Engineered For Your Success
Flottweg Decanters for sewage sludge treatment

Uzdatnianie gnojowicy

Od gnojowicy do surowca wtórnego

Gnojowica jest wartościowa. Zawiera pierwiastki kluczowe dla rozrostu roślin. Ich duże ilości mogą stać się jednak problemem. Przede wszystkim duża ilość fosforanu i azotu utrudnia przechowywanie oraz oczyszczanie. Jak można rozwiązać ten problem z utylizacją i zamknąć przy tym obieg składników odżywczych? Odpowiedź brzmi: separacja.

W hodowlach i gospodarstwach do tuczenia jest bardzo dużo gnojowicy. Już składowanie ma kluczowe znaczenie, ponieważ nieobrabiana gnojowica ma właściwości agresywne, a nawet toksyczne. Aby uniknąć zagrożenia wypadkami, takimi jak uduszenie lub utonięcie, użytkownicy muszą spełniać wiele wymogów bezpieczeństwa. Do tego dochodzi duże obciążenie zapachami i drobnymi pyłami.

W niektórych regionach i porach roku obowiązują okresy blokady rozprowadzania gnojowicy. Rolnicy muszą zapewnić dużo miejsca do przechowywania lub transportować gnojowicę do innych regionów. Transport jako substancji niebezpiecznej wiąże się z kolejnymi kosztami i dodatkowymi emisjami.

Odpowiedź na te wyzwania leży w uzdatnianiu: pod wpływem odwadniania przez wirowanie w dekanterze gnojowicę można rozdzielić na fazę stałą i wodę procesową. Celem jest związanie jak największej ilości fosforu i azotu w fazie stałej. W ten sposób gospodarstwa rolne otrzymują z jednej strony nawozy naturalne, a z drugiej strony – wodę procesową do nawadniania.

Przenośny system separacji MoRoPlant uzdatnia gnojowicę już przed rozpoczęciem przechowywania, zapewniając oszczędność energii i niewielkie koszty. Na poniższej grafice znajduje się przegląd całego procesu.

Nasze rozwiązanie dla uzdatniania gnojowicy

MoRoPlantPrzenośne uzdatnianie gnojowicy przy użyciu urządzenia kompaktowego MoRoPlant

Przy zastosowaniu przenośnego rozwiązania kontenerów MoRoPlant20 można skutecznie i w przystępnej cenie oczyszczać gnojowicę.

Korzyści dla klientów

Zwiększenie wydajności

Tradycyjne metody separacji gnojowicy, na przykład w ślimakach prasujących, powodują wiązanie w substancji suchej najczęściej niedostatecznej ilości składników odżywczych. W związku z tym stężenie w pozostałej gnojowicy jest cały czas za wysokie. System separacji MoRoPlant zapewnia natomiast rozwiązanie wydajne i energooszczędne. Dzięki nowoczesnemu środkowi kondycjonującemu i sprawdzonej technice wirowania firmy Flottweg system uzyskuje szczególnie wysokie wskaźniki separacji fosforu i azotu.

 • wydajne i energooszczędne uzdatnianie gnojowicy
 • innowacyjny środek kondycjonujący
 • wysokie współczynniki separacji fosforu i azotu

Zastosowania przenośne

W przeciwieństwie do stacjonarnych urządzeń do uzdatniania gnojowicy przenośny system MoRoPlant jest bardziej uniwersalny, energooszczędny i tańszy. Jako instalacja kontenerów może być stosowany w różnych gospodarstwach. W związku z tym jest optymalnie przystosowany do mniejszych gospodarstw, kółek rolniczych oraz dostawców wyposażenia rolniczego. Ponadto możliwe jest uzdatnianie jeziorek gnojowicy, które w niektórych regionach świata stanowią już duży problem ekologiczny.

 • uniwersalne rozwiązanie kontenerów
 • zastosowanie w różnych gospodarstwach
 • optymalne przystosowanie do mniejszych gospodarstw, kółek rolniczych i dostawców wyposażenia rolniczego 
 • możliwość uzdatniania jeziorek gnojowicy

Pozyskiwanie bionawozów

Faza stała pozyskana z separacji jest bezwonna. Można ją łatwo i bezpiecznie przechowywać bez karty charakterystyki. Szczególna wartość dodana wynika z tego, że fazę stałą można zgranulować, a następnie sprzedawać przedsiębiorstwom i sklepom ogrodniczym, na przykład jako nawozy ogrodowe lub posypowe.

 • bezpieczne i łatwe przechowywanie (bez karty charakterystyki)
 • brak nieprzyjemnych zapachów
 • przystosowanie do sprzedaży jako nawozy ogrodowe lub posypowe

Uzdatnianie wody procesowej

Pozyskany odciek ma właściwości mniej agresywne lub toksyczne niż początkowa gnojowica. Mniejsze niebezpieczeństwo ogranicza ilość niezbędnych wymogów uzyskania pozwolenia na przechowywanie. Ponadto nie ma nieprzyjemnych zapachów, emisji drobnych pyłów i kosztów eksploatacyjnych. Wodę procesową można doskonale wykorzystać do zraszania lub nawadniania, np. chmielu i szparagów. Jest ona również odpowiednia do nawadniania roślin strączkowych (uprawa pięciopolowa), przyczyniając się do stałej poprawy jakości gleby.

 • bezpieczne i korzystne cenowo przechowywanie, ze względu na właściwości mniej agresywne/toksyczne
 • brak nieprzyjemnych zapachów ani emisji drobnych pyłów
 • łatwe rozprowadzanie przez zraszanie
 • stosowanie do nawadniania chmielu i szparagów oraz roślin strączkowych
 • niewielka zawartość substancji suchej (poniżej 2%, klasyfikowana jako mineralna)
Na ilustracji przedstawiono układ do prób z MoRoPlant 20 w bawarskiej hodowli świń

Doskonałe osiągi w teście DLG

Pomiary odbyły się w hodowli świń w Bawarii. Tam w trakcie wielu dni pomiarów przeprowadzono testy z różnymi gnojowicami dla świń hodowlanych i bydła mlecznego z łącznie sześciu zakładów. Wskaźnik separacji dla substancji suchej wyniósł ponad 80 procent, dla tlenu ponad 40 procent (gnojowica dla świń hodowlanych) lub 60 procent (gnojowica dla bydła mlecznego). Skrajnie wysokie wskaźniki separacji powyżej 90 procent uzyskano w przypadku fosforu.

Pobierz pełny raport z kontroli DLG bezpłatnie pod adresem:

www.DLG-Test.de