Engineered For Your Success
biodiesel-stage-2.jpg

Produkcja
biodiesla

Produkcja biodiesla z zastosowaniem Tricanter®, dekantera i separatora do biodiesla

Biodiesel to paliwo produkowane z naturalnych tłuszczów i olejów. Surowcami są głównie oleje roślinne, np. rzepakowy, słonecznikowy, palmowy itp.

Jest stosowany w zastępstwie konwencjonalnego paliwa dieslowskiego, zmniejszając uzależnienie od paliw kopalnych. W zależności od rodzaju i jakości surowca podczas produkcji biodiesla stosuje się różne metody.

Wirówka do produkcji biodiesla znajduje zastosowanie na wielu etapach procesu:

 • Separator oddzielający do oddzielania wody glicerynowej z estrów kwasów tłuszczowych i płukania biodiesla
 • Separator oczyszczający do oddzielania delikatnej fazy z biodiesla
 • Tricanter® do obróbki surowca przed estryfikacją
 • Tricanter® do 3-fazowego oddzielania wolnych kwasów tłuszczowych, gliceryny i wytrąconych soli, np. siarczanu potasu, podczas obróbki gliceryny w procesie roboczym
 • Dekanter do płukania wytrąconych soli, np. siarczanu potasu, w procesie obróbki gliceryny
Produkcja biodiesla z zastosowaniem wirówek Produkcja biodiesla z zastosowaniem wirówek

  Korzyści płynące z zastosowania wirówek podczas produkcji biodiesla:

  • wyższa jakość biodiesla i produktów ubocznych dzięki usunięciu zanieczyszczeń przed przekształceniem
  • zwiększenie selektywności podczas oddzielania gliceryny i płukania biodiesla
  • unikanie powstawania złogów i problemów z filtrem dzięki wydajnemu oddzielaniu glikozydów sterolowych
  • maksymalne odtłuszczenie fazy stałej
  • komponenty na wymiar - również do modernizacji istniejących procesów

  Oddzielanie biodiesla od gliceryny

  W celu osiągnięcia optymalnego stopnia transestryfikacji powstałą glicerynę należy oddzielić maksymalnie szybko i skutecznie. Do tego celu od kilkudziesięciu lat stosuje się separatory. Oddzieloną mieszankę gliceryny i wody można poddać obróbce w celu pozyskania surowca dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego.

  Płukanie biodiesla

  Podczas płukania biodiesla dochodzi do wypłukania z wodą szeregu produktów ubocznych, które są następnie usuwane za pomocą separatora. Dzięki płukaniu biodiesla możliwe jest znaczące zwiększenie jakości produktu. Pozwala to na odciążenie dalszych agregatów.

  Korzyści płynące z oddzielenia biodiesla i gliceryny oraz płukania biodiesla:

  • wysokowydajne oddzielanie za pomocą separatora przy minimalnym zużyciu energii
  • wysoka czystość i wysoka jakość
  • ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z dyrektywą ATEX95
  • wszystkie komponenty w wersji gazoszczelnej i z nakładkami przeciw wyciekowi azotu

  Precyzyjne płukanie biodiesla

  Podczas precyzyjnego oczyszczania biodiesla osuszony biodiesel jest dodatkowo oczyszczany, ew. polerowany, za pomocą separatora. Pozwala to na usunięcie pozostałych zanieczyszczeń, co dodatkowo zwiększa jakość produktu.

  Korzyści płynące z precyzyjnego oczyszczania biodiesla:

  • „Wypoleruj" swój produkt!
  • Usuń ostanie ślady frakcji stałej
  • Spełnij najbardziej surowe standardy jakości

  Usuwanie glikozydów sterolowych

  W określonych warunkach, szczególnie w przypadku oleju palmowego i sojowego, w biodieslu może dojść do wytrącania glikozydów sterolowych. Obróbka takich olejów najczęściej wiąże się ze zwiększeniem kosztów konserwacji urządzeń produkcyjnych. Separatory są w stanie skutecznie usuwać strącone glikozydy sterolowe, a tym samym zmniejszać ryzyko zakłóceń procesu.

  Korzyści płynące z usuwania glikozydów sterolowych:

  • skutecznie usuń glikozydy sterolowe za pomocą separatora
  • najwyższa jakość produkcji
  • bezpieczeństwo procesu i spełnianie standardów jakości

  Obróbka gliceryny i płukanie soli

  Również produkty uboczne powstające podczas produkcji biodiesla mogą posłużyć jako wartościowe substancje. Poza gliceryną można odzyskać również zastosowaną sól o wysokiej czystości.

  Korzyści płynące z obróbki gliceryny i płukania soli:

  • wydajne oddzielanie mechaniczne - wysoka zawartość suchej substancji w pozyskanej soli
  • ochrona urządzeń suszących - wydajne usuwanie soli
  • solidna technika i łatwa obsługa

   Podobne obszary zastosowania

   bioethanol-teaser

   Odwadnianie wywaru przy produkcji bioetanolu

   algen-teaser

   Zbiór alg

   palmoel-teaser

   Produkcja oleju palmowego

   icon-envelope-big

   Masz pytania dotyczące zastosowań? Chcesz dowiedzieć się więcej?

   Wystarczy do nas zadzwonić lub napisać!

     Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide