Engineered For Your Success
header-sustainability.jpg

Zrównoważony rozwój i
odpowiedzialność w firmie Flottweg

Sukces to ... Życie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Budowa maszyn w zakresie technologii oddzielania jest ściśle związana z wydajnością i zrównoważonym wykorzystaniem zasobów – dlatego najwyższym kryterium dla naszych produktów jest połączenie najwyższej jakości z rentownością.

Dlatego ochrona środowiska i zrównoważony rozwój są dla firmy Flottweg zarówno obowiązkiem, jak i oczywistością. Z jednej strony chodzi o oszczędną i zrównoważoną produkcję, a z drugiej o to, aby dzięki innowacjom systemy były jeszcze bardziej wydajne dla klientów.

Z determinacją pracujemy nad tym, aby nasza oferta dekanterów, separatorów i pras taśmowych była w przyszłości jeszcze bardziej ekonomiczna, indywidualna i przyjazna dla środowiska. Firmowe działy badawczo-rozwojowe codziennie zajmują się nowymi technologiami i możliwościami ich wdrożenia.

Co wyróżnia firmę Flottweg jako zrównoważone przedsiębiorstwo

Odpowiedzialność środowiskowa

Produktlebenszyklus

Jakość i cykl życia produktu

W firmie Flottweg jakość jest najważniejsza. Wewnętrzny, certyfikowany zgodnie z DIN EN ISO 9001:2015 system zarządzania jakością reguluje wszystkie istotne procedury, procesy i metody z uwzględnieniem przepisów ustawowych i urzędowych oraz stanu techniki.

Firma Flottweg żyje i myśli o zrównoważonym rozwoju w całym cyklu życia produktu. Dlatego aktywnie pracujemy nad rozwiązaniami naprawczymi, ale także nad zastosowaniem nowych produktów i technologii produkcyjnych. Firma Flottweg oferuje również swoim klientom rozwiązania pozwalające oszczędzać zasoby i minimalizować koszty – na przykład dzięki inteligentnym rozwiązaniom modernizacyjnym.

ressourcen-verbrauch

Zużycie zasobów

Rozważne obchodzenie się z materiałami pierwotnymi ma dla firmy Flottweg duże znaczenie: zużycie energii i zasobów wewnątrz firmy jest stale optymalizowane w celu zmniejszenia emisji.
Aby osiągnąć ten cel, firma Flottweg przykłada dużą wagę do innowacji w dziedzinie technologii oraz optymalizacji własnych procesów roboczych. Ponadto podstawą codziennych działań są obowiązujące przepisy i regulacje dotyczące ochrony środowiska.

Firma Flottweg posiada certyfikat zarządzania środowiskowego zgodny z normą DIN EN ISO 14001:2015.

reduktion

Zarządzanie odpadami

Przemyślane obchodzenie się z materiałami to motto firmy Flottweg: dzięki umiejętnemu procesowi recyklingu odpady są ponownie wykorzystywane i wprowadzane do obiegu gospodarczego.

Przedsiębiorstwo nieustannie kontroluje proces utylizacji i poszukuje nowych sposobów odzysku, aby gospodarować powstającymi odpadami w sposób bardziej zrównoważony i czysty.

Odpowiedzialność społeczna

mitarbeiter

Pracownicy

Najważniejszym celem firmy Flottweg jako pracodawcy i partnera jest zapewnienie bezpiecznego, zdrowego i przyjemnego środowiska pracy wszystkim pracownikom i osobom trzecim. Oprócz odpowiedniego dostosowania miejsc pracy duży nacisk kładzie się na bezpieczeństwo pracy.

W celu kompleksowego wsparcia wszystkich pracowników utworzono ponadto bezpłatne centrum doradztwa w sprawach osobistych, zawodowych i zdrowotnych.

arbeitsbedingungen

Warunki pracy

Współpraca i wzajemne wparcie są dla Flottweg bardzo ważne!

Jako pracodawca firma Flottweg stara się oferować najlepsze możliwe i uczciwe warunki pracy oraz stawiać ludzi w centrum uwagi. Środowisko pracy charakteryzuje się uznaniem, wzajemnym zaufaniem i interakcją opartą na szacunku. Wszystkie te środki i wytyczne są zebrane w normie bezpieczeństwa i higieny pracy DIN ISO 45001:2018, zgodnie z którą firma Flottweg posiada certyfikat. 

diversity

Różnorodność w miejscu pracy

Firma jest tylko tak dobra, jak jej pracownicy, i wszyscy przyczyniają się do sukcesu. Firma Flottweg przywiązuje dużą wagę do otwartej i uczciwej komunikacji oraz zwraca uwagę na indywidualne potrzeby.
Uczciwość i równe szanse stanowią podstawę naszych codziennych działań.

human-rights

Społeczeństwo

Firma Flottweg szanuje i respektuje prawa człowieka, które są zakotwiczone na przykład w wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się jak najlepiej uwzględniać te kwestie podczas wykonywania działalności biznesowej, w szczególności również przy wyborze partnerów biznesowych i w całym łańcuchu dostaw.

Odpowiedzialna działalność gospodarcza

beschaffung

Zaopatrzenie

Firma Flottweg stawia na zrównoważone zaopatrzenie – nie tylko w procesach wewnętrznych, ale także u dostawców.
Specjalnie w tym celu opracowano

kodeks dostawców

, który określa wytyczne dotyczące współpracy. Zawiera ona zdefiniowane wartości i zasady postępowania, które są wymagane wewnątrz przedsiębiorstwa, ale także od dostawców i podwykonawców.
unternehmensf%C3%BChrung

Kierownictwo przedsiębiorstwa

Firma Flottweg stawia na odpowiedzialne zarządzanie przedsiębiorstwem i łączy przedsiębiorczość, odpowiedzialność za pracowników i uwzględnianie aspektów ekologicznych.

Ponadto firma Flottweg jest zorganizowana jako fundacja, co zapewnia ciągłość jej istnienia .

Złoty medal EcoVadis

Certyfikacja EcoVadis

Największy i najbardziej wiarygodny dostawca ocen zrównoważonego rozwoju na świecie wyróżnił firmę Flottweg złotym medalem EcoVadis. Z 73 na 100 możliwych punktów firma Flottweg należy do 1% najlepszych certyfikowanych przedsiębiorstw z branży budowy maszyn. Certyfikat EcoVadis obejmuje 21 kryteriów połączonych w 4 kluczowe zagadnienia: środowisko, prawa pracy i człowieka, etyka i zrównoważone pozyskiwanie.

United Nations Global Compact (UNGC)

Firma Flottweg jest uczestnikiem United Nations Global Compact (UNGC).

Firma Flottweg jest uczestnikiem United Nations Global Compact (UNGC). UN Global Compact to największa i najważniejsza na świecie inicjatywa na rzecz zrównoważonego i odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem. Opierając się na 10 uniwersalnych zasadach i 17 celach zrównoważonego rozwoju, UNGC realizuje wizję inkluzywnej i zrównoważonej gospodarki światowej z korzyścią dla wszystkich ludzi.
Dołączając do inicjatywy, firma Flottweg zobowiązuje się aktywnie wspierać cele Global Compact w zakresie praw człowieka, norm pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Ponadto przedsiębiorstwo nieustannie ulepsza swoje produkty i usługi, aby zminimalizować wpływ na środowisko i wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Zasady dotyczące naszych działań i certyfikatów

Zwróć uwagę

Zgodność z prawem jest podstawą zasad biznesowych firmy Flottweg. Naszym celem jest zachowanie zgodności we wszystkich sytuacjach biznesowych. Ponieważ naruszenia mogą zagrażać nie tylko sukcesowi ekonomicznemu, ale także bezpieczeństwu naszych pracowników, ważne jest, aby wcześnie zgłaszać potencjalne nieprawidłowości.
Osobą kontaktową w przypadku pytań i sugestii na temat odpowiedzialności biznesu jest pan Mathias Weber (compliance@flottweg.com).

Zgłoszenia – również anonimowe – można przesyłać za pośrednictwem poniższego linku:

icon-envelope-big

Chcesz dowiedzieć się więcej o firmie Flottweg?

Zadzwoń lub napisz do nas!

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide