Engineered For Your Success
used-cooking-oil-stage.jpg

Recycling
zużytego oleju

Pozyskiwanie cennych surowców ze zużytego tłuszczu smażalniczego.

Wirówki do przetwarzania zużytego oleju spożywczego i oleju odpadowego.

Przemysł spożywczy i gastronomia wytwarzają znaczne ilości zużytych olejów spożywczych. Zużyte oleje spożywcze są przetwarzane przez firmy wyspecjalizowane w ich utylizacji. Odzyskane i przetworzone oleje spożywcze służą jako surowiec do  produkcji biodiesla, uwodornionych olejów roślinnych (HVO)  i smarów technicznych. Przyjazne dla środowiska i operatora.

Tłuszcze odpadowe, na przykład pozostałości po smażeniu lub zawartość separatorów tłuszczu, mogą zawierać znaczne ilości niepożądanych ciał obcych. Do produkcji biodiesla, olejów HVO i smarów technicznych wykorzystywane są tłuszcze roślinne oraz zwierzęce, a także oleje spożywcze i tłuszcze zgromadzone w separatorach. System Tricanter® marki Flottweg pozwala w jednym kroku oddzielić niepożądane cząstki stałe od tłuszczu.

Wspólnie z klientami firma Flottweg opracowuje dostosowane do indywidualnych potrzeb kompletne rozwiązania w zakresie recyklingu zużytych olejów spożywczych i smażalniczych. Współpracujemy z klientami i doradzamy im w całym procesie, a także po dokonaniu przez nich zakupu. Nasze wytwarzane wyłącznie w Niemczech dekantery odznaczają się trwałością, wydajnością i wysoką jakością.

Nasze maszyny do przetwarzania tłuszczów i recyklingu olejów odpadowych.

W jaki sposób odbywa się recykling zużytych olejów spożywczych?

Tłuszcze roślinne i zwierzęce, zużyte oleje spożywcze lub zawartość separatorów tłuszczu są podgrzewane do wymaganej temperatury przetwarzania oraz wprowadzane do wirówki trójfazowej.

System Tricanter® marki Flottweg oddziela w jednym kroku wodę, olej i cząstki stałe. Dzięki solidnej konstrukcji wirówka z łatwością radzi sobie z oddzielaniem cząstek stałych niezależnie od wielkości i ilości.

W zależności od wymaganej czystości zużytego tłuszczu na dalszym etapie procesu można wprowadzić separator. Pozwala on ponownie oczyścić przetworzony tłuszcz i usunąć z niego nawet najdrobniejsze cząstki stałe. 

Opatentowane wirówki Tricanter® marki Flottweg są konstrukcyjnie przystosowane do optymalnego oczyszczania zużytych olejów spożywczych. Wirówka pozioma umożliwia nieprzerwane przetwarzanie dużych ilości zużytych olejów i tłuszczów. Rozdzielenie mieszaniny na oczyszczony tłuszcz, wodę odpadową i cząstki stałe odbywa się w pojedynczym kroku. Regulowany wirnik w urządzeniach marki Flottweg umożliwia dostosowanie procesu separacji do panujących warunków podawania. Zmiana składu oleju odpadowego nie wpływa na jakość produktów końcowych. Przynosi to korzyści na kolejnych etapach procesu recyklingu.

W zależności od późniejszego zastosowania przetworzony tłuszcz można ponownie klarować za pomocą separatora. Pozwala to na usunięcie z tłuszczu nawet najdrobniejszych cząstek stałych oraz zapewnia jego optymalne oczyszczenie.

Dzięki zastosowaniu niezawodnych materiałów nasze wytwarzane w Niemczech maszyny często pozostają w użyciu przez ponad dziesięć lat.

 • Ciągłe przetwarzanie dużych ilości wsadu.
 • Stała jakość produktów końcowych
 • Optymalnie oczyszczony tłuszcz.
 • Trwałość i niewielkie zapotrzebowanie na konserwację.

Zautomatyzowane procesy.

Dekantery i separatory marki Flottweg można łatwo zintegrować z istniejącymi procesami lub wykorzystać do opracowania we współpracy z klientem kompletnego systemu recyklingu tłuszczu odpadowego. Opracowany przez firmę Flottweg interfejs InGo stanowi gwarancję, że wszystkie ważne parametry użytkowe będą zawsze doskonale widoczne. Intuicyjny interfejs użytkownika zapewnia uproszczenie sterowania procesem. Nasze wirówki są przeznaczone do pracy przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. W pełni automatyczne sterowanie maszyną. Nasze wirówki dekantacyjne reagują również automatycznie na zmieniające się warunki podawania. W przypadku separatora opróżnianie odbywa się również całkowicie automatyczne.

 • Intuicyjna obsługa dzięki opracowanemu przez firmę Flottweg interfejsowi InGo.
 • Włączenie w istniejące procesy.
 • Możliwe jest w pełni automatyczne sterowanie.

Cenny surowiec do produkcji paliw i olejów smarnych.

Zużyte oleje roślinne i zwierzęce są gromadzone przez podmioty z branż spożywczej i gastronomicznej w specjalnych beczkach, a następnie przekazywane wyspecjalizowanym firmom w celu utylizacji . Zakłady te prowadzą recykling  zużytych tłuszczów spożywczych. Oczyszczony tłuszcz jest wykorzystywany jako surowiec do produkcji biodiesla, uwodornionych olejów roślinnych (HVO), smarów technicznych oraz olejów smarnych. Materia stała jest często poddawana recyklingowi termicznemu w zakładach produkcji biogazu. Oddzielona woda odpadowa jest wolna od substancji szkodliwych i może zostać przekazana do najbliższego zakładu oczyszczania ścieków.

 • Surowiec do produkcji biodiesla.
 • Podstawa uwodornionych olejów roślinnych (HVO).
 • Wykorzystanie w smarach technicznych i innych środkach smarnych.

Niezawodny partner w przetwarzaniu zużytego oleju spożywczego.

Nasi doświadczeni eksperci doradzają klientom w trakcie całego procesu projektowania. Wspólnie z klientami opracowujemy  dostosowane do indywidualnych potrzeb kompletne rozwiązania  zapewniające optymalizację całego procesu.

Aby mieć pewność co do możliwości zintegrowania z istniejącymi procesami, klienci mogą skorzystać z  oferty najmu  na potrzeby przeprowadzenia testów. Nasza oferta dekanterów i separatorów to pewność dokonania właściwego wyboru.

 • Dostosowane do indywidualnych potrzeb kompletne rozwiązanie.
 • Fachowa wiedza techniczna i porady dostępne nawet po zakupie.
 • Próby u klienta z wykorzystaniem naszych wirówek oferowanych w formie najmu.

Partner na całe życie.

Firma Reno Rendering przetwarza olej i inne odpady z ubojni. Tłuszcze, oleje i zawartość separatorów tłuszczów z restauracji działających na obszarze północnej Nevady są przewożone cysternami do zakładu Reno Rendering, gdzie są następnie przetwarzane i poddawane recyklingowi. Przetwarzany jest tam zużyty olej i tłuszcz z kuchni restauracyjnych, który jest następnie wykorzystywany jako surowiec do produkcji biodiesla.

Urządzenie Tricanter® marki Flottweg oddziela brązowy olej i tłuszcz z separatorów tłuszczu. Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach wirówek oraz wsparciu firmy Flottweg nawet po oddaniu ich do eksploatacji.

icon-envelope-big

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach w zakresie recyklingu zużytych olejów i przetwarzania tłuszczów?

Porozmawiaj z nami lub napisz do nas!

Podobne obszary zastosowania

speisereste-teaser

Odtłuszczanie i przeróbka odpadów spożywczych

bioethanol-teaser

Odwadnianie wywaru przy produkcji bioetanolu

tierkoerper-teaser

Recykling odpadów rzeźniczych

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide