Engineered For Your Success

Wyeliminowanie strat chmielu i słodu

Niezastąpione od pierwszego do ostatniego etapu – wirówki przemysłowe do klarowania i produkcji piwa

Etapy klarowania i oddzielania w procesie warzenia są niezmiernie ważne jako sposób na pozbycie się zanieczyszczeń i mętności z piwa. W sztuce warzenia od zawsze kładzie się nacisk na czystość, opłacalność, a w ostatecznym rozrachunku – na smak i zapach napoju. Nasi klienci mogą uzyskać wszystkie wymienione korzyści dzięki najnowocześniejszej technologii oddzielania mechanicznego firmy Flottweg.

Wirówki do klarowania i produkcji piwa

Proces warzenia piwa z wykorzystaniem technologii separacji marki Flottweg

Przekształcanie ziaren w orzeźwiające piwo przebiega w niezwykle złożonym procesie. Na poszczególnych etapach produkcji piwa wykorzystuje się gorące i zimne procesy browarnicze. Wysokowydajne wirówki marki Flottweg spełniają specyficzne wymagania branży browarniczej, optymalizując jednocześnie cały proces w celu uzyskania maksymalnego uzysku przy zachowaniu najwyższego poziomu jakości.

W procesie warzenia powstaje nie tylko piwo: młóto, nadwyżka drożdży i wychmieliny to produkty uboczne, które pozostają po produkcji piwa. Z kolei zużyta woda odpadowa zawiera wykorzystywaną w produkcji ziemię okrzemkową. Jeżeli odpady te nie zostaną przetworzone, muszą zostać sprzedane lub zutylizowane, co wiąże się z dodatkowymi kosztami odprowadzenia wody, utylizacji i transportu. Powoduje to także bezpowrotną utratę cennej brzeczki oraz piwa zawartego w oddzielonym produkcie ubocznym.

Wydajne odwadnianie mechaniczne poprzez oddzielenie części płynnej od młóta umożliwia prasa taśmowa marki Flottweg. Oddzielona faza stała doskonale nadaje się do dalszego przetwarzania ze względu na bardzo wysoką zawartość suchej masy. Pozwala to zamienić odpady z produkcji browarniczej w cenne zasoby.

Dekantery, wirówki Sedicanter® i separatory marki Flottweg zwiększają wydajność procesów warzenia: dekanter marki Flottweg pozwala oddzielić nawet do 75% płynnej brzeczki z oddzielonych osadów gorących i zawrócić ją do procesu warzenia. To samo dotyczy piwa chmielonego na zimno: wykorzystanie dekantera w procesie oddzielania wychmielin na zimno przynosi zmniejszenie  strat brzeczki i piwa. Urządzenie Sedicanter® to niezwykle skuteczna wirówka, która pozwala odzyskać piwo z drożdży górnej i dolnej fermentacji. Separatory marki Flottweg są najczęściej wykorzystywane na zaawansowanych etapach procesu warzenia. Optymalizują one proces fermentacji i filtracji lub odpowiadają za ostateczne klarowanie piwa.

Dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu w technologii separacji firma Flottweg potrafi tworzyć spersonalizowane i kompleksowe rozwiązania dla określonych procesów warzenia piwa. Sprzęt może zostać z łatwością zintegrowany z codziennymi operacjami i dostosowany do wymogów higieny w zakładach browarniczych. Prosta i solidna konstrukcja wszystkich linii produkcyjnych przekłada się na łatwą obsługę i konserwację. Podstawą takiej konstrukcji są wysokiej jakości, odporne na zużycie podzespoły, które firma Flottweg opracowuje i wytwarza w całości w Niemczech.

Odzyskiwanie brzeczki z gorącego osadu

Oddzielanie brzeczki, pozostałości chmielu i wytrąconego białka powoduje powstawanie gorącego osadu w whirlpoolu. Gorący osad wciąż zawiera do 75% brzeczki. Aby zapobiec utracie brzeczki, nasi klienci polegają na dekanterach marki Flottweg.

Dekanter oddziela osad od brzeczki, a następnie zawraca brzeczkę pod ciśnieniem do procesu klarowania. Pozwala to zarówno obniżyć koszty produkcji w przeliczeniu na hektolitr piwa, jak i zminimalizować straty brzeczki.

W przeciwieństwie do konkurencji firma Flottweg oferuje dodatkowo wiele opracowanych we własnym zakresie unikalnych rozwiązań. Wśród nich jest wykorzystywany od wielu lat układ Simp Drive®. Napęd automatycznie dostosowuje różnicową prędkość obrotową do momentu obrotowego ślimaka. Umożliwia to operatorom dostosowanie prędkości pracy do różnych stanów obciążenia oraz zmaksymalizowanie uzysku.

Przegląd wszystkich zalet:

 • Znacząca redukcja strat brzeczki
 • Niższe koszty produkcji w przeliczeniu na hektolitr piwa
 • Automatyzacja sterowania w celu optymalizacji uzysku
adjustable-impeller

Wyklarowana brzeczka

 • Przestawna tarcza skórująca umożliwia bezproblemowe dostosowywanie ustawień do wymagań różnych receptur i gorących osadów
 • Wyklarowana brzeczka jest odprowadzana pod ciśnieniem
optimized-process

Optymalne zarządzanie procesami

 • Ciągła, automatyczna praca
 • Krótszy czas utrzymania w whirlpoolu

Odzyskiwanie piwa z drożdży nadmiernych

Najlepszym sposobem na znaczące ograniczenie strat piwa jest odzyskanie go z drożdży nadmiernych po fermentacji lub składowaniu.

Jak mówi stare niemieckie powiedzenie, staramy się „zapobiegać utracie chmielu i słodu”, wytwarzając dwa wartościowe produkty z odzysku drożdży. Pierwszym jest piwo, które można zwrócić do procesu, a drugim są drożdże. Drożdże można na przykład sprzedawać pod kątem dalszego przetwarzania w przemyśle spożywczym na bogaty w witaminy suplement diety lub na paszę dla zwierząt.

Łatwy proces, najwyższa jakość, niższe koszty – wirówka Sedicanter® marki Flottweg

System służy do przetwarzania piwa z zachowaniem najwyższej ostrożności. Umożliwia także łatwe przetwarzanie w warunkach zmiennych stężeń drożdży na zasilaniu.

Przegląd wszystkich zalet:

 • Mniejsze ubytki piwa
 • Delikatne przetwarzanie piwa
 • „Placek” drożdżowy o wysokiej zawartości suchej masy
 • Mniej ścieków
 • Łatwe włączenie w istniejące procesy
hygienic-designcircle

Najwyższa jakość wykonania

 • Konstrukcja dostosowana do wysokich wymagań higienicznych obowiązujących w browarach
 • Łatwa integracja z systemami CIP w browarach
beer-circle-icon

Bezpieczne i ostrożne przetwarzanie

Przemyślana konstrukcja zapewniająca spójną jakość produktu

Odzyskiwanie piwa z wychmielin – chmielenie na zimno

W ostatnich latach na popularności zyskało chmielenie na zimno. Początkowo stosowano je w browarach aspirujących do miana producentów piw rzemieślniczych. Dziś stało się ono techniką powszechną w całym przemyśle piwowarskim. Gdybyśmy zapytali 100 piwowarów o moment dodawania chmielu, otrzymalibyśmy 100 różnych odpowiedzi. Chętnie udzielimy informacji pomocnych w dostosowaniu procesu warzenia piwa do własnych potrzeb po modernizacji i z zastosowaniem nowszych technologii.

Szczególnie w przypadku browarów rzemieślniczych bardzo ważny jest charakter piwa. Niewielka zmiana smaku może silnie wpłynąć na aromat. W przeciwieństwie do producentów przemysłowych browary rzemieślnicze dysponują często mniejszą przestrzenią i mają mniejsze możliwości produkcyjne, co wymusza na nich maksymalne wykorzystanie istniejących zasobów.

Po ekstrakcji rozpuszczone granulki chmielu osiadają na dnie zbiornika magazynowego, z którego są zwykle odprowadzane w celu ochrony dalszych procesów. W procesie tym oprócz fazy stałej chmielu do kanału trafia także duża część świeżego piwa.

Dekantery marki Flottweg oddzielają pozostałości chmielu od pełnowartościowego piwa, które zwracają do procesu magazynowania i produkcji. Przynosi to zwiększenie uzysku przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości ścieków.

Przegląd wszystkich zalet:

 • Znacząca redukcja strat piwa
 • Separacja do 99% cząstek
 • Zmniejszenie obciążenia wirówek i filtrów
 • Zmniejszenie ilości ścieków
 • Możliwość pełnej automatyzacji  
 • Dodatkowe odzyskiwanie piwa z osadu drożdżowego lub dodatków smakowych (ziół, owoców, masła orzechowego, kawy)
2018-service-circle

Sprawne czyszczenie

Wszystkie „krytyczne” obszary, takie jak osłona, wirnik, wychód fazy stałej i inne części, które mają kontakt z produktem, są płukane roztworem CIP lub dokładnie czyszczone z wykorzystaniem dyszy opryskowych.

AC-series-circle

Wysoki uzysk

Dostosowując wirówkę do różnych ilości chmielu lub receptur, można odzyskać do 97% objętości piwa z osadu chmielowego.

Klarowanie piwa

Jednym z największych wyzwań dla browarów jest filtracja piwa. Firma Flottweg zdaje sobie z tego sprawę i odpowiednio zoptymalizowała swoje separatory.

Wydłużenie żywotności filtra

Separator usuwa większość drożdży z piwa przed etapem filtracji. W ten sposób można wydłużyć okres międzyprzeglądowy filtra. Ponadto wymagane jest wykorzystanie na potrzeby filtracji mniejszej ilości ziemi okrzemkowej, co przekłada się na zmniejszenie nakładów na zakup, transport i utylizację.

Regulacja mętności piwa pszenicznego i naturalnie mętnego

Nierówna sedymentacja jest poważnym problemem podczas magazynowania piwa pszenicznego i naturalnie mętnego. Jednak separatory marki Flottweg są bardzo wygodnym rozwiązaniem do równoważenia wahań zawartości drożdży. Piwowar musi jedynie określić wartość mętności gotowego piwa – reszta odbywa się automatycznie.

Klarowanie piwa młodego w celu uzyskania optymalnej fermentacji

Regulując ilość komórek drożdżowych w piwie młodym, nasze separatory utrzymują stałe warunki podczas dofermentowania i dojrzewania. Udoskonalenie procesu dofermentowania pozwala uzyskać spójną jakość piwa.

Nasze separatory mogą być również używane do produkcji piw bezalkoholowych w ramach różnych procesów, w tym po zakończeniu fermentacji.

2018-global-service-circle

Konstrukcja

 • Łatwy dostęp w celu uproszczenia konserwacji
 • Zwarta konstrukcja zajmuje mniej miejsca
 • Łatwe włączenie w istniejące procesy
2018-spindle-unit-separator-circle

Udoskonalone łożyska wrzeciona

 • Efektywne przenoszenie mocy z napędu na bęben
 • Uproszczona konstrukcja podstawowa zmniejsza zużycie i koszty eksploatacji

Przetwarzanie młóta i odwadnianie drożdży

Jeśli chodzi o pozyskiwanie cennych surowców z niechcianych odpadów, tego rodzaju upcykling jest ważny zarówno z ekologicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia.

Młóto powstające w toku produkcji piwa często zawiera dużą ilość składników odżywczych i białka. Produkt ten może być wykorzystywany na przykład jako karma dla zwierząt lub suplement diety. Jednak wymagane jest maksymalne odwodnienie młóta.

To właśnie tu wkracza technologia marki Flottweg: Dekanter umożliwia odwodnienie młóta do poziomu 40% zawartości fazy stałej.

Odwadnianie zmniejsza objętość produktu, co przynosi redukcję kosztów utylizacji i transportu. Mechaniczne odwadnianie jest podstawą dalszych procesów suszenia cieplnego, które zmieniają młóto w cenny produkt, który można magazynować i wykorzystywać. Im bardziej efektywny proces dekantera, tym niższe nakłady związane z etapem suszenia.

W dzisiejszych czasach odzyskiwanie dotyczy nie tylko piwa. Cenne i bogate w składniki odżywcze drożdże trafiają do branży spożywczej jako suplementy diety i źródło białka. Do tego rodzaju zastosowań idealnie nadaje się wirówka Sedicanter® marki Flottweg, ponieważ gęste drożdże można skutecznie odwadniać tylko przy zastosowaniu dużych sił g. Aby zapobiec utracie drożdży, mogą one zostać w sposób selektywny oddzielone i uformowane w odwodniony „placek”.

upcycling

Upcykling

Proces przetwarzania odpadów na materiał nadający się do recyklingu pozwala prowadzić bardziej zrównoważoną działalność z myślą o ludziach i środowisku naturalnym. Coraz ważniejsze staje się ograniczanie przez przemysł emisji CO2, a przekształcanie odpadów na inny użyteczny produkt pozytywnie wpływa na bilans CO2.

2018-sales-volume-circle

Niższe koszty

Obecnie decydujące znaczenie w kontekście celów przedsiębiorstwa każdej wielkości mają efektywność ekonomiczna i redukcja kosztów. Dekantery marki Flottweg to doskonały sposób na ograniczenie kosztów utylizacji i transportu.

Korzyści dla każdego klienta firmy Flottweg

experience

Dekady doświadczenia

Firma Flottweg od ponad 70 lat z pasją wytwarza wirówki do oddzielania fazy stałej i ciekłej. Nasi klienci są zawsze pod wrażeniem oferowanej przez nas jakości niemieckich produktów.

Contact-Sales-Experts

Indywidualne doradztwo

Nasz zespół jest zawsze do dyspozycji klienta w ramach spersonalizowanego doradztwa. Analizujemy każdy proces indywidualnie, aby zagwarantować najlepsze wyniki.

Inhouse-Repair-CMYK-circle

Niezawodny serwis

Nawet najlepsza maszyna wymaga od czasu do czasu serwisowania. Dzięki sieci oddziałów i przedstawicielstw na całym świecie jesteśmy do pełnej dyspozycji klientów. Z radością doradzimy w każdej sprawie.

Productio

Najwyższa trwałość

Dzięki wysokiej jakości materiałom, praktycznym elementom wyposażenia oraz technologiom wyznaczającym światowe standardy maszyny marki Flottweg mogą być eksploatowane przez wiele lat praktycznie bez przerwy.

Coś dla każdego

Browar Rhinegeist Brewery w stanie Ohio to miejsce, w którym z wielką pasją i ogromną kreatywnością warzy się ponad 90 rodzajów piwa. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Podczas klarowania poszczególne odmiany piwa trafiają do separatora marki Flottweg. 

Urządzenie usuwa w sposób ciągły różne ilości drożdży i chmielu – ku ogromnemu zadowoleniu browarników, co doskonale widać na filmie.

icon-envelope-big

Czy interesują Cię wirówki marki Flottweg do produkcji piwa? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Porozmawiaj z nami lub napisz do nas!

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide