Engineered For Your Success
Why Flottweg SE

Dlaczego Flottweg?

Typowy klient Flottweg poszukuje zawsze rozwiązań umożliwiających uzyskanie najlepszych efektów separacji. Myśli przyszłościowo, oczekując jakości i wydajności. Bowiem okres użytkowania wirówek przemysłowych może wynosić nawet 30 lat.

Nasze umiejętności i wiedza źródłem sukcesu klientów

W porównaniu z innymi typami wirówek urządzenia Dekanter oferują klientom przemysłowym zdecydowanie największą wszechstronność. Równocześnie Dekanter należy do najbardziej skomplikowanych maszyn do mechanicznego oddzielania fazy stałej i ciekłej. Tylko głębokie zrozumienie zagadnień mechanicznych i obszerna wiedza w zakresie metod produkcyjnych pozwala uzyskać najlepsze rezultaty rozdzielania.

Sukcesy naszych klientów przyczyniają się do pogłębienia naszych doświadczeń. Gromadziliśmy je - angażując całą naszą wiedzę i zdolności produkcyjne - w ciągu ostatnich 60 lat i wykorzystywaliśmy przy budowie naszych maszyn i urządzeń. W ten sposób powstają wyjątkowe koncepcje, rozwijane z myślą o sukcesie naszych klientów
 
Flottweg Separation Technology - Engineered For Your Success.

Jakość „Made In Germany"

Jesteśmy bawarskim przedsiębiorstwem bardzo przywiązanym do swojego systemu wartości. Mamy jasną wizję tego, czym jest jakość, i nie akceptujemy żadnych kompromisów. Nasze maszyny potrafią sprostać siłom, odpowiadającym częściowo ponad 10 000-krotności przyspieszenia ziemskiego.

Niektórzy klienci zajmują się obróbką bardzo agresywnych lub wybuchowym substancji. Maszyny są w stanie przez długi czas sprostać wszystkim stawianym im wymaganiom - w ekstremalnych przypadkach przez 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu.

Dlatego mamy jasną wizję tego, co powinno się kryć pod pojęciem jakości i wydajności. Niezależnie od tego, co robią inni, my zawsze jesteśmy wierni naszym zasadom. Konsekwentnie stosujemy się do nich w odniesieniu do obowiązujących u nas wymogów zakresie bezpieczeństwa i jakości. Właśnie z uwagi na te wymagania produkujemy nasze Dekantery, separatory i prasy taśmowe wyłącznie w Niemczech. Tylko tutaj występują warunki konieczne do spełnienia dużych oczekiwań wobec nas samych, jak i naszych produktów. Większość z naszych maszyn jest eksploatowanych przez wiele lat, aż do dzisiejszego dnia. Nawet na rynku wtórnym wirówki Flottweg osiągają wysokie ceny.

Rozwiązania techniki rozdzielania dopasowane do określonych zastosowań

Nasza działalność obejmuje różne sektory gospodarki. Tak samo różnorodne jak zastosowania naszych maszyn są również wyzwania, którym codziennie muszą sprostać nasi klienci.
    
W firmie Flottweg proces projektowania jest realizowany w ramach pięciu działów. Współpracują one bezpośrednio z naszymi jednostkami sprzedaży. Dzięki temu zagwarantowana jest szybka realizacja projektu. Znamy wymagania naszych klientów i specyfikę ich działalności. W ramach partnerskiej współpracy z klientami opracowujemy rozwiązania spełniające ich oczekiwania. Oferujemy dodatkowe korzyści. Systemy dopasowane do określonych zastosowań funkcjonują bezproblemowo i charakteryzują się wyższą wydajnością.