Engineered For Your Success
tailings.jpg

Odwadnianie
odpadów
przemysłowych

Oszczędzaj wodę i koszty poprzez odwadnianie odpadów przeróbczych

Odpady przeróbcze są nadal często przechowywane w dużych osadnikach lub stawach osadowych. W takiej postaci stanowią ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Woda procesowa zgromadzona w odpadach przeróbczych pozostaje niewykorzystana. Nowoczesne rozwiązania odwadniające umożliwiają ekonomiczne oczyszczanie odpadów wydobywczych oraz uwolnienie zgromadzonej w nich wody procesowej. Przynosi to oszczędności zarówno miejsca, jak i kosztów oraz korzyści dla środowiska naturalnego.
 
W górnictwie termin odpady przeróbcze odnosi się do drobnoziarnistych pozostałości w formie szlamu. Powstają one podczas przetwarzania rud i minerałów. Pozostałe po wydobyciu ścieki lub szlam z nadkładu są częściowo zanieczyszczone chemikaliami. Odpady przeróbcze przechowywane w stawach osadowych stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego. Ewentualne przerwanie zapory może doprowadzić do katastrofy dla ludzi i środowiska naturalnego.

Coraz częściej składowanie odpadów przeróbczych w stawach osadowych zastępuje się składowaniem odpadów odwodnionych. Przedsiębiorstwa wydobywcze przechowują odwodniony szlam bezpośrednio na ziemi. Jest to zgodne z wymogami ustawowymi w większości krajów. Odwadnianie odpadów przeróbczych jest szczególnie pożądane w miejscach trudno dostępnych lub ograniczonych przestrzennie bądź na terenach narażonych na trzęsienia ziemi. Pozwala to zminimalizować zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz zapotrzebowanie na wolną przestrzeń. Oczyszczoną wodę procesową można poddać recyklingowi. Maleją koszty eksploatacji kopalni.

Nasza wirówka dekantacyjna do przetwarzania odpadów przeróbczych

Korzyści dla klienta

Recykling odzyskanej wody procesowej

Wirówki dekantacyjne marki Flottweg zużywają znacznie mniej świeżej wody niż prasy taśmowe i komorowe. Nasze wirówki dekantacyjne skutecznie oddzielają cząstki stałe o wielkości do 10 µm bez użycia flokulantów. W przypadku zastosowania flokulantów możliwe jest wydzielenie z cieczy (wody) jeszcze drobniejszych cząstek stałych. Odzyskana tą drogą woda procesowa jest wystarczająco czysta, aby mogła powrócić do obiegu. Związaną z tym korzyścią z punktu widzenia przedsiębiorstw wydobywczych jest znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na świeżą wodę.

W prasach filtracyjnych, takich jak prasy taśmowe i komorowe, do przetwarzania szlamu z nadkładu wykorzystuje się tkaniny lub pasy filtracyjne. Po dłuższym czasie użytkowania na powierzchni tkanin i pasów filtracyjnych gromadzi się osad. Powoduje to zmniejszenie wydajności odwadniania.

Wirówki dekantacyjne działają w sposób ciągły – zwykle przez całą dobę. Nie wymagają zastosowania tkanin ani pasów filtracyjnych. Umożliwia to uzyskanie stałej wydajności odwadniania.

  • Recykling oczyszczonej wody procesowej
  • Stała wydajność odwadniania
  • Możliwa jest praca przez całą dobę
  • Znacząco zmniejsza się zapotrzebowanie na świeżą wodę

Montaż w warunkach ograniczonej ilości wolnej przestrzeni

Kopalnie i zakłady górnicze są często zlokalizowane w ograniczonych przestrzennie i trudno dostępnych miejscach. Wobec tego ważnym zagadnieniem staje się przestrzeń zajmowana przez system odwadniania.  Oferując tę samą wydajność i przepustowość, wirówki dekantacyjne wymagają znacznie mniej miejsca w porównaniu z innymi urządzeniami przetwórczymi. Wirówki dekantacyjne marki Flottweg mogą być wprowadzane niemal wszędzie – albo na stałe w budynkach, albo jako półmobilne jednostki kontenerowe. Nasze wirówki wymagają jedynie podłoża o wymiarach 5 x 10 metrów.

Porównanie
Urządzenia o wydajności hydraulicznej 100 m³/godz. i produkcji fazy stałej na poziomie 25 000 kg wykazują znaczne zróżnicowanie pod względem masy:
Prasa komorowa:   120 ton
Prasa pasowa:                65 ton
Wirówka marki Flottweg:    16 ton

Odwadnianie odpadów przeróbczych umożliwia składowanie frakcji suchej szlamu. Składowanie frakcji suchej wiąże się z mniejszym ryzykiem. W ten sposób maleje ilość ścieków przechowywanych w osadnikach oraz związany z tym nacisk na zapory. Wiąże się to ze znaczącym zmniejszeniem zagrożenia dla środowiska naturalnego.
Wirówki dekantacyjne marki Flottweg służące do odwadniania odpadów przeróbczych są produkowane wyłącznie w Niemczech. W ten sposób staramy się zapewnić optymalną jakość naszych urządzeń. Ważną rolę odgrywa jakość materiałów stosowanych w branżach górniczej i wydobywczej. Na materiały, które mają kontakt ze szlamem, oddziałują występujące w nim składniki o właściwościach ściernych. Konieczne jest zatem zapewnienie skutecznej ochrony przed zużyciem.
Zastosowanie specjalnych materiałów, powłok i dodatkowych środków stanowi gwarancję wieloletniej żywotności wirówek dekantacyjnych marki Flottweg. Wymiana części zużywających się, takich jak tuleje wlotowe, w wirówkach marki Flottweg nie nastręcza żadnych trudności. Przynosi to oszczędności na czasie i kosztach konserwacji oraz serwisu przez cały okres użytkowania urządzenia.
Nasz globalny zespół serwisowy jest zawsze do dyspozycji klientów przeprowadzających planowaną konserwację. 

  • Minimalizacja zagrożeń dla środowiska naturalnego (np. w wyniku przerwania zapór)
  • Najwyższa żywotność urządzeń produkowanych w Niemczech
  • Znacząco niższe koszty konserwacji
  • Globalna sieć serwisowa oferująca wsparcie przez całą dobę

Wirówki dekantacyjne marki Flottweg są atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych procesów

Wirówki dekantacyjne coraz częściej znajdują zastosowanie w nowoczesnych procesach wydobywczych ze względu na niski koszt eksploatacji, niskie zużycie świeżej wody oraz minimalne wymogi przestrzenne, a także ze względu na korzyści dla środowiska naturalnego. 

Dzięki wirówkom marki Flottweg w kopalni niklu Tiebaghi w Nowej Kaledonii udaje się odzyskać 90% wody procesowej. Więcej na temat parametrów użytkowych można przeczytać w poniższym artykule:
Odwadnianie odpadów przeróbczych za pomocą wirówek dekantacyjnych marki Flottweg 

icon-envelope-big

Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat odwadniania odpadów przeróbczych za pomocą wirówek dekantacyjnych?

Zadzwoń lub napisz do nas!

Podobne obszary zastosowania

mining-teaser

Przetwarzanie rud metali i minerałów

crud-waste-oil-teaser

Przetwarzanie zużytego oleju i osadu CRUD

sandwaschwasser-teaser

Płukanie piasku i żwiru

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide