Engineered For Your Success
Pozyskiwanie skrobi ziemniaczanej za pomocą wirówek przemysłowych firmy Flottweg

Oszczędzanie zasobów w produkcji skrobi ziemniaczanej

Skrobia ziemniaczana stosowana jest głównie w przemyśle spożywczym. Wiele osób nie wie jednak, że skrobia ziemniaczana ma również inne zastosowania, na przykład jako skrobia techniczna w przemyśle papierniczym i chemicznym. 

Produkcja skrobi ziemniaczanej jest kosztowna i wymaga nakładów. Istnieje kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Z jednej strony ważne jest, aby w produkcji zmniejszyć zużycie świeżej wody i energii. Z drugiej strony konieczne jest osiągnięcie wysokiej jakości skrobi. 

Z tego powodu Flottweg opracowuje prasy taśmowe i dekantery do produkcji skrobi ziemniaczanej. 

Skuteczne pozyskiwanie skrobi ziemniaczanej za pomocą wirówek przemysłowych firmy Flottweg

Wirówki przemysłowe i prasy taśmowe firmy Flottweg wykorzystuje się do pozyskiwania skrobi ziemniaczanej, białka, pulpy ziemniaczanej i obierków z ziemniaków. Dla każdego z tych zastosowań firma Flottweg zaprojektowała optymalne linie procesowe oraz dostarcza odpowiednie wirówki przemysłowe. Pozwalają one skutecznie pozyskiwać skrobię, włókna i białko z ziemniaków. Umożliwia to zwiększenie wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów procesu.   

Proces pozyskiwania skrobi ziemniaczanej za pomocą wirówek dekantacyjnych firmy Flottweg

Korzyści ekonomiczne wirówek przemysłowych firmy Flottweg

  • oszczędność zasobów, takich jak świeża woda i energia
  • niższe koszty produkcji
  • lepsza jakość skrobi i pulpy
  • większy uzysk.

Flottweg oferuje najlepszy serwis okołoproduktowy

  • efektywna inżynieria z klientem końcowym oraz lokalnymi zleceniobiorcami
  • globalne referencje od wszystkich znanych producentów skrobi
  • sprawdzona współpraca ze znanymi poddostawcami
  • rzetelne wsparcie podczas rozruchu i optymalizacji linii. 

Nasze maszyny umożliwiają oszczędność zasobów i osiągnięcie najlepszej jakości produktu.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat produkcji skrobi ziemniaczanej? Nasi kompetentni konsultanci z przyjemnością odpowiedzą na wszelkie pytania! 

Broszury do pobrania