Engineered For Your Success
sandwaschwasser-stage-2.jpg

Uzdatnianie wody
z płukania piasku i żwiru

Redukcja zapotrzebowania na świeżą wodę o 90%

Wirówki dekantacyjne do odzyskiwania wody z płukania piasku i żwiru.

Zasady zrównoważonego wykorzystania wody jako zasobu i bardziej rygorystyczne przepisy wymagają zastosowania inteligentnego i prostego rozwiązania do odzyskiwania wody technologicznej. Wirówki przemysłowe marki Flottweg usuwają szlam z wody pochodzącej z płukania piasku i żwiru . Odzyskaną wodę można następnie zwrócić do procesu. 

2018_centrate_discharged_xelletor_circle

Bezpośrednie odzyskiwanie wody

Wirówki dekantacyjne do odwadniania szlamu oddzielają drobne ciała stałe od wody. Czysta woda może być przechowywana w zbiorniku wody do mycia, aby była natychmiast ponownie dostępna do użytku.  Nie ma potrzeby utrzymywania stawów osadowych, które wymagają dużej przestrzeni i kosztownych wykopów.

2018_sales_volume_circle

Niższe koszty

Wirówki dekantacyjne wykorzystują siłę odśrodkową do oddzielania nawet najdrobniejszych cząstek od wody. Jednocześnie objętość ciał stałych, a tym samym koszty utylizacji, są znacznie mniejsze. Im więcej wody można odzyskać, tym mniej świeżej wody zużywają zakłady przetwórstwa piasku i żwiru. 

handshake_circle

Łatwa obsługa projektów

Oprócz maszyny, wydajność całego procesu również odgrywa ważną rolę w osiąganiu najlepszych wyników. Przejmujemy inżynierię od planowania projektu po planowanie kompletnych rozwiązań procesowych.

Wysokowydajna wirówka do odzyskiwania wody z płukania piasku i żwiru

Uzdatnianie wody za pomocą wirówek przemysłowych marki Flottweg

Woda z płukania przeznaczona do odzyskania przepływa z procesu mokrego do odstojnika lamelowego.  Powstały tam szlam jest pompowany bezpośrednio do wirówki dekantacyjnej w celu jego odwodnienia. Wirówka może przetwarzać duże ilości materiału, w związku z czym tymczasowe przechowywanie w zbiorniku magazynującym na ogół wcale nie jest konieczne.

Woda oczyszczona w dekanterze jest w sposób ciągły zwracana do zbiornika wody świeżej. Odwodniona materia stała wpada do bunkra. Następnie za pomocą ładowarki kołowej lub podajnika taśmowego transportowana jest do miejsca składowania.

Korzyści dla klienta

Zrównoważone zarządzanie z odzyskiem wody

Oczyszczanie piasku i żwiru wymaga dużej ilości wody. Woda jest skąpym zasobem w wielu regionach świata, co sprawia, że ekstrakcja wód gruntowych jest coraz bardziej regulowana przepisami. Przekłada się to na coraz wyższe koszty. Młyny piaskowe i żwirowe mogą jeszcze bardziej zmniejszyć zużycie wody pochodzącej z recyklingu, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na świeżą wodę, ale laguny nie są najskuteczniejszym sposobem recyklingu. Duża powierzchnia laguny umożliwia odparowywanie przechowywanej tam wody, która musi zostać zastąpiona świeżą wodą.

Systemy marki Flottweg bardzo skutecznie usuwają szlam pochodzący z procesu obróbki na mokro. Oczyszczona woda jest ponownie dostępna do wykorzystania w instalacji płukania. W zależności od procesu można odzyskać ponad 90% wody technologicznej. Oznacza to, że do płukania nie musi być wykorzystywana cenna woda gruntowa.  Ponieważ wszystko odbywa się w obiegu zamkniętym, woda technologiczna nie jest zwracana do środowiska. Oznacza to ograniczenie rozmiarów lub częściowe wyeliminowanie odstojników oraz lagun na wodę pochodzącą z płukania.

 • Niskie zużycie świeżej wody
 • Recyrkulacja ponad 90% wody technologicznej w procesach płukania (w zależności od procesu)
 • Brak powrotu wody technologicznej do środowiska
 • Zamknięty obieg wody technologicznej
 • Ograniczenie rozmiarów lub wyeliminowanie odstojników oraz lagun

Niezawodna, wysokowydajna wirówka dekantacyjna do procesów przetwórstwa żwiru i piasku

Wirówki dekantacyjne marki Flottweg mogą przetwarzać w sposób ciągły duże ilości szlamu. Dzięki temu obróbka piasku i żwiru może być prowadzona równolegle z odzyskiem wody. Zaprojektowana do zastosowań w górnictwie maszyna wyposażona została w odporny na zużycie ślimak i wirnik. Wirówka pracuje w obiegu zamkniętym, oddzielając nawet najdrobniejsze cząstki materii stałej od wody pochodzącej z płukania. Układ napędowy Simp Drive® automatycznie dostosowuje swoją pracę do różnych objętości nadawy, a w razie potrzeby do zmiennego stężenia materii stałej w doprowadzanym szlamie. Wysoka zawartość masy suchej w odprowadzanej materii stałej  ułatwia transport i załadunek materiału. Odzyskana woda jest czysta i praktycznie wolna od zawiesin.

 • Wysoka wydajność odprowadzania przynosi wydłużenie czasu nieprzerwanej pracy urządzeń do obróbki na mokro.
 • Ciągłe przetwórstwo dużych ilości szlamu
 • Urządzenie wykonane zostało z wysokiej jakości materiałów, odpornych na zużycie w procesach przetwarzania szlamu  i innych mieszanin o właściwościach ściernych.
 • Niskie zużycie energii i wysoka elastyczność w różnych warunkach obciążenia

Oszczędność na kosztach inwestycji i eksploatacji

Szlam powstający podczas płukania jest często tymczasowo przechowywany w lagunach lub stawach. Z biegiem czasu materia stała osadza się na dnie stawu. Stopniowo na dnie stawu gromadzi się coraz więcej osadu, przez co zmniejsza się użyteczna objętość do przechowywania. Aby zwiększyć pojemność zbiornika na wodę, należy go regularnie odwirowywać po wysokich kosztach. Wirówki dekantacyjne oddzielają drobne ciała stałe od wody, eliminując konieczność utrzymywania stawów osadowych na potrzeby odwadniania szlamu. 

Kompaktowa konstrukcja wirówki dekantacyjnej marki Flottweg eliminuje konieczność zapewnienia dodatkowych budynków lub dodatkowej infrastruktury w obrębie instalacji przetwórstwa żwiru i piasku. Przekłada się to na znaczące obniżenie kosztów inwestycji. Ponieważ wirówki dekantacyjne wykorzystują siłę odśrodkową, nie ma potrzeby stosowania materiałów eksploatacyjnych, takich jak tkaniny filtracyjne.

Wirówki dekantacyjne marki Flottweg są przeznaczone do eksploatacji przez całą dobę. W pełni automatyczna praca przebiega bez zakłóceń dzięki czujnikowemu systemowi monitorowania stanu, inteligentnemu napędowi ślimakowemu Simp Drive® oraz nowemu interfejsowi użytkownika Ingo. Obsługa systemu prawie nie wymaga angażowania personelu. Dodatkowo cykl czyszczenia może zostać pominięty w fazie roboczej. Pozwala to zaoszczędzić czas i koszty.

 • Kompaktowa konstrukcja oznacza niskie koszty inwestycji w stalową konstrukcję i infrastrukturę.
 • Nie są potrzebne żadne materiały eksploatacyjne, takie jak tkaniny filtracyjne itp.
 • Ciągła praca trwająca od 8 godzin dziennie do 24 godzin na dobę przez 7 dni w tygodniu wiąże się z niewielkim zapotrzebowaniem na obecność personelu.
 • Brak cyklu czyszczenia w fazie roboczej

Łatwa realizacja projektów

Niezależnie od tego, czy interesuje Cię rozbudowa istniejącej instalacji przetwórstwa piasku i żwiru, czy też nowe gotowe do pracy rozwiązanie do uzdatniania wody: na życzenie możemy zrealizować cały projekt. W zależności od procesu możemy zintegrować naszą wirówkę dekantacyjną z istniejącymi procesami lub dostarczyć dodatkowe urządzenia, takie jak zbiorniki na świeżą wodę, przenośniki taśmowe itp. Po konsultacjach pozostajemy w kontakcie z klientami i zapewniamy im wszelkie niezbędne konstrukcje oraz środki mechaniczne. Nasi inżynierowie mają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu maszyn oraz systemów do procesów przetwórstwa piasku i żwiru. Oferujemy niezawodne wsparcie przez cały czas trwania projektu i po jego zakończeniu.

 • Na życzenie cały projekt może zostać zrealizowany przez firmę Flottweg.
 • Włączenie w istniejące procesy 
 • Na życzenie możliwe jest dostarczenie i włączenie innych urządzeń (indywidualne rozwiązania konstrukcyjne) oraz usług.
 • Wiedza fachowa i doświadczenie firmy Flottweg

Oszczędność 320 m³/godz. świeżej wody dzięki uzdatnianiu wody pochodzącej z płukania

Od czerwca 2003 roku Reithelshöfer GmbH, firma z branży dystrybucji i przetwórstwa piasku, polega na rozwiązaniu marki Flottweg. Wirówka dekantacyjna jest wykorzystywana do uzdatniania wody pochodzącej z płukania piasku. 

System składa się z dwóch modułów: obróbki piasku i oczyszczania wody. Wirówka dekantacyjna Z92 marki Flottweg pracuje już od 17 lat. Oczyszczona woda pochodząca z płukania powraca do układu. W efekcie zakład przetwórstwa piasku mógł zmniejszyć zużycie świeżej wody z 350 m³/godz. do około 20 m³/godz. Obejrzyj film, aby zapoznać się z wynikami!

icon-envelope-big

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach do uzdatniania wody pochodzącej z płukania piasku i żwiru?

Zadzwoń lub napisz do nas!

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide