Engineered For Your Success

Wyeliminowanie strat chmielu i słodu

Wirówki przemysłowe do klarowania i produkcji piwa

Przekształcanie ziaren w orzeźwiające piwo przebiega w niezwykle złożonym procesie. Na poszczególnych etapach produkcji piwa wykorzystuje się gorące i zimne procesy browarnicze. Wysokowydajne wirówki marki Flottweg spełniają specyficzne wymagania branży browarniczej, optymalizując jednocześnie cały proces w celu uzyskania maksymalnego uzysku przy zachowaniu najwyższego poziomu jakości.

W procesie warzenia powstaje nie tylko piwo: młóto, nadwyżka drożdży i wychmieliny to produkty uboczne, które pozostają po produkcji piwa. Z kolei zużyta woda odpadowa zawiera wykorzystywaną w produkcji ziemię okrzemkową. Jeżeli odpady te nie zostaną przetworzone, muszą zostać sprzedane lub zutylizowane, co wiąże się z dodatkowymi kosztami odprowadzenia wody, utylizacji i transportu. Powoduje to także bezpowrotną utratę cennej brzeczki oraz piwa zawartego w oddzielonym produkcie ubocznym.

Wydajne odwadnianie mechaniczne poprzez oddzielenie części płynnej od młóta umożliwia prasa taśmowa marki Flottweg. Oddzielona faza stała doskonale nadaje się do dalszego przetwarzania ze względu na bardzo wysoką zawartość suchej masy. Pozwala to zamienić odpady z produkcji browarniczej w cenne zasoby.

Dekantery, wirówki Sedicanter® i separatory marki Flottweg zwiększają wydajność procesów warzenia: dekanter marki Flottweg pozwala oddzielić nawet do 75% płynnej brzeczki z oddzielonych osadów gorących i zawrócić ją do procesu warzenia. To samo dotyczy piwa chmielonego na zimno: wykorzystanie dekantera w procesie oddzielania wychmielin na zimno przynosi zmniejszenie  strat brzeczki i piwa. Urządzenie Sedicanter® to niezwykle skuteczna wirówka, która pozwala odzyskać piwo z drożdży górnej i dolnej fermentacji. Separatory marki Flottweg są najczęściej wykorzystywane na zaawansowanych etapach procesu warzenia. Optymalizują one proces fermentacji i filtracji lub odpowiadają za ostateczne klarowanie piwa.

Dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu w technologii separacji firma Flottweg potrafi tworzyć spersonalizowane i kompleksowe rozwiązania dla określonych procesów warzenia piwa. Sprzęt może zostać z łatwością zintegrowany z codziennymi operacjami i dostosowany do wymogów higieny w zakładach browarniczych. Prosta i solidna konstrukcja wszystkich linii produkcyjnych przekłada się na łatwą obsługę i konserwację. Podstawą takiej konstrukcji są wysokiej jakości, odporne na zużycie podzespoły, które firma Flottweg opracowuje i wytwarza w całości w Niemczech.

Wirówki do klarowania i produkcji piwa

Proces warzenia piwa z wykorzystaniem technologii separacji marki Flottweg

Technologia separacji marki Flottweg jest wykorzystywana na kilku etapach procesu warzenia. Dekanter minimalizuje straty brzeczki. Pozwala on oddzielić brzeczkę od osadów gorących i zawraca ją do procesu klarowania.

Gdy podczas fermentacji i przechowywania dodawany jest chmiel (tzw. chmielenie na zimno), granulki chmielu są rozpuszczane w piwie i osadzają się na dnie zbiornika, tworząc osad – tzw. wychmieliny. Wirówka dekantacyjna pozwala oddzielić piwo od wychmielin, a zwrócona z wykorzystaniem ciśnienia ciecz kierowana jest do przechowywania lub butelkowania.

Wirówki Sedicanter® umożliwiają ograniczenie strat wynikających z parowania piwa poprzez odzyskiwanie produktu z nadwyżki drożdży. Separatory zapewniają optymalną filtrację i zarządzanie ostatecznym klarowaniem.

Wpływ na charakter piwa zaczyna się już w warzelni. Osady gorące powstają podczas wirowania, gdy oddzielają się takie składniki jak brzeczka, pozostałości chmielu i wytrącone białko. W osadach gorących znajduje się nawet 75% ciekłej brzeczki. Dekanter marki Flottweg oddziela osady od ciekłej brzeczki i wykorzystując ciśnienie, zawraca ją do procesu klarowania osadów gorących. Pozwala to zminimalizować straty brzeczki i zmniejszyć koszty produkcji w przeliczeniu na hektolitr piwa.

Technologia Flottweg Simp Drive® zapewnia automatyczną regulację prędkości na podstawie momentu obrotowego ślimaka. W ten sposób dekanter marki Flottweg automatycznie dostosowuje swoją pracę do różnych obciążeń, zapewniając zawsze maksymalny uzysk.

 • Znaczące ograniczenie strat brzeczki
 • Zmniejszenie kosztów produkcji w przeliczeniu na hektolitr piwa
 • Automatyczne dostosowanie parametrów pracy z myślą o maksymalnym uzysku
   

Odzyskiwanie piwa z wychmielin

W ostatnich latach na popularności zyskało chmielenie na zimno. Początkowo stosowano je w browarach aspirujących do miana producentów piw rzemieślniczych. Dziś stało się ono techniką powszechną w całym przemyśle piwowarskim. Dodanie chmielu podczas fermentacji i przechowywania pozwala na pełne nasycenie piwa dodatkowymi aromatami – zwłaszcza olejkami eterycznymi z chmielu. Granulki chmielu są rozpuszczane w piwie podczas ekstrakcji i osadzają się na dnie zbiornika, tworząc osad – tzw. wychmieliny  . W osadzie tym zawarte jest wysokiej jakości piwo. Z reguły przed dalszym przetwarzaniem (separacją i filtracją) osad ten jest usuwany z piwa w sposób analogiczny do wyławiania drożdży. W niektórych przypadkach usuwanie osadu chmielowego może prowadzić do zmarnowania znacznych ilości piwa – w ten sposób można stracić około 5–20% zawartości zbiornika. 
Dekanter marki Flottweg pozwala oddzielić wychmieliny od piwa, a zwrócona z wykorzystaniem ciśnienia ciecz kierowana jest do przechowywania lub butelkowania. Pomaga to znacząco ograniczyć  parowanie  piwa oraz odciążyć znajdujące się w dalszej części linii wirówki i urządzenia filtrujące. Chmielenie na zimno można dodatkowo zautomatyzować za pomocą wirówek dekantacyjnych marki Flottweg.  Pozwalają one na wprowadzenie powtarzalnego procesu produkcji i uzyskanie najwyższej jakości piwa.
 

 • Znaczące ograniczenie strat piwa
 • Separacja do 99% cząstek
 • Zmniejszenie obciążenia wirówek i filtracji piwa
 • Zmniejszenie  ilości wody odpadowej
 • Możliwość pełnej automatyzacji  
 • Odzyskiwanie piwa z osadu drożdżowego lub dodatków smakowych (ziół, owoców, masła orzechowego, kawy)

Odzyskiwanie piwa z nadwyżki drożdży

Głównym celem obecności drożdży w zbiorniku fermentacyjnym jest zamiana cukru na alkohol oraz różnorodne związki aromatyczne. Po wykonaniu swojego zadania drożdże osiadają na dnie i trafiają później do etapu przechowywania.  Z tych zawiesin opatentowana wirówka Sedicanter® marki Flottweg pozwala odzyskać dwa cenne składniki: piwo, które prawie nie zawiera drożdży i jest zwracane do dalszego warzenia, oraz zwarty „placek” drożdżowy, wykorzystywany w paszy dla zwierząt lub w bogatych w witaminy suplementach diety. Oznacza to również ograniczenie ilości wody odpadowej pochodzącej z warzenia, co jest związane z tym, że więcej piwa trafia z powrotem do procesu.

Zapewniając przyspieszenie na poziomie 10 000 g, wirówka Sedicanter® marki Flottweg umożliwia oddzielanie zawiesin zawierających drobne lub miękkie części stałe. Wirnik z możliwością elastycznej regulacji pozwala na zintegrowanie wirówki Sedicanter® z istniejącym procesem w możliwie najlepszy sposób i zawsze z gwarancją wysokiej wydajności.

• Ograniczenie parowania piwa
• Delikatne przetwarzanie piwa
• „Placek” drożdżowy o wysokiej zawartości suchej masy
• Mniejsza ilość wody odpadowej
• Łatwa integracja z istniejącymi procesami
 

Klarowanie piwa

Zielone piwo wytwarzane w zbiornikach fermentacyjnych trafia do zbiorników magazynowych. Separator w dalszej części instalacji odpowiada za wyklarowanie zielonego piwa, aby zapewnić stałe warunki fermentacji wtórnej: wymagana liczba komórek drożdży jest ustalana przez piwowarów w zależności od potrzeb związanych z fermentacją wtórną w zbiornikach magazynowych.

Okres przydatności filtra zależy od jakości surowców i zawartości drożdży. Większość drożdży można usunąć z piwa za pomocą separatora marki Flottweg jeszcze przed filtracją. Przedłuża to żywotność filtra i eliminuje konieczność zakupu, transportu oraz utylizacji pomocniczych środków filtrujących, takich jak ziemia okrzemkowa. Przekłada się to na ograniczenie kosztów odparowywania, czyszczenia i usuwania wody odpadowej.

Gdy separator marki Flottweg jest wykorzystywany do klarowania końcowego, istnieje możliwość określenia mętności piwa przed butelkowaniem. Pomiary mętności na wlocie i wylocie pozwalają na monitorowanie zawartości drożdży, co daje możliwość zagwarantowania stałego poziomu mętności w sposób w pełni zautomatyzowany.

 • Wydłużenie żywotności filtra
 • Ograniczenie wspomagania filtracji
 • Mniejsze parowanie piwa
 • Niższe koszty czyszczenia i odprowadzania wody odpadowej
 • Niższe koszty personelu
 • Precyzyjna regulacja mętności

Coś dla każdego

Browar Rhinegeist Brewery w stanie Ohio to miejsce, w którym z wielką pasją i ogromną kreatywnością warzy się ponad 90 rodzajów piwa. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Podczas klarowania poszczególne odmiany piwa trafiają do separatora marki Flottweg. 

Urządzenie usuwa w sposób ciągły różne ilości drożdży i chmielu – ku ogromnemu zadowoleniu browarników, co doskonale widać na filmie.

icon-envelope-big

Czy interesują Cię wirówki marki Flottweg do produkcji piwa? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Porozmawiaj z nami lub napisz do nas!

Podobne obszary zastosowań

wein-teaser

Klarowanie wina

saft-teaser

Produkcja soków

tee-teaser

Produkcja herbaty rozpuszczalnej i ekstraktów z herbaty

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide