zasada działania dekantera

Sposób działania dekanterów Flottweg: wszystkie procesy odbywają się za pomocą bębna, ślimaka, wychodu fazy stałej, systemu przelewowo-spiętrzającego i przestawnej tarczy skórującej.

decanter-brochure

Broszura dekanterów

Wszystkie szczegóły i dane techniczne wirówek dekantacyjnych Flottweg można znaleźć w naszej broszurze produktowej.

decanter-animation-teaser

Animacja przedstawiająca wirówkę dekantacyjną

Na tym filmie pokażemy za pomocą animacji sposób działania dekantera Flottweg.

automation

Monitorowanie dekanterów: monitorowanie drgań, prędkości obrotowej i temperatury

"Podczas monitorowania drgań następuje pomiar za pomocą czujnika. Po osiągnięciu maksymalnie dopuszczalnej wartości wyzwala się alarm i wirówka zostaje wyłączona. Monitorowanie prędkości obrotowej mierzy prędkość obrotową bębna i różnicową prędkość obrotową ślimaka za pomocą indukcyjnych łączników zbliżeniowych i pokazuje je w postaci cyfrowej. Monitorowanie wartości maksymalnych i minimalnych umożliwia zapobieganie krytycznym stanom pracy i przestrzeganie istotnych norm bezpieczeństwa. Pomiar temperatury łożysk dokonywany jest za pomocą termometrów oporowych, co pozwala na zdalną kontrolę. W przypadku temperatury granicznej wybranej w zależności od zastosowania silnik napędowy wyłącza się. Stanowi to środek zapobiegawczy przed uszkodzeniem łożysk."

explosion-proof

Inertyzacja

Podczas obróbki przez wirówkę dekantacyjną materiałów, których opary w połączeniu z tlenem atmosferycznym tworzą mieszaninę zapalną, istnieje ryzyko wybuchu. W związku z tym urządzenia do inertyzacji stosuje się wtedy, gdy konieczne jest uniknięcie wydostawania się oparów do atmosfery (zanieczyszczenie) lub przedostawania się powietrza do urządzenia (utlenianie).

icon-envelope-big

Jesteś zainteresowany wirówkami dekantacyjnymi Flottweg?

Chciałbyś dowiedzieć się o nich więcej?
Zadzwoń lub napisz do nas!

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide