Engineered For Your Success
Pozyskiwanie skrobi ziemniaczanej za pomocą wirówek przemysłowych Flottweg

Oszczędzanie zasobów w produkcji skrobi ziemniaczanej

Produkcja skrobi ziemniaczanej jest kosztowna i wymaga nakładów. Z jednej strony ważne jest, aby w produkcji zmniejszyć zużycie świeżej wody i energii. Z drugiej strony konieczne jest osiągnięcie wysokiej jakości skrobi. 

Produkcja skrobi ziemniaczanej za pomocą wirówek przemysłowych Flottweg jest wydajna

Wirówki przemysłowe i prasy taśmowe Flottweg wykorzystują ziemniaki do produkcji skrobi, włókien i protein. Nasze skoordynowane linie technologiczne i wirówki przemysłowe zwiększają wydajność i zmniejszają koszty procesu.  

Korzyści ekonomiczne wirówek przemysłowych firmy Flottweg:

  • oszczędność zasobów, takich jak świeża woda i energia.
  • niższe koszty produkcji.
  • lepsza jakość skrobi, protein i pulpy ziemniaczanej.
  • większy uzysk skrobi ziemniaczanej.
Pozyskiwanie skrobi ziemniaczanej za pomocą wirówek przemysłowych Flottweg

Dekanter do wody do mycia Flottweg jest wyjątkowo odporny na zużycie

Woda do mycia ziemniaków zawiera piasek i inne zanieczyszczenia ścierne. Cząsteczki te zwiększają zużycie w wirówce przemysłowej. Specjalne powłoki ochronne i wymienne gniazda dekantera Flottweg zmniejszają koszty napraw i konserwacji.

Wysoka przepustowość i duże ilości faz stałych są łatwo osiągalne dzięki dekanterowi do obierków

Podczas odwadniania powstałych włókien ziemniaczanych lub obierków ważne jest, aby dekanter przetwarzał duże ilości z wysoką zawartością faz stałych w krótkim czasie. Opracowany przez firmę Flottweg napęd Simp Drive® bez trudu osiąga wysokie różnicowe prędkości obrotowe. Różnicowa prędkość obrotowa dostosowuje się automatycznie do odpowiednich warunków na dopływie podczas pracy.

Dekanter do protein jest odporny na wysokie temperatury

W celu oddzielenia protein ziemniaczanych, sok podgrzewany jest do niemal 120°C. Po ogrzaniu nadal gorący sok pompuje się do dekantera. Dekanter do protein musi zatem być odporny na wysokie temperatury. Wysokiej jakości łożyska i uszczelnienia kwalifikują nasze wirówki przemysłowe do długotrwałego stosowania.

Odwadnianie pulpy pozwala zmniejszyć koszty suszenia

Po odwodnieniu pulpy ziemniaczanej zawartość suchej masy w fazach stałych jest decydująca dla poniesionych kosztów suszenia. Im suchsza jest odwodniona pulpa, tym tańsza jest ich utylizacja. Prasa taśmowa Flottweg odprowadza powstałą pulpę ziemniaczaną w ciągłym procesie do uzyskania najwyższej możliwej zawartości suchej masy. Zużytą wodę można zwrócić do procesu.

W zastosowaniach higienicznych odwadnianie pulpy ziemniaczanej odbywa się za pomocą wirówek dekantacyjnych. Zamknięty układ dekanterów zapobiega także przedostawaniu się tlenu. Spowalnia to utlenianie pulpy.

Flottweg oferuje najlepszy serwis w zakresie pozyskiwania skrobi ziemniaczanej

  • instalacje testowe i wynajęte maszyny do szczegółowych testów na miejscu.
  • efektywna inżynieria z klientem końcowym oraz lokalnymi zleceniobiorcami.
  • globalne referencje.
  • rzetelne wsparcie podczas rozruchu i optymalizacji linii produkcyjnej.

 

Dowiedz się więcej o produkcji skrobi ziemniaczanej z wirówkami przemysłowymi Flottweg! Nasi kompetentni konsultanci są do Twojej dyspozycji.

Broszury do pobrania