Engineered For Your Success

Wydajność ekstrakcji tapioki na wszystkich etapach procesu

Rozwiązania oddzielające do produkcji tapioki z korzenia manioku.

Proces ekstrakcji tapioki, czyli skrobi z korzenia manioku, jest złożony i kosztowny. Wirówki przemysłowe marki Flottweg przyczyniają się do większej wydajności procesu produkcji i wysokiej jakości produktów.

2018_separation_efficiency_circle

Kompensacja naturalnego zróżnicowania surowców

Wirówki dekantacyjne marki Flottweg skutecznie oddzielają mleczko skrobiowe od wycierki. W ten sposób usuwane są frakcje białka i inne rozpuszczalne substancje, co skutkuje poprawą jakości skrobi, zwiększeniem uzysku skrobi i optymalnym zużyciem wody na kolejnych etapach procesu.

economically_advanteous_acting_circle

Niskie zużycie wody

Dekanter wycierki zmniejsza zużycie wody na dalszych etapach procesu. Oddzielenie mleczka skrobiowego na wczesnym etapie powoduje usunięcie znacznej części białek, które tworzą śluzowaty osad na urządzeniach przetwórczych w dalszej części linii. Pozwala to zaoszczędzić ogromną ilość wody do mycia, która w przeciwnym razie byłaby konieczna do usunięcia osadu.

2018_quality_circle

Wysokiej jakości skrobia o dużej czystości

Po ekstrakcji separator dyszowy marki Flottweg pozwala uzyskać optymalną jakość dzięki maksymalnie wydajnej rafinacji i koncentracji skrobi.

2018_sales_volume_circle

Płać mniej za więcej

Po pozyskaniu tapioki producenci odwadniają uzyskaną masę, aby obniżyć koszty transportu i suszenia.

Nasze rozwiązania oddzielające do ekstrakcji tapioki

Proces ekstrakcji tapioki

Korzenie manioku są najpierw myte w bębnach myjących w celu usunięcia resztek ziemi i innych ewentualnych zabrudzeń, a następnie zgrubnie krojone i miażdżone. Woda myjąca jest oczyszczana w osadnikach w celu ponownego wykorzystania w dalszej części procesu. Pozostały osad jest odwadniany za pomocą wirówek dekantacyjnych Flottweg.

Zmiażdżone kawałki korzeni są mielone na tak zwaną tartą miazgę za pomocą specjalnych maszyn, a następnie rozcieńczane wodą. Celem jest rozbicie komórek i uwolnienie ziaren skrobi. Wirówka dekantacyjna oddziela dużą część wody sokowej (odcieku) od frakcji skrobi i włókien (fazy stałej). Około 70% substancji rozpuszczalnych zostaje w ten sposób oddzielonych od mleczka skrobiowego. Zmniejsza to zużycie wody w dalszej części linii, poprawia jakość tapioki i zwiększa uzysk skrobi.

Odprowadzona faza stała składa się głównie ze skrobi, włókien, soli, piasku i minerałów. W procesie ekstrakcji skrobia jest oczyszczana i koncentrowana. Sita odśrodkowe oddzielają włókna od mleczka skrobiowego. Następnie separator dyszowy myje i koncentruje skrobię, usuwając zanieczyszczenia. W zależności od procesu klienta stosowane są dwu- lub trójfazowe modele separatora dyszowego. Na ostatnim etapie procesu oczyszczona skrobia jest wstępnie odwadniana mechanicznie i suszona. Wirówki dekantacyjne Flottweg odwadniają oddzielone włókna w celu obniżenia kosztów transportu i suszenia.

Korzyści dla klienta

Wydajne wykorzystanie zasobów

Wirówki przemysłowe służą do oddzielania wycierki od mleczka skrobiowego. Mieszanka wycierki i mleczka skrobiowego zawiera dużą ilość fazy stałej. Dlatego też napęd o dużej mocy, taki jak napęd Simp Drive® marki Flottweg, jest niezbędny w tym zastosowaniu. Wirówka przemysłowa w krótkim czasie oddziela duże ilości wycierki. Efektywne oddzielanie mleczka skrobiowego zwiększa żywotność systemu, pozwala oszczędzać zasoby (takie jak woda), zapewnia wyższą jakość skrobi oraz zwiększa uzysk skrobi.

Wirówki dekantacyjne marki Flottweg są wyposażone w system Recuvane® zapewniający maksymalną wydajność energetyczną. Ukierunkowany odpływ oddzielonej cieczy pozwala zmniejszyć zużycie energii.

 • Ciągłe oddzielanie mleczka skrobiowego od frakcji skrobi/włókien
 • Mniejsze zużycie świeżej wody
 • Wyższa jakość skrobi
 • Wyższy uzysk skrobi
 • Łatwiejsza obróbka starych korzeni
 • Mniejsze zużycie energii dzięki Flottweg Recuvane®
 • Pozytywny wpływ na dalsze etapy procesu (np. sita odśrodkowe)

Większa ilość skrobi o wyższej jakości.

Aby uzyskać wysoką jakość skrobi, konieczne jest ciągłe i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń ze skrobi. Po ekstrakcji skrobi separator dyszowy Flottweg umożliwia rafinację i koncentrację mleczka skrobiowego. Nasze separatory z serii FDS mają największy możliwy obszar klarowania i mogą w sposób ciągły przetwarzać i odprowadzać duże ilości ciał stałych. Producenci konsekwentnie uzyskują czystą i skoncentrowaną skrobię na dolnym wylocie. Separator dyszowy może być również wyposażony w opcjonalny system myjący. Urządzenie to umożliwia podawanie wody przemysłowej / wody do mycia lub skoncentrowanego wcześniej produktu bezpośrednio do komór na fazę stałą przed wylotem dyszy. Poprawia to wyniki oddzielania i kompensuje zróżnicowanie produktu w sposób bezpieczny dla procesu.

 • Wysoka czystość tapioki dzięki skutecznemu myciu metodą wypierania
 • Stałe stężenie mleczka skrobiowego
 • Wysoki uzysk skrobi
 • Stała jakość skrobi nawet w zmiennych warunkach procesu
 • Separatory dyszowe są dostępne w wersji 2-fazowej lub 3-fazowej, w zależności od procesu klienta

Niższe koszty suszenia

Po pozyskaniu tapioki operatorzy odwadniają uzyskaną masę, aby obniżyć koszty transportu i suszenia. W porównaniu z prasami śrubowymi, wirówki przemysłowe odwadniają przy mniejszej ilości miejsca, są czyste i wydajne. Im bardziej odwodniona jest masa, tym mniej materiału trzeba wyrzucić i tym niższe są koszty transportu, utylizacji lub suszenia.

 • Ciągłe odwadnianie włókien / masy tapioki
 • Zamknięty system zwiększa bezpieczeństwo operatora, ponieważ na dnie gromadzi się mniej mleczka skrobiowego
 • Odwadnianie do 20–30% w/w zawartości suchej masy
 • Niższe koszty suszenia cieplnego dzięki wysokiemu poziomowi mechanicznego odwadniania

Jakość niemieckiej produkcji

Wszystkie nasze maszyny są konstruowane i wytwarzane wyłącznie w Niemczech, co gwarantuje ich trwałość i niezawodność. Nasze wirówki przemysłowe mają wiele funkcji, które jeszcze bardziej zwiększają ich wydajność. Nasze wirówki dekantacyjne są wyposażone w wydajny napęd Simp Drive® marki Flottweg. Napęd zapewnia wysoką prędkość różnicową i automatycznie dostosowuje się do zmieniających się warunków podczas pracy. Zapewnia to spójne wyniki oddzielania nawet w przypadku zróżnicowania surowców.

Aby zapewnić jak najdłuższy czas eksploatacji i jak najkrótsze przestoje, nasze dekantery są wyposażone w specjalne zabezpieczenie przed zużyciem przez ścieranie – dostosowane do warunków panujących w produkcji skrobi.

Niezależnie od tego, czy chodzi o Tajlandię, Wietnam czy Filipiny, firma Flottweg ma wieloletnie doświadczenie i liczne referencje dotyczące produkcji tapioki. Wiemy, co jest ważne dla producentów.

 • Jakość niemieckiej produkcji
 • Potężny napęd Simp Drive®
 • Specjalna ochrona przed zużyciem przez ścieranie, zapewniająca długą żywotność
 • Liczne referencje w Azji Południowo-Wschodniej.

Naturalna, uniwersalna skrobia – wywiad z inżynierem sprzedaży Manfredem Kroppem

Skrobia to produkt, który odgrywa ważną rolę w wielu dziedzinach życia codziennego. Ale jak jest pozyskiwana i jakie są kluczowe wyzwania w procesie produkcji skrobi? Manfred Kropp, inżynier sprzedaży w firmie Flottweg, odpowiada na te i inne pytania. 

icon-envelope-big

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach do produkcji tapioki?

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego i skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. skrobi.

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide