Engineered For Your Success
kartoffelstaerke-stage-2.jpg

Produkcja
skrobi ziemniaczanej

Większa niezawodność i efektywność ekonomiczna w procesach mokrych

Rozwiązania do oddzielania na potrzeby ekstrakcji skrobi ziemniaczanej

Ekstrakcja skrobi ziemniaczanej to kosztowny i wymagający proces. W produkcji skrobi ważne jest, by rozpocząć od zmniejszenia zużycia wody świeżej i energii. Jednak istotne jest również uzyskanie wysokiej jakości skrobi. Ekstrakcję skrobi, włókien i białka z ziemniaków umożliwiają wirówki przemysłowe i prasy taśmowe marki Flottweg. Działające w skoordynowany sposób wirówki przemysłowe zwiększają wydajność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów procesu.  

economically_advanteous_acting_circle

Niskie zużycie zasobów

Oddzielanie wody roślinnej na wczesnym etapie pozwala usunąć większość białek i zapobiega gromadzeniu się śluzowatego osadu w kolejnych maszynach procesu technologicznego. Zmniejsza to nakłady pracy związanej z czyszczeniem i pozwala zaoszczędzić ogromną ilość wody. Dzięki technologii oddzielania zoptymalizowanej pod kątem zużycia energii firma Flottweg umożliwia znaczące ograniczenie wykorzystania zasobów.

2018_sales_volume_circle

Niższe koszty produkcji

Aby utrzymać koszty suszenia powstałej miazgi ziemniaczanej na możliwie najniższym poziomie, konieczne jest zastosowanie najbardziej efektywnego procesu odwadniania. Prasa taśmowa marki Flottweg odwadnia powstałą miazgę ziemniaczaną do najwyższej możliwej zawartości suchej masy, co z kolei przekłada się na obniżenie kosztów dalszego suszenia lub utylizacji.

2018_quality_circle

Wysoka jakość skrobi i białka

Po ekstrakcji separator dyszowy marki Flottweg pozwala uzyskać optymalną jakość dzięki maksymalnie wydajnej rafinacji i koncentracji skrobi. Dekanter marki Flottweg skutecznie oddziela białka zawarte i nagromadzone w wodzie roślinnej.

2018_separation_efficiency_circle

Wysoki uzysk skrobi ziemniaczanej

Dekantery marki Flottweg skutecznie oddzielają wodę roślinną od miazgi ziemniaczanej, usuwając tym samym frakcje białek i inne rozpuszczalne substancje. Oprócz wyższego uzysku skrobi ziemniaczanej skutkuje to również lepszą jakością skrobi i zoptymalizowanym bilansem wodnym na kolejnych etapach procesu.

Nasze rozwiązanie do produkcji skrobi ziemniaczanej

Jak wytwarza się skrobię ziemniaczaną w skali przemysłowej?

Najpierw z ziemniaki są oczyszczane i myte. Woda do mycia jest klarowana w osadnikach w celu ponownego wykorzystania w procesie. Dekantery marki Flottweg umożliwiają całkowite odwodnienie osadu, który można następnie niewielkim kosztem wywieźć z powrotem na pole.

Ziemniaki przemysłowe są następnie rozcierane i rozcieńczane wodą za pomocą specjalnych maszyn. Celem jest rozbicie komórek i uwolnienie ziaren skrobi. Ważne jest, aby uwolniona woda roślinna została jak najdokładniej oddzielona na kolejnych etapach procesu. Zadanie to wykonuje dekanter miazgi. Oddziela on dużą część wody roślinnej (odcieku) od frakcji zawierającej skrobię i włókna (faza stała). Około 70% substancji rozpuszczalnych zostaje w ten sposób oddzielonych od wody roślinnej. Zmniejsza to zużycie wody na dalszych etapach procesu, poprawia jakość skrobi ziemniaczanej i zwiększa uzysk produktu.

Skrobia zawarta w fazie stałej jest czyszczona i koncentrowana w procesie ekstrakcji. Sita odśrodkowe oddzielają włókna od mleczka skrobiowego. Następnie separatorz dyszowy myje i koncentruje skrobię, usuwając zanieczyszczenia. Na ostatnim etapie procesu oczyszczona skrobia jest wstępnie odwadniana mechanicznie i suszona.

Dekantery marki Flottweg wykorzystywane są również do ekstrakcji białek z oddzielonej wody roślinnej. Na wcześniejszym etapie zawarte w niej białka są wytrącane za pomocą kwasu i pary przegrzanej, po czym są one oddzielane i odwadniane w dekanterze. Opcjonalnie można włączyć dodatkowe etapy płukania (za pomocą dekantera), aby uzyskać wyższą jakość białka.

Oprócz tego wirówki dekantacyjne marki Flottweg umożliwiają odwadnianie oddzielonych włókien w celu obniżenia kosztów transportu i suszenia.

Korzyści dla klienta

Efektywne i niezawodne wykorzystanie zasobów

Wirówki przemysłowe służą do oddzielania miazgi ziemniaczanej od wody roślinnej. Mieszanina miazgi i wody roślinnej zawiera dużą ilość materii stałej. Wyposażone w wydajny napęd Simp Drive® dekantery marki Flottweg pozwalają w krótkim czasie odwodnić duże ilości miazgi ziemniaczanej. Efektywne oddzielanie wody roślinnej wydłuża żywotność instalacji, pozwala oszczędzać zasoby (np. wody) oraz zapewnia wyższą jakość i większy uzysk skrobi.

Niezawodność maszyn ma kluczowe znaczenie dla powodzenia kampanii. Przez okres od pięciu do sześciu miesięcy kampanii system pracuje przez całą dobę. Awaria maszyn w tym czasie może mieć dramatyczne konsekwencje. Dekantery i prasy taśmowe marki Flottweg zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej jakości i odporności na zużycie, dzięki czemu możliwa jest bezproblemowa praca przez całą dobę nawet przez kilka miesięcy. Dzięki umowom konserwacyjnym maszyny są remontowane w pozostałych miesiącach roku.

 • Bezproblemowa realizacja kampanii dzięki maszynom o wysokiej jakości i odporności na zużycie
 • Ciągłe oddzielanie wody roślinnej od frakcji zawierającej skrobię i włókna
 • Mniejsze zużycie wody świeżej – mniejsza ilość ścieków
 • Wyższa jakość skrobi
 • Większy uzysk skrobi
 • Pozytywny wpływ na dalsze etapy procesu

Większa ilość skrobi o wyższej jakości

Aby uzyskać wysoką jakość skrobi, konieczne jest ciągłe i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń. Po ekstrakcji skrobi separator dyszowy marki Flottweg umożliwia rafinację i koncentrację mleczka skrobiowego. Nasze separatory dyszowe z serii FDS zostały opracowane we współpracy z klientami pod kątem najwyższej odporności na zużycie, łatwej konserwacji i energooszczędności. Separatory dyszowe marki Flottweg oferują największą możliwą powierzchnię klarowania oraz mogą przetwarzać i odprowadzać w sposób ciągły duże ilości materii stałej. Producenci uzyskują w ramach frakcji wyjściowej niezawodnie czystą i skoncentrowaną skrobię ziemniaczaną. Separator dyszowy może być również wyposażony w opcjonalny system myjący. Urządzenie umożliwia doprowadzanie wody przemysłowej/myjącej lub skoncentrowanego wcześniej produktu bezpośrednio do komór fazy stałej przed wylotem dyszy. Poprawia to wyniki oddzielania i kompensuje zróżnicowanie produktu w sposób bezpieczny dla procesu.

 • Wysoka czystość skrobi ziemniaczanej
 • Stałe stężenie mleczka skrobiowego
 • Wysoki uzysk skrobi
 • Odporna na zużycie, niewymagająca częstej konserwacji i energooszczędna konstrukcja
 • Stała jakość skrobi nawet w zmiennych warunkach procesu

Niższe koszty suszenia

Po zakończeniu ekstrakcji skrobi operatorzy przeprowadzają odwadnianie uzyskanej miazgi ziemniaczanej, co pozwala obniżyć koszty transportu i suszenia. Osuszona miazga może znaleźć zastosowanie w paszach dla zwierząt, a więc z punktu widzenia producentów jest materiałem podlegającym recyklingowi. Im lepiej odwodniona miazga, tym mniej materiału należy usunąć, co przekłada się na niższe koszty transportu i suszenia.

W zastosowaniach higienicznych miazga ziemniaczana jest odwadniana przy użyciu wirówek dekantacyjnych. Zamknięty obieg dekantera zapobiega również przedostawaniu się do środka tlenu. Spowalnia to proces utleniania miazgi.

Jeśli miazga ma być osuszana termicznie, odwadnianie odbywa się z wykorzystaniem pras taśmowych marki Flottweg. Nasze prasy taśmowe zapewniają maksymalne odwodnienie miazgi.

 • Ciągłe odwadnianie miazgi ziemniaczanej.
 • Zamknięty układ przekłada się na większe bezpieczeństwo operatora, ponieważ na dnie gromadzi się mniej wody roślinnej.
 • Wydajniejszy i czystszy proces odwadniania z wykorzystaniem wirówek przemysłowych w porównaniu z sitami odśrodkowymi.
 • Odwadnianie do poziomu 20–30% wagowej zawartości masy suchej.
 • Niższe koszty suszenia cieplnego dzięki wydajniejszemu odwadnianiu mechanicznemu.

Niezawodne rozwiązania z myślą o indywidualnych procesach

Nasze rozwiązania do produkcji skrobi ziemniaczanej można w razie potrzeby rozbudować w zależności od indywidualnych potrzeb klienta. Wydajne dekantery marki Flottweg umożliwiają ekstrakcję wysokiej jakości białka ziemniaczanego z wody roślinnej. W celu oddzielenia białka ziemniaczanego woda roślinna jest podgrzewana do temperatury prawie 120°C. Dekantery marki Flottweg wydobywają białka z gorącego produktu. W związku z tym dekanter do ekstrakcji białek musi wykazywać odporność na stałe działanie wysokich temperatur. Wysokiej jakości łożyska i uszczelki stanowią gwarancję długotrwałego użytkowania naszych wirówek przemysłowych.

Oprócz produkcji skrobi i ekstrakcji białek ziemniaki są często wykorzystywane do produkcji przekąsek, takich jak chipsy lub frytki. Wirówki dekantacyjne marki Flottweg mogą być również wykorzystywane w tych procesach do usuwania skrobi z nagromadzonej wody technologicznej (woda pochodząca z cięcia i obierania), co umożliwia odprowadzenie ścieków. Wirówki marki Flottweg umożliwiają ponowne wykorzystanie zużytego oleju spożywczego do smażenia produktów ziemniaczanych. Tłuszcz ten można wykorzystać ponownie w produkcji biodiesla, smarów do maszyn lub uwodornionych olejów roślinnych (HVO).

Niezależnie od procesu jedno jest pewne: Nasze maszyny zostały skonstruowane pod kątem pracy przez całą dobę. Umożliwia to płynną realizację kampanii.

 • Ekstrakcja wysokiej jakości białka ziemniaczanego.
 • Wysokiej jakości łożyska i uszczelki zapewniające długotrwałą eksploatację.
 • Usuwanie skrobi z wody technologicznej.
 • Przetwarzanie oleju spożywczego ze smażenia produktów ziemniaczanych.
 • Niezawodne rozwiązanie do realizacji kampanii.

Ekologiczny i zrównoważony proces ekstrakcji białka ziemniaczanego

Szwedzka firma Lyckeby Starch będąca spółdzielnią zrzeszającą około 800 rolników produkuje skrobię ziemniaczaną i włókna ziemniaczane dla globalnych odbiorców z branż spożywczej i papierniczej. Firma polega na różnorodnych maszynach marki Flottweg: kilku dekanterach Z5E, Z6E i Z8E oraz dwóch prasach taśmowych. Celem zastosowania tych maszyn jest filtrowanie białka z ziemniaków i odwadnianie włókien przy użyciu najbardziej przyjaznych dla środowiska i zrównoważonych metod. Skrobia ziemniaczana i włókna ziemniaczane wytwarzane są w czasie kampanii trwającej od sierpnia do stycznia. W ciągu tych sześciu miesięcy zakład pracuje przez całą dobę. Kluczowe znaczenie ma tu bezawaryjna praca maszyn. Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj film.

icon-envelope-big

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach do ekstrakcji skrobi ziemniaczanej?

Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego i skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. skrobi.

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide