Engineered For Your Success
Regulowana tarcza skórująca
Regulowana tarcza skórująca

Tarcza skórująca firmy Flottweg

Zwykle oczyszczona ciecz wypływa bezciśnieniowo z dekantera przez płyty spiętrzające. Jako rozwiązanie alternatywne dla płyt spiętrzających użytkownicy stosują metodę odprowadzania oczyszczonej cieczy za pomocą tarczy skórującej. Dzięki temu ciecz spływa w zamkniętym systemie pod ciśnieniem. Aby metoda ta sprawdzała się bezbłędnie, osad zagęszczony nie może zawierać faz stałych, które mogą doprowadzić do zatkania tarczy skórującej.

Regulowana tarcza skórująca

Udoskonaloną wersją tarczy skórującej jest regulowana tarcza skórująca. W tym wariancie mechanizm regulacyjny umożliwia zmianę pozycji tarczy skórującej. Dzięki temu ciecz spływa przy zastosowaniu różnych średnic (po przesunięciu dźwigni). Ponadto regulacja tarczy skórującej optymalizuje rezultaty oddzielania, ponieważ pozwala na szybkie reagowanie na zmianę właściwości produktu znajdującego się w dopływie.

Ogólna zasada:

  • Mniejsza średnica tarczy skórującej ► głębokie jeziorko
  • Większa średnica tarczy skórującej ► płaskie jeziorko

Decydujący dla wyboru średnic tarczy spiętrzających jest obszar zastosowania lub obowiązujące wymogi. Na zamontowanej skali można bez problemu odczytać wartość ustawionej średnicy.

Regulowana tarcza skórująca firmy Flottweg gwarantuje szybkie dostosowanie urządzenia do zmiennych warunków.

Regulowana tarcza skórująca firmy Flottweg gwarantuje szybkie dostosowanie urządzenia do zmiennych warunków.

Regulowana tarcza skórująca firmy Flottweg gwarantuje szybkie dostosowanie urządzenia do zmiennych warunków.

Regulowana tarcza skórująca firmy Flottweg gwarantuje szybkie dostosowanie urządzenia do zmiennych warunków.

Regulowana tarcza skórująca i jej zalety

  • Optymalne dostosowanie pracy do zmienionych warunków (właściwości produktu znajdującego się w dopływie)
  • Idealna jakość oddzielania, a tym samym optymalny efekt i produkt
  • Możliwość dokładnego, regulowanego nastawiania głębokości jeziorka (poprzez zmianę średnicy tarczy spiętrzających)
  • Zapewniona możliwość automatyzacji
  • Odpływ cieczy pod ciśnieniem czyni zbędnym zastosowanie koniecznej w standardowym przypadku pompy tłoczącej.
  • Szybkie i bezproblemowe odczytanie wartości ze skali
Inne właściwości dekanterów
icon-envelope-big

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach technologicznych?

Wystarczy do nas zadzwonić lub napisać.

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide