Engineered For Your Success
Solvent Extraction Crud | Flottweg

Zakłady uzdatniania

Wirówki Flottweg Dekanter oraz Tricanter® stosuje się w następujących sektorach przemysłu przetwarzania surowców:

 • Przeróbka oleju smarowego.
 • Przeróbka zużytego oleju.
 • Przeróbka ekstrahentów.
 • Przeróbka cieczy chłodząco-smarujących.
 • Przeróbka oleju napędowego.
 • Przeróbka oleju napędowego.
 • Obróbka osadów CRUD do pozyskiwania metali.

Obróbka osadów CRUD do pozyskiwania metali z zastosowaniem wirówki Flottweg Tricanter®

Pozyskiwanie metali takich jak nikiel, miedź i cynk w procesie ekstrakcji z cieczy przy użyciu kwasów jest powszechnie stosowaną metodą. Powstają wówczas tak zwane warstwy CRUD („Chalk River Unidentified Deposit"). CRUD zawiera cienką warstwę fazy stałej, zanieczyszczenia organiczne, pęcherzyki powietrza, gips lub owady i stanowi stały problem, gdyż powoduje zredukowanie sprawności całego procesu. Rozwiązaniem tego problemu jest wirówka Flottweg Tricanter®.

Tradycyjne instalacje do oddzielania osadów CRUD powodują bardzo wysokie straty rozpuszczalników i zwiększone koszty eksploatacji. W przypadku miedzi strata rozpuszczalników może wynosić na przykład od 2 do 10 kg na tonę wyprodukowanej miedzi.

Obróbka osadów CRUD z zastosowaniem wirówki Flottweg Tricanter

Wirówka Tricanter® może rozdzielić osad CRUD na części składowe w jednej operacji: fazę wodną, fazę rozpuszczalnikową i fazę stałą. Rozpuszczalniki są odzyskiwane do ponownego użycia bezpośrednio w separatorach grawitacyjnych, a faza stała zostaje usunięta do dalszej utylizacji.

Korzyści podczas obróbki osadów CRUD z zastosowaniem wirówki Flottweg Tricanter®

 • Tricanter® redukuje straty rozpuszczalników do 50%.
 • Nastawna tarcza skórująca wirówki umożliwia precyzyjne oddzielenie fazy wodnej. Ultracienka faza stała jest usuwana za pomocą ślimaka.
 • Maksymalny odzysk rozpuszczalnika.
 • Zwrot inwestycji w ciągu roku.
 • Niższe koszty robocizny dzięki eksploatacji automatycznej.Broszury do pobrania