Engineered For Your Success
Tricanter® Flottweg

Tricanter®: Wirówka do oddzielania trzech faz

Tricanter® firmy Flottweg do oddzielania trzech faz

W technologii oddzielania trzech faz można jednocześnie oddzielać dwie fazy ciekłe od jednej fazy stałej. Wirówka Tricanter® firmy Flottweg jest idealnym rozwiązaniem do oddzielania tych trzech faz. Różne gęstości faz ciekłych (nierozpuszczalnych jedna w drugiej) oraz fazy stałej umożliwiają jednoczesne odprowadzenie wszystkich trzech faz za pomocą wirówki Tricanter®. Stąd wzięła się nazwa Tricanter® (Tri-, czyli „trzy").

Aby umożliwić oddzielanie, faza stała musi być fazą o największym ciężarze właściwym, a fazy ciekłe muszą mieć różne gęstości. W przeciwnym razie ślimak dekantera nie będzie transportował fazy stałej lub nie będzie jej transportował w wystarczającym stopniu, co wpłynie na efekt oddzielania.

Budowa i zasada działania wirówki Tricanter® są podobne jak w przypadku dekantera (oddzielanie dwóch faz). Decydująca różnica między tymi dwoma maszynami polega na sposobie odprowadzania cieczy. W wirówce Tricanter® występują dwie fazy ciekłe. „Ciężka" faza ciekła (o większej gęstości, odprowadzana pod ciśnieniem) i „lekka" faza ciekła (mniejsza gęstość, odprowadzana bezciśnieniowo).

Nastawna tarcza skórująca odprowadza „ciężką" fazę ciekłą. Ponadto za pomocą tarczy skórującej użytkownik może na bieżąco, podczas pracy maszyny, bez problemu zmieniać nastawy głębokości jeziorka ciężkiej cieczy. Mechanizm nastawczy powoduje zmianę pozycji tarczy skórującej, a tym samym zmianę linii oddzielania cieczy. Można w ten sposób wpływać na technologiczną stronę procesu przetwórczego, aby osiągnąć pożądany efekt oddzielania.

 

Tricanter do oddzielania trzech faz

Tricanter® - typowe dziedziny zastosowania oddzielania trzech faz

  • Przetwarzanie osadów z zawartością oleju, pochodzących z rafinerii, lagun olejowych itp.
  • Pozyskiwanie tłuszczów i olejów zwierzęcych/roślinnych
  • W produkcji skrobi do oddzielenia skrobi pszenicznej i glutenu

Tricanter® - zalety i korzyści dla klienta

  • Maksymalny stopień czystości oddzielanych cieczy dzięki zastosowaniu tarczy skórującej
  • Można zrezygnować z kolejnych stopni przetwarzania/oddzielania lub nie są one już konieczne, co umożliwia oszczędzenie kosztów użytkownika.
  • W każdej chwili możliwe jest dopasowanie pracy do zmieniających się warunków (produkt w dopływie).
  • Zapewniona możliwość automatyzacji
  • Wyprodukowano, skonstruowano i opracowano w Niemczech, co gwarantuje najwyższą jakość.
Tricanter® firmy Flottweg - najbardziej efektywne oddzielanie trzech faz

Tricanter® firmy Flottweg - najbardziej efektywne oddzielanie trzech faz

Już od ponad 40 lat firma Flottweg konstruuje wirówki Tricanter® służące do oddzielania trzech faz. Doświadczenie to, w połączeniu z licznymi referencjami renomowanych firm z całego świata sprawia, że jesteśmy jedną z najlepszych firm oferujących technologię oddzielania mechanicznego. Wirówka ta odznacza się w szczególności wydajnością, najwyższą jakością, wszechstronnością i ciągłością pracy. Przepustowość wirówki Tricanter® sięga nawet do 80 metrów sześciennych na godzinę (w zależności od zastosowania).

Firma Flottweg oferuje indywidualne produkty i kompletne instalacje wykonane „na miarę" oraz obszerne know-how. Naszą wirówkę Tricanter® cechuje wydajność, najwyższa jakość i wszechstronność, które sprawiają, że stanowi ona idealne rozwiązanie dla wymogów użytkownika. Skorzystaj z usług doradczych naszych ekspertów i naszej wiedzy.

Broszury do pobrania

Tricanter®