Engineered For Your Success
aufbereitungsindustrie-stage-2.jpg

Pozyskiwanie miedzi z osadów CRUD
w ekstrakcji rozpuszczalnikowej

Zmniejszenie strat rozpuszczalnika nawet o 60%

Wirówka trójfazowa do oczyszczania osadu powstającego w procesie wydobycia miedzi

Większość komercyjnych zakładów ekstrakcji rozpuszczalnikowej musi radzić sobie z powstawaniem osadu. Wirówki z serii Tricanter® marki Flottweg umożliwiają usuwanie związków organicznych z osadów w kopalniach miedzi pod kątem ich ponownego wykorzystania w procesach ekstrakcji rozpuszczalnikowej. 

Ekstrakcja rozpuszczalnikowa to proces hydrometalurgiczny, w którym metale, takie jak miedź, platyna, złoto, kobalt, nikiel, cynk lub uran, są odzyskiwane przy użyciu ekstraktantów organicznych.

Na potrzeby oddzielania fazy organicznej od fazy ciekłej rozpuszczalnika są one przechowywane w osadnikach. Niektóre zanieczyszczenia występujące w układzie gromadzą się w osadnikach w postaci osadu. Po usunięciu z osadnika osad CRUD nadal zawiera znaczne ilości substancji organicznych.

Urządzenie Tricanter® marki Flottweg oddziela fazę organiczną i fazę ciekłą od osadu CRUD. Oznacza to, że kopalnie miedzi mogą ponownie wykorzystać odzyskane związki organiczne w swoich procesach, a oddzielona materia stała może zostać usunięta, co przekłada się na znaczące obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

Firma Flottweg może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w produkcji urządzeń przeznaczonych do wydobycia i ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Łącząc wysokiej jakości materiały i wytwarzane wyłącznie w Niemczech maszyny, pomagamy w maksymalnym wykorzystaniu procesu ekstrakcji rozpuszczalnikowej.

Zalety technologii separacji marki Flottweg:

 • Wydajny proces ekstrakcji
 • Niższe koszty operacyjne
 • Bardzo czysta faza organiczna

Wysokowydajna wirówka marki Flottweg do ekstrakcji osadu CRUD w procesie wydobycia miedzi

Proces wydobycia miedzi i odzyskiwanie rozpuszczalnika organicznego z osadu CRUD

Powszechnym sposobem ekstrakcji metalu z rudy jest wykorzystanie kwasów w procesie zwanym ługowaniem. Roztwór po procesie ługowania (Pregnant Leach Solution, PLS) jest wysyłany do zakładu ekstrakcji rozpuszczalnikowej, gdzie w wydajnych mieszalnikach roztwór ma kontakt z ekstrahentem organicznym rozpuszczonym w organicznym rozcieńczalniku. Powstaje w ten sposób mieszanina organiczna. Jony metali migrują z fazy wodnej do fazy organicznej. Proces ten nazywany jest ekstrakcją rozpuszczalnikową. Roztwór przepływa z mieszalników do osadników, gdzie faza organiczna jest oddzielana od fazy wodnej. Niektóre zanieczyszczenia występujące w układzie gromadzą się w osadnikach w postaci osadu. Może to nastąpić na powierzchni fazy organicznej, między fazami wodną i organiczną, a także na dnie osadników. Powstający osad CRUD może być mieszaniną pyłu naniesionego przez wiatr, materii stałej pochodzącej z ługowania, zanieczyszczeń w roztworach roślinnych lub owadów.

Jeśli w osadnikach może gromadzić się osad CRUD, może on zacząć przedostawać się do następnego etapu mieszania. Może to w krótkim czasie prowadzić do uwięzienia bardzo dużych ilości osadu CRUD. To z kolei powoduje zanieczyszczenie elektrolitów roztworem ługującym i fazą organiczną.

Jeśli w osadniku może pozostawać osad CRUD, osadnik należy wyłączać z eksploatacji na potrzeby czyszczenia. Prowadzi to do przestojów i wysokich kosztów konserwacji. Osad CRUD musi być regularnie usuwany z osadników – zwykle codzienie.

Operatorzy zasysają warstwę osadu CRUD, który trafia do specjalnego zbiornika. Stamtąd osad CRUD jest tłoczony do urządzenia Tricanter® marki Flottweg, które dzieli go na cztery fazy: organiczną, wodną, stałą i czwartą. Czwarta faza powstaje na styku między fazami organiczną i wodną. Poprzez prawidłowe wyregulowanie wirnika operator urządzenia Tricanter® może zagwarantować, że ta bardzo drobna frakcja stała zostanie usunięta wraz z fazą wodną. Odwodniona frakcja stała jest usuwana pod kątem utylizacji lub spalenia. Faza organiczna może być ponownie wykorzystana w procesie ekstrakcji rozpuszczalnikowej, a faza wodna przepływa do zbiornika neutralizacyjnego.

Wirówka Tricanter marki Flottweg służy do ekstrakcji rozpuszczalnika z osadu CRUD, czyli zanieczyszczeń, które osadzają się pomiędzy fazami organiczną i wodną w osadniku. Proces wydobycia miedzi i odzyskiwanie rozpuszczalnika organicznego z osadu CRUD

Korzyści dla klienta

Zwrot z inwestycji w około 6 miesięcy

Poprzez oczyszczanie osadu CRUD kopalnie miedzi są w stanie odzyskać ogromne ilości rozpuszczalnika organicznego. Odzyskany rozpuszczalnik organiczny można następnie wykorzystać ponownie w procesie, co oznacza ograniczenie konieczności zakupu świeżego rozpuszczalnika. Urządzenie Tricanter® marki Flottweg zapewnia utrzymanie niskiej ilości osadu CRUD w procesie ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Skutkuje to mniejszym przedostawaniem się frakcji stałej do procesu elektrorafinacji oraz zmniejszeniem obciążenia podwójnych filtrów procesu elektrorafinacji, co przekłada się na ograniczenie kosztów wymiany filtrów i strat miedzi w wyniku częstego przepłukiwania.

W urządzeniach Tricanter® marki Flottweg zastosowanie znajduje przekładnia Simp-Drive®. Simp-Drive® to unikalny układ napędowy z dwoma przemiennikami częstotliwości. Umożliwia on automatyczną bezstopniową regulację prędkości ślimaka w zależności od stężenia frakcji stałej na wejściu, co oznacza w pełni zautomatyzowaną pracę. Dzięki temu wirówka jest niezwykle wydajna i oszczędna. W połączeniu z wysoką odpornością na ścieranie i wymiennymi częściami zużywalnymi może to być gwarancją znacznie mniejszych kosztów konserwacji i eksploatacji. Zwrot z inwestycji zwykle następuje w czasie krótszym niż sześć miesięcy (w zależności od indywidualnego procesu).

 • Możliwość odzyskania dużych ilości rozpuszczalnika organicznego.
 • Oszczędny i efektywny napęd wirówki.
 • Mniejsze obciążenie podwójnych filtrów dzięki zastosowaniu wirówki Tricanter®.
 • Wysoka odporność na zużycie, mniejsze koszty konserwacji.
 • Zwrot z inwestycji zwykle w czasie od 4 do 6 miesięcy. 

Wysokiej jakości wirówka Tricanter®: Produkowane w Niemczech

Zastosowanie wysokiej jakości materiałów i stali nierdzewnej odgrywa bardzo ważną rolę w produkcji miedzi oraz w procesie ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Urządzenia marki Flottweg wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Zastosowanie wysokiej jakości stali nierdzewnej to gwarancja dłuższej żywotności maszyny i mniejszego zapotrzebowania na konserwację. Wszystkie nasze wirówki przemysłowe są konstruowane i wytwarzane w Niemczech. Stanowi to gwarancję, że nasze urządzenia oferują najwyższą jakość i moc. Nasi inżynierowie są ekspertami w swoich dziedzinach i mają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i oddawaniu do eksploatacji maszyn oraz urządzeń dla branży wydobycia miedzi. Urządzenie Tricanter® marki Flottweg zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności w zastosowaniach związanych z ekstrakcją rozpuszczalnikową. Funkcje te, takie jak przekładnia Simp-Drive® i regulowany wirnik, zapewniają wydajną i ekonomiczną eksploatację wirówek. 

 • Zastosowanie wysokiej jakości stali nierdzewnej.
 • Produkowane w Niemczech
 • Rozbudowana wiedza na temat procesów
 • Funkcje specjalne zapewniające wydajne działanie

Łatwa obsługa i krótki czas przestojów

Nasza trójfazowa wirówka jest przeznaczona do pracy ciągłej i nadaje się również do pracy wsadowej. Ponieważ smuga może być skutecznie oczyszczana, można ją stale ekstrahować z osadników, a nie tworzyć. Eliminuje to przestoje, które w przeciwnym razie byłyby konieczne do czyszczenia osadników. Połączenie łatwych do wymiany części eksploatacyjnych, materiałów wysokiej jakości oraz międzynarodowej sieci serwisowej gwarantuje najkrótszy możliwy czas przestoju i spójne wyniki separacji. Niskie wymagania w zakresie prac konserwacyjnych i automatyczny tryb pracy sprawiają, że firma Flottweg nie musi się już martwić żadnymi problemami. Wszystko to pomaga operatorom kopalni w znacznym obniżeniu kosztów operacyjnych. 

Urządzenie Tricanter® marki Flottweg do obróbki strumieniowo-ściernej SX zostało zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania dotyczące atmosfer wybuchowych.

 • Krótszy czas przestojów
 • Praca ciągła
 • Spójne wyniki separacji
 • Niskie wymagania personelu

Wirówki marki Flottweg dla przemysłu wydobywczego: doskonałe rozwiązanie

Wirówki marki Flottweg są wykorzystywane w wielu procesach separacji w przemyśle wydobywczym. Są one używane do przetwarzania rud i minerałów, odpadów odwadniających, piasku odwadniającego i wody z płukania żwiru oraz do odzyskiwania rozpuszczalników w produkcji miedzi.

Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj film wyjaśniający zalety wirówek dekantacyjnych:

icon-envelope-big

Czy chce Pan/Pani dowiedzieć się więcej na temat rozwiązania firmy Flottweg w zakresie obróbki danych?

Zadzwoń lub napisz do nas!

Podobne obszary zastosowania

lackschlamm-teaser

Odwadnianie osadu lakierniczego

teer-teaser

Oczyszczanie i przetwarzanie smoły koksowniczej

mining-teaser

Przetwarzanie rud metali i minerałów

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide