Engineered For Your Success
chemie-pharma-lebensmittel-stage2.jpg

Przemysł chemiczny,
farmaceutyczny &
spożywczy,
biotechnologia

Technologia separacji dla branż chemicznej, farmaceutycznej i spożywczej

W sektorze chemicznym, farmaceutycznym i spożywczym istnieje wiele możliwości zastosowania wirówek Flottweg Dekanter, Tricanter®, Sedicanter®, Sorticanter®, pras taśmowych i separatorów:

Produkcja żywności.

Przemysł spożywczy zapewnia szerokie spektrum zastosowań technologii mechanicznego oddzielania. Wirówki Flottweg spełniają standardy jakościowe oraz wymogi użytkowników i producentów żywności.

Produkujemy wirówki - Made in Germany - dla wielu sektorów przemysłu spożywczego, np. w produkcji skrobi pszennej, mleka sojowego czy protein sojowych. Firma Flottweg spełnia najwyższe wymogi również w pozyskiwaniu laktozy i kazeiny, odpylaniu serwatki czy w suszeniu okary.

Chemia, petrochemia oraz biała, przemysłowa biotechnologia

Zarówno w chemii jak i w białych biotechnologiach technologie oddzielania mechanicznego stanowią część składową wielu procesów. W procesach oddzielania wirówki Flottweg Dekanter i separatory klarują ciecze, rozdzielają mieszaniny cieczy, klasyfikują lub odwadniają fazę stałą i ekstrahują substancje składowe.

W petrochemii dużą rolę odgrywa odwadnianie PCW. PCW, po odwodnieniu za pomocą wirówki Flottweg Dekanter, wykazuje niższą wilgotność resztkową, dzięki czemu pozwala zaoszczędzić koszty dalszego suszenia termicznego.

Rozdzielanie tworzyw sztucznych - recykling tworzyw sztucznych

Wirówki odgrywają ważną rolę także w procesie rozdzielania tworzyw sztucznych oraz w ich recyklingu. W szczególności zaprojektowane przez firmę Flottweg wirówki Sorticanter® zapewniają ekonomiczny recykling tworzyw sztucznych poprzez rozdzielanie różnych ich rodzajów.

Farmacja

Algi są surowcem dla wielu różnych gałęzi przemysłu. Firma Flottweg oferuje innowacyjny proces do wysokowydajnego zbioru alg. Sedicanter® odwadnia koncentrat alg do zawartości fazy stałej na poziomie 22-25%. Tylko ta specjalna wirówka Dekanter jest w stanie efektywnie zagęścić drobne i miękkie komórki alg.

icon-envelope-big

Masz pytania dotyczące zastosowań? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wystarczy do nas zadzwonić lub napisać!

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide