Engineered For Your Success
bioethanol-stage-2.jpg

Produkcja
etanolu

Wydajne odwadnianie wywaru gorzelnianego poprawia wydajność działania zakładu

Wirówki umożliwiają wydajną produkcję etanolu i odzyskiwanie wysokowartościowych koproduktów.

Branża polega na energii odnawialnej. Dobrym przykładem jest produkcja etanolu z różnego rodzaju zrównoważonych źródeł. Nowoczesna technologia produkcji etanolu zapewnia bezprecedensową wydajność i umożliwia pozyskiwanie wysokowartościowych koproduktów ze strumieni nieetanolowych.

Etanol jest produkowany z różnego rodzaju składników biomasy już od kilkudziesięciu lat. Głównym składnikiem pozostaje kukurydza, choć producenci muszą zmagać się z problemem niestabilności cenowej surowca. Na świecie do produkcji etanolu wykorzystywanego jako paliwo lub dodatek paliwowy używane jest także proso, pszenica/jęczmień, ryż, maniok i inne materiały.

Skontaktuj się z nami już teraz.

Etanol jest wytwarzany w celu zmniejszenia uzależnienia od paliw kopalnych przy jednoczesnym ograniczeniu emisji dwutlenku węgla.

Na potrzeby przemysłu etanolowego Flottweg projektuje i wytwarza specjalistyczne wirówki dekantacyjne do przetwarzania wywaru gorzelnianego oraz wirówki Sedicanters® i Tricanters®.

Nasze wirówki przeznaczone do produkcji etanolu

Odwadnianie wywaru gorzelnianego w produkcji bioetanolu Odwadnianie wywaru gorzelnianego w produkcji bioetanolu

W jaki sposób produkty Flottweg usprawniają proces wytwarzania etanolu?

W procesie produkcji etanolu dekanter Flottweg odwadnia wywar gorzelniany po destylacji, rozdzielając go na dwie fazy: wywar gorzelniany mokry (WDG) w postaci frakcji stałej i rzadki wywar gorzelniany. Wirówka Flottweg Sedicanter® umożliwia odzysk z rzadkiego wywaru gorzelnianego drobnej frakcji stałej złożonej z wysokowartościowych białek. Podczas odparowywania przy użyciu wirówki Flottweg Tricanter® można odzyskiwać cenny olej kukurydziany z częściowo zagęszczonego strumienia rzadkiego wywaru gorzelnianego („syropu”).

Odtłuszczony syrop można łączyć z WDG z dekantera, uzyskując wywar gorzelniany zbożowy mokry zawierający związki rozpuszczalne (WDGS), który jest doskonałym składnikiem paszy dla bydła. W zakładach wyposażonych w suszarnię można poddawać WDG/WDGS suszeniu termicznemu, produkując DDGS (suszony wywar gorzelniany zawierający związki rozpuszczalne), który nadaje się do przechowywania i transportu.

Korzyści dla klienta

Dekantery zużywają mniej energii: niższa emisja dwutlenku węgla

Nasza wirówka potrzebuje 40% mniej mocy napędowej lub 20–50% mniej mocy zainstalowanej w porównaniu z konwencjonalnymi wirówkami dekantacyjnymi do produkcji etanolu. Dekanter zapewnia skuteczny rozdział wywaru gorzelnianego, zmniejszając obciążenie suszarki, a dzięki temu obniżając poziom emisji dwutlenku węgla. Regulacja dekantera w celu uzyskiwania czystszego rzadkiego wywaru gorzelnianego może zwiększyć wydajność parownika.

 • Lepsza wydajność parownika
 • Niższe zapotrzebowanie na energię
 • Mniejsze zapotrzebowanie na prace konserwacyjne

Sedicanter®: odzysk wysokowartościowych białek

Wirówka Sedicanter® umożliwia pozyskiwanie wysokowartościowych białek oraz ogranicza obciążenie parowników w toku produkcji etanolu. Siła odśrodkowa wytwarzana w wirówce Sedicanter® mieści się w zakresie od 5000 do 10 000 x g, zapewniając wysoką wydajność klarowania. Podobnie jak dekanter wirówka Sedicanter® umożliwia przetwarzanie frakcji stałej w nadawie, jednak różni się zdolnością przetwarzania frakcji drobnych i o konsystencji pasty. Wirówka Sedicanter® zapewnia nawet 25-procentowy wzrost wydajności osuszania i odparowywania w toku produkcji etanolu. Usunięcie mniejszych zawiesin frakcji stałej z rzadkiego wywaru gorzelnianego powoduje wzrost wydajności przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii przez zakłady produkujące etanol.  

 • Nawet o 25 procent większa wydajność osuszania i odparowywania w produkcji etanolu.
 • Niższa emisja dwutlenku węgla w zakładach wytwarzających DDGS
 • Większe oszczędności energii dla zakładów produkujących etanol.

Pozyskiwanie oleju kukurydzianego przy użyciu wirówki Flottweg Tricanter®

Oprócz wysokiego stopnia selektywności Tricanter® jest atrakcyjną opcją ze względu na swoją wszechstronność. Dzięki regulowanemu wirnikowi może w każdej chwili dostosować się do zmieniających się warunków na zasilaniu. Dla porównania trójfazowe urządzenia konkurencyjnych firm wymagają wyłączenia, częściowego demontażu, regulacji wirnika, ponownego montażu i ponownego uruchomienia. Jeśli warunki na zasilaniu ponownie się zmienią, cały proces trzeba powtórzyć. Regulacja wirnika Flottweg trwa mniej niż minutę, a efekt można obserwować już po kilku minutach. Regulowany wirnik zapewnia najwyższą możliwą czystość oddzielanych faz oraz bezkonkurencyjną elastyczność.  Konserwacja urządzenia jest podobna do konserwacji dekantera.

 • Znaczący wzrost przychodów
 • Wysoki stopień czystości oddzielonych faz (frakcji stałej, oleju kukurydzianego i odtłuszczonego syropu)
 • Elastyczność w zmiennych warunkach w zakładach produkujących etanol.

Cechy szczególne wirówek marki Flottweg przeznaczonych do produkcji etanolu

Nowe ślimaki szczelinowo-rurowe zastosowane w naszych wirówkach do wywaru gorzelnianego zapewniają o  25–40 procent  wyższy uzysk niż ślimaki o tradycyjnej konstrukcji.

Napęd  Simp Drive® marki Flottweg  dostosowuje prędkość różnicową do momentu obrotowego ślimaka. Oznacza to, że dekanter Flottweg automatycznie przystosowuje się do różnych poziomów obciążenia i odwadnia doprowadzany wywar gorzelniany w taki sposób, aby uzyskiwać optymalny uzysk frakcji stałej.  W celu optymalizacji wydajności wirówka Flottweg Recuvane® wykorzystuje energię obrotową odcieku, przekierowując jego przepływ do obracania misy i zmniejszając zużycie energii nawet o 20%.

Smarowanie mieszanką olejowo-powietrzną zapewnia optymalne dostarczanie do łożysk misy świeżego oleju smarnego wysokiej klasy. Gwarantuje to utrzymanie minimalnej temperatury i uzyskanie maksymalnej żywotności łożysk przy możliwie najniższym zużyciu energii – i niemal bez konserwacji.

Dzięki kompaktowym wymiarom zewnętrznym i niewielkim odległościom montażowym wirówki Flottweg zajmują mało miejsca. Zapewniają łatwy dostęp na potrzeby prac konserwacyjnych i są wyjątkowo proste w serwisowaniu. We Flottweg jesteśmy do dyspozycji klienta przez całą dobę, zapewniając globalną dostępność części zamiennych i serwisu .

 • Nowe konstrukcje ślimaka z myślą o większej wydajności dekantera.
 • Napęd Simp Drive® marki Flottweg zapewnia optymalny uzysk suchej masy.
 • Recuvane® obniża zużycie energii w zakładach produkujących etanol.
 • Smarowanie olejowo-powietrzne gwarantuje niski koszt konserwacji i długi okres użytkowania urządzeń.
 • Dzięki kompaktowej, wygodnej w serwisowaniu konstrukcji wirówka zapewnia łatwy dostęp na potrzeby prac konserwacyjnych.
icon-envelope-big

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych wirówkach do produkcji etanolu?

Porozmawiaj z nami lub napisz do nas.

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide