Engineered For Your Success
sandwaschwasser-stage-2.jpg

Uzdatnianie wody
z płukania piasku i żwiru

Redukcja zapotrzebowania na świeżą wodę o 90%

Wirówki dekantacyjne do odzyskiwania wody z płukania piasku i żwiru.

Zasady zrównoważonego wykorzystania wody jako zasobu i bardziej rygorystyczne przepisy wymagają zastosowania inteligentnego i prostego rozwiązania do odzyskiwania wody technologicznej. Wirówki przemysłowe marki Flottweg usuwają szlam z wody pochodzącej z płukania piasku i żwiru . Odzyskaną wodę można następnie zwrócić do procesu. 

Płukanie piasku i żwiru wymaga użycia dużej ilości wody. Szlam powstający podczas płukania jest często tymczasowo przechowywany w lagunach lub stawach. Stawy pełnią funkcję rezerwuarów wody i zbiorników osadowych. Z biegiem czasu materia stała osadza się na dnie stawu. Wolna od zawiesin woda jest pobierana i ponownie wprowadzana do procesu. Stopniowo na dnie stawu gromadzi się coraz więcej osadu. Powoduje to zmniejszenie pojemności użytkowej stawu, przez co można w nim przechowywać mniej wody. Z kolei regularne opróżnianie stawu jest bardzo kosztowne. W regionach górskich tworzenie lagun jest dodatkowo utrudnione ze względu na mniejszą ilość wolnej przestrzeni. Wirówki dekantacyjne do odwadniania szlamu pozwalają na oddzielanie drobnej materii stałej od wody. Oczyszczona woda może być przechowywana i w każdej chwili ponownie wykorzystana w procesie płukania. Nie ma wówczas potrzeby utrzymywania stawów osadowych.

Aby zapobiec zanieczyszczeniu wód gruntowych, organy odpowiedzialne za ochronę wód regulują zasady tworzenia nowych lagun. W wyniku działania siły odśrodkowej w wirówkach dekantacyjnych możliwe jest oddzielenie od wody nawet najdrobniejszych cząstek materii stałej. Materia stała ma jednocześnie mniejszą objętość, co przynosi obniżenie kosztów utylizacji.

Im więcej wody można odzyskać, tym mniej świeżej wody zużywają zakłady przetwórstwa piasku i żwiru. W wielu regionach świata brakuje wody. Rosnące niedobory wód gruntowych sprawiają, że ich wydobycie jest droższe. Jeśli dostępna woda do płukania jest tymczasowo przechowywana w lagunach, duża powierzchnia parowania powoduje stratę części wody. Ubytek ten należy uzupełnić świeżą wodą.

Oprócz funkcjonalności samego urządzenia ogromny wpływ na wyniki ma wydajność całego procesu. Możemy wykonać za klienta całość prac inżynieryjnych – od planowania projektu, po planowanie kompletnych rozwiązań technologicznych.

Wysokowydajna wirówka do odzyskiwania wody z płukania piasku i żwiru

Uzdatnianie wody za pomocą wirówek przemysłowych marki Flottweg

Woda z płukania przeznaczona do odzyskania przepływa z procesu mokrego do odstojnika lamelowego.  Powstały tam szlam jest pompowany bezpośrednio do wirówki dekantacyjnej w celu jego odwodnienia. Wirówka może przetwarzać duże ilości materiału, w związku z czym tymczasowe przechowywanie w zbiorniku magazynującym na ogół wcale nie jest konieczne.

Woda oczyszczona w dekanterze jest w sposób ciągły zwracana do zbiornika wody świeżej. Odwodniona materia stała wpada do bunkra. Następnie za pomocą ładowarki kołowej lub podajnika taśmowego transportowana jest do miejsca składowania.

Podczas przetwarzania szlam z odstojników lamelowych kierowany jest bezpośrednio do wirówki dekantacyjnej. Tam jest on rozdzielany na czystą wodę technologiczną i odwodnioną materię stałą. Odprowadzanie wody z płukania z wykorzystaniem technologii separacji marki Flottweg

Korzyści dla klienta

Zrównoważone zarządzanie z odzyskiem wody

Systemy marki Flottweg bardzo skutecznie usuwają szlam pochodzący z procesu obróbki na mokro. Oczyszczona woda jest ponownie dostępna do wykorzystania w instalacji płukania. W zależności od procesu można odzyskać ponad 90% wody technologicznej. Oznacza to, że do płukania nie musi być wykorzystywana cenna woda gruntowa.  Ponieważ wszystko odbywa się w obiegu zamkniętym, woda technologiczna nie jest zwracana do środowiska. Oznacza to ograniczenie rozmiarów lub częściowe wyeliminowanie odstojników oraz lagun na wodę pochodzącą z płukania.

 • Niskie zużycie świeżej wody
 • Recyrkulacja ponad 90% wody technologicznej w procesach płukania (w zależności od procesu)
 • Brak powrotu wody technologicznej do środowiska
 • Zamknięty obieg wody technologicznej
 • Ograniczenie rozmiarów lub wyeliminowanie odstojników oraz lagun

Niezawodna, wysokowydajna wirówka dekantacyjna do procesów przetwórstwa żwiru i piasku

Wirówki dekantacyjne marki Flottweg mogą przetwarzać w sposób ciągły duże ilości szlamu. Dzięki temu obróbka piasku i żwiru może być prowadzona równolegle z odzyskiem wody. Zaprojektowana do zastosowań w górnictwie maszyna wyposażona została w odporny na zużycie ślimak i wirnik. Wirówka pracuje w obiegu zamkniętym, oddzielając nawet najdrobniejsze cząstki materii stałej od wody pochodzącej z płukania. Układ napędowy Simp Drive® automatycznie dostosowuje swoją pracę do różnych objętości nadawy, a w razie potrzeby do zmiennego stężenia materii stałej w doprowadzanym szlamie. Wysoka zawartość masy suchej w odprowadzanej materii stałej  ułatwia transport i załadunek materiału. Odzyskana woda jest czysta i praktycznie wolna od zawiesin.

 • Wysoka wydajność odprowadzania przynosi wydłużenie czasu nieprzerwanej pracy urządzeń do obróbki na mokro.
 • Ciągłe przetwórstwo dużych ilości szlamu
 • Urządzenie wykonane zostało z wysokiej jakości materiałów, odpornych na zużycie w procesach przetwarzania szlamu  i innych mieszanin o właściwościach ściernych.
 • Niskie zużycie energii i wysoka elastyczność w różnych warunkach obciążenia

Oszczędność na kosztach inwestycji i eksploatacji

Kompaktowa konstrukcja wirówki dekantacyjnej marki Flottweg eliminuje konieczność zapewnienia dodatkowych budynków lub dodatkowej infrastruktury w obrębie instalacji przetwórstwa żwiru i piasku. Przekłada się to na znaczące obniżenie kosztów inwestycji. Ponieważ wirówki dekantacyjne wykorzystują siłę odśrodkową, nie ma potrzeby stosowania materiałów eksploatacyjnych, takich jak tkaniny filtracyjne.

Wirówki dekantacyjne marki Flottweg są przeznaczone do eksploatacji przez całą dobę. W pełni automatyczna praca przebiega bez zakłóceń dzięki czujnikowemu systemowi monitorowania stanu, inteligentnemu napędowi ślimakowemu Simp Drive® oraz nowemu interfejsowi użytkownika Ingo. Obsługa systemu prawie nie wymaga angażowania personelu. Dodatkowo cykl czyszczenia może zostać pominięty w fazie roboczej. Pozwala to zaoszczędzić czas i koszty.

 • Kompaktowa konstrukcja oznacza niskie koszty inwestycji w stalową konstrukcję i infrastrukturę.
 • Nie są potrzebne żadne materiały eksploatacyjne, takie jak tkaniny filtracyjne itp.
 • Ciągła praca trwająca od 8 godzin dziennie do 24 godzin na dobę przez 7 dni w tygodniu wiąże się z niewielkim zapotrzebowaniem na obecność personelu.
 • Brak cyklu czyszczenia w fazie roboczej

Łatwa realizacja projektów

Niezależnie od tego, czy interesuje Cię rozbudowa istniejącej instalacji przetwórstwa piasku i żwiru, czy też nowe gotowe do pracy rozwiązanie do uzdatniania wody: na życzenie możemy zrealizować cały projekt. W zależności od procesu możemy zintegrować naszą wirówkę dekantacyjną z istniejącymi procesami lub dostarczyć dodatkowe urządzenia, takie jak zbiorniki na świeżą wodę, przenośniki taśmowe itp. Po konsultacjach pozostajemy w kontakcie z klientami i zapewniamy im wszelkie niezbędne konstrukcje oraz środki mechaniczne. Nasi inżynierowie mają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu maszyn oraz systemów do procesów przetwórstwa piasku i żwiru. Oferujemy niezawodne wsparcie przez cały czas trwania projektu i po jego zakończeniu.

 • Na życzenie cały projekt może zostać zrealizowany przez firmę Flottweg.
 • Włączenie w istniejące procesy 
 • Na życzenie możliwe jest dostarczenie i włączenie innych urządzeń (indywidualne rozwiązania konstrukcyjne) oraz usług.
 • Wiedza fachowa i doświadczenie firmy Flottweg

Oszczędność 320 m³/godz. świeżej wody dzięki uzdatnianiu wody pochodzącej z płukania

Od czerwca 2003 roku Reithelshöfer GmbH, firma z branży dystrybucji i przetwórstwa piasku, polega na rozwiązaniu marki Flottweg. Wirówka dekantacyjna jest wykorzystywana do uzdatniania wody pochodzącej z płukania piasku. 

System składa się z dwóch modułów: obróbki piasku i oczyszczania wody. Wirówka dekantacyjna Z92 marki Flottweg pracuje już od 17 lat. Oczyszczona woda pochodząca z płukania powraca do układu. W efekcie zakład przetwórstwa piasku mógł zmniejszyć zużycie świeżej wody z 350 m³/godz. do około 20 m³/godz. Obejrzyj film, aby zapoznać się z wynikami!

icon-envelope-big

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach do uzdatniania wody pochodzącej z płukania piasku i żwiru?

Zadzwoń lub napisz do nas!

Podobne obszary zastosowania

teer-teaser

Oczyszczanie i przetwarzanie smoły koksowniczej

steelwork-sludge-teaser

Przerób osadu z hut stali

bohrschlamm-teaser

Przerób osadu wiertniczego

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide