Engineered For Your Success
Flottweg OSE Decanter

Dekanter Flottweg OSE. Optymalny rezultat zagęszczenia osadu pierwotnego i nadmiarowego

W procesie rozkładu w oczyszczalni ścieków powstaje ciągle drobny osad biologiczny. Aby zagwarantować stabilność procesu rozkładu na biologicznym stopniu oczyszczania, należy usunąć ten osad. Usunięty osad biologiczny, określany w dalszych etapach procesu osadem nadmiarowym, odprowadza się następnie do wieży fermentacyjnej. Aby optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń fermentacyjną w wieży fermentacyjnej, konieczne jest zagęszczenie osadu nadmiarowego o zawartości suchej substancji 0,5-1 procent (5-10 gramów na litr) do zawartości 6-8 procent (w zależności od zdolności do pompowania). Ponadto dekantery OSE umożliwiają równomiernie stałe zasilanie wieży fermentacyjnej za pomocą regulacji frakcji stałej w gęstym osadzie. Żądana wartość np 7 procent jest przy tym utrzymywana ciągle w zakresie ± 0,1 procent.

Seria C firmy Flottweg

Wirówki dekantacyjne do zastosowania w oczyszczalniach ścieków

Dekanter OSE został specjalnie skonstruowany i przystosowany do zagęszczania osadu. Dzięki temu ta wirówka dekantacyjna osiąga wyraźnie lepszą jakość separacji niż inne wirówki dekantacyjne. Obok utrzymywanego stałego stężenia gęstego osadu, odciążeniem dla bieżących nakładów jest niewielkie zużycie polimerów - 2 gramy na kilogram. Ponieważ żądane stężenie osadu w porównaniu pełnym odwodnieniem jest bardzo niskie, użytkownikom wystarcza bardzo mała prędkość obrotowa. W rezultacie prowadzi to wyraźnego zmniejszenia zapotrzebowania na moc elektryczną.

Dekanter OSE firmy Flottweg wspomaga optymalną fermentację i produkcję gazu przy jednoczesnym zminimalizowaniu zapotrzebowania na miejsce i zredukowaniu kosztów eksploatacji. W porównaniu z innymi agregatami do zagęszczania osadu ściekowego cechuje się ponadto jeszcze dalszymi zaletami.

Flottweg C4E: Dekanter OSE do optymalnego zagęszczania osadu ściekowego


Zalety dekanterów OSE firmy Flottweg w porównaniu z innymi agregatami do zagęszczania i maszynami konkurencji

  • Ciągłe najlepsze rezultaty oddzielania dzięki automatycznej i niezależnej regulacji prędkości obrotowej bębna i różnicowej prędkości obrotowej (Simp Drive®)
  • Minimalne czasy przestoju dzięki przyjaznej dla konserwacji i łatwo dostępnej konstrukcji maszyn serii C
  • Około 20 procent oszczędności energii dzięki systemowi Flottweg Recuvane®
  • Brak obciążenia dla zdrowia pracowników oczyszczalni (dzięki systemowi zamkniętemu nie występuje obciążenie aerozolami ani wydobywanie się zanieczyszczeń i zapachów).
  • Łatwa obsługa i przyjazne dla użytkownika sterowanie za pomocą Flottweg Touch Control
  • Automatyczna praca w trybie 24-godzinnym i wynikające z tego niewielkie zapotrzebowanie na personel
  • Najwyższa żywotność dzięki zastosowaniu zoptymalizowanych środków ochrony przed zużyciem i wysoko jakościowej stali szlachetnej (nierdzewnej i kwasoodpornej).
  • Większa objętość sedymentacyjna (dzięki jeziorku głębokiemu i stożkowi o dużej rozwartości) umożliwia uzyskanie najwyższej gęstości mocy (10-20 procent) przy najmniejszym zapotrzebowaniu na miejsce.
  • Redukcja kosztów eksploatacji dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na koagulanty.

Technologia mechanicznego oddzielania firmy Flottweg do zastosowania w oczyszczalniach ścieków

Ponad 50 lat doświadczenia w zagęszczaniu osadu ściekowego stanowi solidną podstawę dla skonstruowania dekanterów OSE firmy Flottweg. Dekanter OSE przekonuje swoją niezawodnością, wysoką opłacalnością i minimalnymi nakładami na konserwację. Te dekantery pracują w zakresie wydajności od około 10 do ponad 250 metrów sześciennych na godzinę.

Dysponujemy obszernym know-how i oferujemy Państwu indywidualnie zaprojektowane systemy. Nasi eksperci chętnie Państwu doradzą.