Engineered For Your Success
hts-decanter-stage.jpg

Dekanter® HTS Flottweg
do odwadniania osadu

HTS = najwyższa zawartość suchej masy

Wirówka do odwadniania osadu ściekowego

Wywożenie i utylizacja powstającego osadu ściekowego pochłania dużą część kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Im mniejsza objętość osadów, tym niższe koszty wywożenia i utylizacji. Wydajność odwadniania osadu jest zatem decydującym kryterium. Dekanter® HTS Flottweg umożliwia osiągnięcie maksymalnej zawartości suchej masy w odwodnionym osadzie, czyli stałe oszczędności na kosztach wywozu i utylizacji.

Dekanter® HTS firmy Flottweg jest owocem ponad 50 lat doświadczenia w odwadnianiu osadu ściekowego i ciągłego rozwoju myśli technicznej. To doświadczenie w połączeniu z referencjami z całego świata sprawia, że firma Flottweg należy do wiodących dostawców mechanicznych systemów oddzielania. Dekanter® HTS wyróżnia się wydajnością, efektywnością i bardzo wysoką rentownością.

Do użycia w procesach odwadniania osadu

entwaesserung-eindickung-teaser

Proces odwadniania osadu ściekowego

Odwadnianie osadu ściekowego służy odwodnieniu osadu po fermentacji w wieży fermentacji, aby zmniejszyć jego objętość. Dowiedz się więcej o odwadnianiu i obróbce osadu.

klaerschlamm-teaser

Efektywne odwadnianie osadu wodociągowego

Osad wodociągowy powstaje podczas oczyszczania i uzdatniania wody pitnej. W celu obniżenia kosztów wywózki i składowania osad jest najpierw odwadniany. Tutaj znajdziesz więcej informacji.

Sposób działania dekantera® HTS firmy Flottweg

Sfermentowany osad przepompowywany jest z wieży fermentacyjnej do wirówki. Odwadnia ona osad fermentacyjny z 2–6% do 25–35% substancji suchej. Odwadnianie w wirówce odbywa się na zasadzie działania siły odśrodkowej.

Dekanter® HTS Flottweg przystosowany jest do specyficznych właściwości osadu ściekowego. Wirówka nadaje się zarówno do odwadniania osadu fermentacyjnego, jak i bezpośredniego odwadniania nadmiaru osadu.

Cechy produktu

Wydajność

Dekanter® HTS firmy Flottweg jest skonstruowany specjalnie z myślą o odwadnianiu osadu. Wydajny i energooszczędny napęd Simp Drive® Flottweg w połączeniu z podlegającą stałej optymalizacji geometrią wirówki dekantacyjnej zapewniają wskaźniki substancji suchej, które przewyższają o kilka punktów procentowych możliwości innych maszyn. Zwiększenie wskaźnika substancji suchej z 23 do 25% oznacza dla oczyszczalni, że ma ona do czynienia z około 8% mniejszą objętością osadu. Przekłada się to na zmniejszenie kosztów wywożenia i utylizacji o około 8%. Oprócz jak najwyższej zawartości substancji suchej i wydajności odwadniania wirówka odznacza się też niskim zużyciem prądu i polimerów.

 • Najwyższa zawartość substancji suchej
 • Minimalne zużycie prądu
 • Minimalne zużycie polimerów

Oszczędność kosztów

Mniejsze zużycie polimeru i prądu przez wirówkę oznacza niższe koszty eksploatacji. Oprócz energooszczędnego napędu Simp Drive® oczyszczalnie mogą zmniejszyć zużycie energii o kolejnych 20% za pomocą Recuvane®. Wirówki dekantacyjne nie zawierają takich materiałów eksploatacyjnych, jak materiały lub tkaniny filtracyjne, co także obniża koszty eksploatacji instalacji.

 • Zmniejszenie zużycia energii o 20% dzięki Flottweg Recuvane®
 • Mniejsze zużycie polimerów i energii przekłada się na niższe koszty eksploatacji
 • Brak materiałów eksploatacyjnych, jak materiały filtracyjne i tkaniny filtracyjne

Konserwacja

Części zamienne i ulegające zużyciu wirówek można z łatwością wymienić. Wymiana przeprowadzana jest na miejscu, podobnie jak badania techniczne. Pozwala to użytkownikowi zaoszczędzić czas i pieniądze. Bardzo skuteczne zabezpieczenie przed zużyciem przez ścieranie zapewnia długi okres eksploatacji wirówki.

 • Skuteczne zabezpieczenie przed zużyciem przez ścieranie
 • Prosta wymiana części zamiennych i ulegających zużyciu na miejscu
 • Badania techniczne przeprowadzane na miejscu

Obsługa

Ponieważ dekantery HTS Flottweg mogą pracować w trybie ciągłym pod kontrolą sterowania automatycznego, wymagają minimalnego personelu obsługi. Wirówka do osadu samoczynnie dostosowuje się podczas pracy do zmiennych warunków w dopływie i warunków roboczych dzięki zastosowaniu PLC lub zdalnego monitorowania. Nie jest też wymagany cykl czyszczenia w trakcie fazy działania. Do sterowania wirówką odwadniającą służy moduł sterujący wyposażony w interfejs użytkownika InGo. Za prostotę obsługi InGo otrzymał wyróżnienie w konkursie German Design Award 2018. Interfejs użytkownika zapewnia wgląd we wszystkie ważne parametry oraz umożliwia proste sterowanie instalacją i jej automatyzację. Podczas pracy nasze dekantery HTS mogą samoczynnie dostosowywać się do zmiennych warunków w dopływie i warunków roboczych dzięki zastosowaniu PLC lub zdalnego monitorowania.

 • Automatyczna praca w trybie ciągłym
 • Samoczynne dostosowywanie się na bieżąco do zmiennych warunków w dopływie i warunków pracy
 • Brak cyklu czyszczenia w trakcie fazy działania
 • Flottweg InGo do prostego sterowania instalacją

Efektywna instalacja odwadniająca w połączeniu z kompetentnym serwisem

Oczyszczalnia osiedla Bosques de Natura w meksykańskiej Tijuanie oczyszcza ścieki z 7200 gospodarstw domowych.

Do odwadniania powstającego osadu ściekowego służy dekanter® HTS Flottweg serii C. Więcej informacji na ten temat znajduje się w tym filmie.

Więcej informacji o Dekanterze® HTS Flottweg

c-series-teaser

Seria C firmy Flottweg

Naszymi dekanterami HTS do odwadniania osadu są wirówki dekantacyjne serii C. Jest to seria skrojona specjalnie na potrzeby oczyszczalni ścieków.

MP-Entwaesserung-KA-Buehl-nachklaerung

Spełnia oczekiwania w pełnym wymiarze

Odwadnianie osadu fermentacyjnego w oczyszczalni Bühl przejmuje wirówka dekantacyjna serii C Flottweg. Dowiedz się więcej.

MP-Entwaesserung-KA-Nordhausen-C5E

W użytku w oczyszczalni Nordhausen

W oczyszczalni Nordhausen dwa dekantery typu HTS C5E Flottweg odwadniają powstający osad fermentacyjny.

icon-envelope-big

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszym dekanterze HTS do odwadniania osadu?

Zadzwoń lub napisz do nas!

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide