Engineered For Your Success
2 Phase Separator Flottweg

Separator oddzielający dwóch faz firmy Flottweg

Separator oczyszczający firmy Flottweg: Oddzielanie dwóch faz (stała-ciekła)

Separatory oczyszczające firmy Flottweg są stosowane do oddzielania fazy stałej od cieczy. Zapewniają wysoką wydajność oczyszczania.

Separator oczyszczający firmy Flottweg: Oddzielanie dwóch faz (stała-ciekła)

 

Separator oczyszczający firmy Flottweg: Bęben

Oczyszczany produkt przechodzi przez nieruchomą rurę wlotową do wnętrza bębna. Następnie w rozdzielaczu w łagodny sposób zwiększa się jego prędkość aż do osiągnięcia maksymalnych obrotów. Pakiet talerzy w bębnie rozdziela przepływający produkt na wiele cienkich warstw i tworzy płaszczyznę o dużej powierzchni. W pakiecie talerzy odbywa się oddzielanie fazy stałej od cieczy. Wskutek działania dużej siły odśrodkowej oddzielona faza stała osadza się na krawędzi bębna. Za pośrednictwem układu hydraulicznego w dolnej części bębna oddzielona faza stała jest okresowo wyrzucana przy maksymalnej prędkości obrotowej. Oczyszczona ciecz przepływa od pakietu talerzy do tarczy skórującej, przez którą ciecz jest odprowadzana pod ciśnieniem.

Opcja: Uszczelnienie hydrohermetyczne w separatorze oczyszczającym

Uszczelnienie hydrohermetyczne jest wykorzystywane w separatorach oczyszczających do uszczelniania komory produktu względem otaczającej ją atmosfery. Dodatkowo ta wersja uszczelnienia zapobiega niepożądanemu poborowi tlenu i pienieniu się. Uszczelnienie hydrohermetyczne składa się z nieruchomej tarczy, która zanurzana jest w cieczy (np. odgazowanej wodzie) w celu odizolowania od otoczenia.