Engineered For Your Success
used-cooking-oil-stage.jpg

Recycling
zużytego oleju

Recykling i odzysk zużytego oleju kuchennego z wykorzystaniem technologii Flottweg

Poddane recyklingowi i uzdatnianiu odpady tłuszczów służą jako surowiec do produkcji biodiesla i smarów technicznych.

Nagromadzone zużyte oleje, przykładowo frytura lub separatory tłuszczu, zawierają po części znaczne ilości niepożądanych substancji obcych.  Do produkcji biodiesla lub smarów technicznych są one wydzielane ze zużytych olejów i separatorów tłuszczu.

W jaki sposób uzdatnia się odpady tłuszczów? — Proces recyklingu.

W celu uzdatnienia odpady i separatory tłuszczów są podgrzewane do odpowiedniej temperatury uzdatniania i poddawane trójfazowemu odwirowywaniu.

Tricanter® firmy Flottweg ylko podczas jednego etapu oddziela wówczas od siebie wodę, olej i cząsteczki stałe. Dzięki wytrzymałej konstrukcji wirówka bez problemu oddziela cząsteczki stałe o różnej wielkości i w różnych ilościach.

Oczyszczanie zużytego oleju podczas jednego etapu za pomocą wirówki Tricanter® Oczyszczanie zużytego oleju podczas jednego etapu za pomocą wirówki Tricanter®

Zalety recyklingu odpadów tłuszczowych podczas trójfazowego procesu odwirowywania:

 • Szybki proces recyklingu i efektywne oczyszczanie.
 • Lepsze uzdatnianie odpadów tłuszczowych dzięki zastosowaniu dodatkowych substancji.
 • Większa przepustowość dzięki ciągłej pracy.
 • Maksymalne odtłuszczenie fazy stałej.
 • Lepsza jakość produktu końcowego (biodiesel i tłuszcze techniczne) dzięki wysokiej czystości uzdatnionych odpadów tłuszczowych.
 • Niewielkie koszty eksploatacji instalacji będącej w nieustannym procesie pracy.

Nasza trójfazowa wirówka: opatentowana wirówki Flottweg Tricanter®

Tricanter® firmy Flottweg jest optymalnie dopasowana do stosowania w procesie uzdatniania odpadów tłuszczowych (used cooking oil).

 

Regulowana tarcza skórująca

 • Umożliwia szybkie i elastyczne dopasowanie do rożnych warunków podczas dopływu produktu. 
 • Możliwe ustawianie automatyczne oraz w czasie bieżącej pracy.
 • Najwyższa możliwa jakość odseparowanego surowca wtórnego.

Napęd Simp Drive®

 • Prędkość obrotowa bębna i różnicowa prędkość obrotowa regulowane są niezależnie od siebie.
 • Duża zdolność przerobowa dzięki wysokiej prędkości obrotowej bębna i dokładnie dostosowanej różnicowej prędkości obrotowej.
 • Możliwe dopasowywanie parametrów podczas bieżącej pracy.
 • Niewielki wkład w bieżącą konserwację.

Czyszczenie i konserwacja

 • Łatwe czyszczenie wirówki Tricanters®.
 • Design przyjazny w obsłudze i konserwacji.
 • Minimalny czas przestoju.

Flottweg — Twój partner w uzdatnianiu odpadów tłuszczowych:

Podczas całego procesu inżynieryjnego firma Flottweg świadczy swoim klientom usługi doradcze. Wspólnie z naszymi klientami opracowujemy indywidualne rozwiązania dla optymalnego procesu całościowego

W celu prawidłowego wyboru mogą Państwo przetestować nasze wirówki jako urządzenia do najmu i zintegrować ze swoimi procesami.

Chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat procesu oraz naszej wirówki Flottweg Tricanter®? Zachęcamy do kontaktu z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego.

Podobne obszary zastosowania

speisereste-teaser

Odtłuszczanie i przeróbka odpadów spożywczych

bioethanol-teaser

Odwadnianie wywaru przy produkcji bioetanolu

tierkoerper-teaser

Recykling odpadów rzeźniczych

icon-envelope-big

Masz pytania dotyczące zastosowań? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Wystarczy do nas zadzwonić lub napisać!

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide