Engineered For Your Success
Innowacyjne zagęszczanie osadów ściekowych polimerami skrobiowymi

Innowacyjne zagęszczanie osadów ściekowych polimerami skrobiowymi

Dla firmy Flottweg innowacja jest kluczem do sukcesów naszych klientów i motorem do działania.

Dlatego firma Flottweg opracowała innowacyjną metodę zagęszczania osadów ściekowych w oparciu o polimery skrobiowe. Firma Flottweg zareagowała na zmianę przepisów dotyczących nawozów w sprawie zastosowania polimerów do odwadniania osadów na obszarach rolnych. Od 2017 r. będzie można stosować jedynie polimery, w których przypadku osad i poszczególne cząsteczki w ciągu dwóch lat będzie można rozłożyć w co najmniej 20%. Syntetyczne polimery obecnie nie spełniają tych wymagań Alternatywą mogą być polimery na bazie skrobi.

Zagęszczanie osadów ściekowych na bazie polimerów skrobiowych

Przed procesem fermentacji jest wymagane zagęszczenie osadu nadmiarowego. Zagęszczanie w typowych instalacjach jest często przeprowadzane za pomocą zagęszczaczy pasowych. W przypadku przestawienia z syntetycznych, polimerowych koagulantów (pFM) na koagulanty oparte na skrobi, wytworzone ze skrobi ziemniaczanej lub grochowej, należy się liczyć z dużą utrata zdolności przepustowej z powodu wyjątkowo dużych ilości polimerów. Dlatego nie są one optymalnym rozwiązaniem.

Jako lider rynku w dziedzinie zagęszczania osadów firma Flottweg zareagowała na ten problem i opracowała innowacyjny i ekologiczny sposób zagęszczania osadów ściekowych za pomocą polimerów skrobiowych.       

Niebieski dekanter OSE do wydajnego zagęszczania osadów ściekowych za pomocą polimerów ściekowych

Niebieski dekanter OSE firmy Flottweg łączy w sobie wszystkie zalety wirówki dekantacyjnej i dba o optymalne zagęszczenie osadów, także za pomocą polimerów skrobiowych. Dzięki sile odśrodkowej osad nadmiarowy jest zagęszczany do koncentratu o zdefiniowanych, ustalanych parametrach. Oparty na skrobi pFM jest wymagany jedynie do wyszlifowania koncentratu, aby uzyskać stopień oddzielenia > 95%. Stosuje się tutaj jedynie bardzo niewielkie ilości polimerów. Jednocześnie uzyskuje się dużą zdolność przepustową przy minimalnym nakładzie energii. 

Zalety naszego niebieskiego dekantera OSE w skrócie:

  • bardzo małe zapotrzebowanie na polimery, zasadniczo < 1 kg pFM/t TS,
  • duża zdolność przepustowa,
  • stałe zasilanie wieży fermentacyjnej,
  • stała koncentracja gęstego osadu,
  • niewielkie gabaryty,
  • niewielkie zużycie energii, zasadniczo < 0,2 kWh/m³.

Także test praktyczny pokazuje — nasz niebieski dekanter OSE jest prawdziwym czempionem w dziedzinie optymalnego zagęszczania osadów za pomocą polimerów skrobiowych. Skorzystaj z usług doradczych naszych ekspertów i skontaktuj się z nami.

Broszury do pobrania