Engineered For Your Success
c-series-stage.jpg

Dekanter do ścieków
serii C firmy Flottweg

Pełna wydajność przy mniejszym zużyciu energii

Wirówki dekantacyjne do osadu ściekowego i ścieków

Wymagania dotyczące jakości i wydajności oczyszczalni zwiększają się z roku na roku, między innymi ze względu na rosnące koszty energii i utylizacji. Dlatego wirówki dekantacyjne są nowoczesnym rozwiązaniem do odwadniania powstającego osadu. Dekantery serii C firmy Flottweg osiągają swoją pełną moc przy mniejszym zużyciu energii.

W ostatnich pięciu dekadach firma Flottweg zyskała bogate
i cenne doświadczenie w dziedzinie zagęszczania i odwadniania osadu ściekowego.
Znamy szczególne wyzwania stojące przed gospodarką wodną. Dlatego zaprojektowaliśmy własną serię dekanterów z przeznaczeniem tylko do zadań separacji związanych z osadami ściekowymi i uzdatnianiem wody. Tutaj zebrana jest nasza najnowsza wiedza z dziedziny budowy maszyny i produkcji oraz techniki pomiarów i regulacji. W ten sposób powstała nowa generacja wirówek ekologicznych, wyróżniających się znaną jakością i niezawodnością firmy Flottweg oraz optymalnym stosunkiem ceny do jakości.

Dzięki połączeniu efektywnego energetycznie i wydajnego napędu, Flottweg Simp Drive®, oraz stale optymalizowanej geometrii dekantera wirówki dekantacyjne Flottweg mają parametry lepsze o wiele punktów procentowych od innych modeli. Dla każdego rozmiaru urządzenia dostępna jest pasująca maszyna. Stale rozwijane wirówki dekantacyjne Flottweg gwarantują optymalne zagęszczanie osadu (OSE) oraz największe możliwe odwadnianie osadu (HTS)

Obszar zastosowania: osad ściekowy i ścieki

klaerschlamm-teaser-breit

Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w gminie

Nasza seria C jest stosowana jako dekanter OSE i HTS w różnych obszarach obróbki osadu.

Osad ściekowy przedostaje się przez rurę wlotową do bębna dekantera. Tutaj następuje separacja fazy stałej i wody. W przeciwieństwie do innych wirówek dekantacyjnych seria C jest wyposażona w specjalną konstrukcję ślimakową zwiększającą w Przekrój dekantera serii C firmy Flottweg do ścieków

Jak działa dekanter serii C firmy Flottweg?

Zasada odpowiada zasadniczemu sposobowi działania wirówki dekantacyjnej. Aby zaoszczędzić energię, urządzenia serii C firmy Flottweg szczególnie korzystnie przyspieszają doprowadzane medium do separacji. Faza stała jest odrzucana pod wpływem przyspieszenia do ściany wewnętrznej bębna i odprowadzana do stożkowego końca bębna przez ślimak dekantera. 

W odróżnieniu od innych wirówek dekantacyjnych dekantery serii C są wyposażone w stożek podwójny i płytkę spiętrzającą. Podwójny stożek powoduje zmniejszenie odległości między bębnem dekantera a ślimakiem. Powoduje to dociśnięcie fazy stałej do płytki spiętrzającej i zwiększenie prasowania. Oddzielona woda wypływa wzdłuż ślimaka bez ciśnienia. 

Sposób działania wirówki dekantacyjnej

Cechy produktu

Wydajność

Za oznaczeniem serii C kryje się wirówka dekantacyjna do obróbki ścieków, o optymalnym stosunku ceny do jakości. Bęben dekantera jest skonstruowany w sposób powiększający pojemność sedymentacyjną. Zwiększa to gęstość mocy. Mimo to wirówka dekantacyjna nie zajmuje dużo miejsca.
Specjalna konstrukcja ślimaka zapewnia najwyższe wskaźniki substancji suchej odprowadzanej fazy stałej. Zwiększenie zawartości substancji suchej z 23 do 25 procent oznacza dla klientów Flottweg mniejszą o około osiem procent objętość osadów. Obniża to koszty transportu i utylizacji również o osiem procent, co daje klientowi znaczne możliwości oszczędzania. Mocny napęd Simp Drive® wspomaga wydajność wirówki dekantacyjnej. Umożliwia on niezależne od siebie sterowanie prędkością obrotową bębna i różnicową prędkością obrotową w trakcie pracy. W przypadku zmiennych warunków dopływu zapewnia to stały wskaźnik substancji suchej w odprowadzanej fazie stałej.
Dzięki optymalnej geometrii bębna i ślimaka potrzebna jest mniejsza ilość floktuantu. Powoduje to dalsze oszczędności kosztów eksploatacji.

 • Wysokie wskaźniki substancji suchej w odprowadzanej fazie stałej
 • Większa gęstość mocy przy mniejszym zajmowanym miejscu
 • Mocny napęd Simp Drive® firmy Flottweg
 • Redukcja kosztów eksploatacji dzięki mniejszej ilości potrzebnego floktuantu

Zapotrzebowanie na energię

Nasze wirówki serii C są oszczędne nie tylko w przypadku zapotrzebowania na floktuant, ale również na energię. Ze względu na specjalną konstrukcję wirówki oraz napędu Simp Drive® dekanter do ścieków jest szczególnie oszczędny.
Zamontowanie systemu Recuvane® jeszcze bardziej ograniczyło zużycie energii przez dekanter. Musi on wykorzystywać energię w celu rozpędzenia produktu do roboczej prędkości obrotowej. Tutaj zużywana jest największa ilość energii. Po separacji faza ciekła (odciek) wypływa z systemu bez ciśnienia. Energia znajdująca się w wodzie zostaje przy tym utracona. System Recuvane® firmy Flottweg umożliwia klientom odzyskanie części tej energii rotacji.  Specjalna konstrukcja systemu Recuvane® umożliwia precyzyjne odprowadzanie odcieku. Energia odzyskana podczas odprowadzania wspomaga napęd główny. W zależności od głębokości jeziorka i właściwości produktu można przy tym zaoszczędzić od 10 do 30 procent energii napędu.

 • Dodatkowe odzyskiwanie energii dzięki systemowi Recuvane® firmy Flottweg
 • Oszczędny napęd bębna i ślimaka
 • Zmniejsza zużycie energii dekantera o 10-30 procent.

Konserwacja

Konstrukcja produktów serii C zapewnia łatwy dostęp do celów konserwacyjnych. Wirnik i ślimak można szybko montować lub demontować. Skraca to czas przestoju oraz obniża koszty konserwacji i serwisu. Części eksploatacyjne można łatwo wymienić na miejscu. Ponadto wirówki dekantacyjne są wyposażone w obszerny zestaw zabezpieczający przed zużyciem. Otwory wlotowe i wylotowe są specjalnie zabezpieczone przed zużyciem. Wszystkie części stykające się z produktem wykonano z wysokogatunkowej stali szlachetnej. Wydłuża to okres eksploatacji dekantera do ścieków oraz zmniejsza nakłady na prace konserwacyjne i związane z utrzymaniem ciągłości eksploatacji.

 • Szybki montaż i demontaż wirnika i ślimaka zmniejsza koszty serwisowania oraz konserwacji
 • Obszerny pakiet chroniący przed ścieraniem
 • Wszystkie części dekantera stykające się z produktem wykonano z wysokogatunkowych stali szlachetnych
 • Prosta konserwacja na miejscu dzięki łatwej wymianie części eksploatacyjnych

Automatyzacja

Liczne możliwości automatyzacji pozwalają na pracę wirówek dekantacyjnych przez 24 godziny, co zmniejsza liczbę potrzebnego personelu. To ponownie oznacza oszczędność kosztów dla oczyszczalni. Prędkość obrotową bębna i różnicową prędkość obrotową można całkowicie automatycznie regulować przez Simp Drive®. Wahania dopływu można cały czas kompensować, aby niezmiennie uzyskiwać optymalną substancję suchą w odwodnionej fazie stałej. 
Również, na życzenie, można zautomatyzować dozowanie floktuantu. Zapotrzebowanie jest monitorowane w czasie rzeczywistym. Obniża to zużycie polimerów i powoduje oszczędność kosztów eksploatacji. Oprócz niewielkiego zapotrzebowania na polimer dostępne są wszystkie opcje zdalnego monitorowania i zdalnej konserwacji – zgodnie z zasadami Eksploatacji 4.0.
Nasze wirówki dekantacyjne serii C są elementem całego procesu oczyszczania ścieków. Aby urządzenie pracowało wydajnie i bezpiecznie, wszystkie części muszą optymalnie współdziałać. Dlatego układ sterowania wirówką naszych dekanterów do ścieków można indywidualnie zintegrować z całym sterowaniem oczyszczalni, aby uzyskać większą wydajność i bezpieczeństwo eksploatacji.

 • Minimalna liczba potrzebnego personelu oraz automatyczna praca przez 24 godziny
 • Całkowicie automatyczna regulacja prędkości obrotowej bębna i różnicowej prędkości obrotowej zapewnia cały czas optymalną substancję suchą w odwodnionej fazie stałej
 • Na życzenie wszystkie opcje monitorowania zdalnego i konserwacji zdalnej
 • Automatyczne dozowanie floktuantu zmniejsza dodatkowo zużycie polimerów (opcjonalnie)
 • Indywidualne włączenie układu sterowania wirówką w całe sterowanie zwiększa wydajność i bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia

Wirówka dekantacyjna skuteczniejsza niż prasa taśmowa

W przypadku odwadniania osadu ściekowego w oczyszczalniach stale konkurują ze sobą dekantery i prasy taśmowe. 

Doświadczenia oczyszczalni West Central Conservancy District w Indianapolis są jednak jednoznaczne.  Efekty można zobaczyć w tym filmie.

Nasze usługi

mobile-dewatering-plants-teaser

Mobilne urządzenia odwadniające

Odwadnianie osadu w kontenerze – podłączasz i odwadniasz.

rental-machines-teaser

Serwis maszyn leasingowych

Chcesz się sam przekonać o skuteczności? Skorzystaj z naszego leasingu maszyn.

maschinentraining-teaser

Szkolenie przy maszynie

Pokażemy, jak samodzielnie przeprowadzić proste prace konserwacyjne w separatorze.

C2E

Wymiary [mm]*

2700x900x800 

Masa [kg]*

1400

C3E

Wymiary [mm]*

3000x1100x900 

Masa [kg]*

1765

C4E

Wymiary [mm]*

3500x1100x1000

Masa [kg]*

2760

C5E

Wymiary [mm]*

4100x1500x1200

Masa [kg]*

5030

C7E

Wymiary [mm]*

4800x1700x1400

Masa [kg]*

8200

C8E

* Podane dane stanowią wartości orientacyjne

Wymiary [mm]*

5900x2000x1500 

Masa [kg]*

13 070

Funkcje do optymalizacji procesów

decanter-scroll

Ślimak dekantera

Funkcję urządzenia transportującego dekantera lub wirówki Tricanter® pełni ślimak. Obraca się z pewną różnicową prędkością obrotową (względem bębna) i przesuwa osadzoną fazę stałą w kierunku przewężonego stożkowo końca bębna. Firma Flottweg oferuje indywidualne geometrie ślimaka oraz szeroki wybór ślimaków na bazie swoich wieloletnich doświadczeń.

Do ślimaka dekantera
decanter-bowl

Bęben dekantera

Osad ściekowy osiąga w bębnie dekantera maksymalną prędkość obrotową, przy której faza stała osadza się na wewnętrznej ścianie bębna. Bęben dekantera serii C jest specjalnie dostosowany do potrzeb zakładów oczyszczania i wodociągowych. Ma większą pojemność sedymentacyjną i dłuższy odcinek oczyszczania.

Więcej informacji o bębnie dekantera
decanter-weir-protection

Zabezpieczenie przed zużyciem przez ścieranie

Flottweg oferuje różne rodzaje zabezpieczeń minimalizujących zużycie i ścieranie. Dzięki nim dekanter jest w stanie dłużej służyć. Pozwala to też na obniżenie kosztów konserwacji, ponieważ zachodzi konieczność wymiany tylko części ulegających zużyciu.

Do zabezpieczenia przed zużyciem przez ścieranie
decanter-simp-drive

Simp Drive®

Napęd Simp Drive® reguluje różnicę prędkości obrotowych bębna dekantera i ślimaka w zależności od wykrywanego momentu obrotowego ślimaka. Różnica prędkości obrotowych wyznacza czas przebywania fazy stałej w bębnie i ma duży wpływ na proces oddzielania. Simp Drive® odznacza się bardzo ekonomicznym działaniem dzięki równomiernie wysokiemu wskaźnikowi substancji suchej (TS) — im wyższa ta wartość, tym suchsza jest oddzielana faza stała. 

Tutaj można znaleźć więcej informacji na temat Simp Drive®
decanter-pond-depth

Głębokość jeziorka

Optymalne ustawienie głębokości jeziorka zapewnia skuteczniejsze usunięcie wilgoci z fazy stałej, a w konsekwencji lepszy produkt końcowy. Nasze dekantery do ścieków są wyposażone w głębokie jeziorko zapewniające większą wydajność oczyszczania i optymalne oddzielanie fazy stałej oraz wody.

Więcej informacji o głębokości jeziorka
decanter-recuvane

Recuvane®

Przy pomocy Recuvane® firmy Flottweg można odzyskać część energii, która normalnie jest tracona podczas odpływu oczyszczonej wody. Jest ona doprowadzana do napędu głównego. 

Więcej informacji o Recuvane® firmy Flottweg
decanter-sealing-system

Uszczelnianie

Zamknięta konstrukcja wirówek dekantacyjnych zapobiega wydostawaniu się brudu i zapachów. Uszczelnienie wirówek chroni otoczenie przed nieprzyjemnymi zapachami i aerozolami z osadu ściekowego. W zależności od zastosowania istnieją różne możliwości uszczelniania.

Więcej informacji o uszczelnianiu
decanter-overflow-weir

Przelewowa płyta spiętrzająca

Oczyszczona faza ciekła wypływa przez otwory w pokrywie bębna, w których znajdują się dokładnie regulowane płytki spiętrzające. Umożliwiają one ustawienie głębokość jeziorka w bębnie.

Do przelotowej płyty spiętrzającej
icon-envelope-big

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych dekanterach do ścieków?

Zadzwoń lub napisz do nas!

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide