Engineered For Your Success
Limed Fleshing Treatment

Wirówka wykorzystywana do przerobu odzierek skórnych w garbarniach

Odzierki skórne to produkt uboczny z garbarni. Ich obróbka pozwala odzyskać cenny tłuszcz zwierzęcy. Nasi klienci odnoszą podwójne korzyści z odzyskania tłuszczu: po pierwsze znacząco zmniejszają koszty usuwania odpadów, a po drugie pozyskiwany jest cenny surowiec - tłuszcz.

Rosnące koszty paliwa czynią odzyskiwanie tłuszczu w garbarniach coraz bardziej interesującym. Odzyskany tłuszcz można wykorzystać również do opalania kotła grzewczego służącego do wytwarzania pary.

W garbarniach wirówki firmy Flottweg znajdują następujące zastosowania:

  • przerób i przetwarzanie odzierek skórnych
  • odzyskiwanie tłuszczów zwierzęcych
  • przerób ścieków w garbarniach
  • przerób odpadów z garbarni
Przerób odzierek skórnych w celu odzyskania tłuszczów zwierzęcych

Flottweg - Twój partner w przerobie odzierek skórnych w celu odzyskania tłuszczów zwierzęcych

Przed ponad 20 laty firma Flottweg przeprowadziła pierwsze badania nad przerobem odzierek skórnych w celu odzyskania tłuszczów zwierzęcych z zastosowaniem urządzenia Tricanter®. Od tego czasu opracowano niezawodny, wydajny i skuteczny proces. Dzięki temu udało się ograniczyć koszty utylizacji odpadów oraz odnieść korzyści z odzyskiwania tłuszczu.

Korzyści płynące z przerobu odzierek skórnych w garbarniach z zastosowaniem urządzenia Tricanter®:

  • znaczące ograniczenie kosztów utylizacji odpadów - tylko część pierwotnie powstałych odpadków wymaga utylizacji
  • odzyskiwanie cennych tłuszczów zwierzęcych
  • maksymalna elastyczność dzięki rozwiązaniom dedykowanym poszczególnym klientom
  • ograniczenie kosztów procesu dzięki w pełni zautomatyzowanej eksploatacji
  • dostawa kompletnych linii procesowych i urządzeń
  • zmniejszenie kosztów środków operacyjnych

Firma Flottweg produkuje wszystkie oferowane wirówki przy współpracy z niemieckimi specjalistami. Dla naszych klientów znajdujemy optymalne rozwiązania przerobu odzierek skórnych w garbarniach. Od pojedynczych wirówek do całych systemów - nasze projekty są dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.Broszury do pobrania