Engineered For Your Success
System przelewowo-spiętrzający
System przelewowo-spiętrzający

System przelewowo-spiętrzający firmy Flottweg

Oczyszczona ciecz przepływa do cylindrycznego końca bębna wirówki dekantacyjnej, by tam spłynąć przez otwory do pokrywy bębna. W otworach tych znajdują się precyzyjnie regulowane tarcze/płyty spiętrzające, za pomocą których można ustawić głębokość jeziorka w bębnie. Oczyszczona ciecz przepływa bezciśnieniowo do obudowy odpływowej wirówki. Te precyzyjnie regulowane płyty spiętrzające stanowią system przelewowo-spiętrzający wirówki dekantacyjnej firmy Flottweg.

System przelewowo-spiętrzający

Zamontowane płyty spiętrzające dają 40 możliwości nastawy. Płyty spiętrzające są stosowane ze średnicą otworów A lub B. Do tej średnicy otworów należy dodać lub odjąć od niej wartości wynikające z pozycji mimośrodów.

Płyty spiętrzające firmy Flottweg i ich regulacja

Jednak w jaki sposób dokładnie należy teraz ustawić płyty spiętrzające, aby osiągnąć żądany efekt?

System przelewowo-spiętrzający firmy Flottweg zapewnia optymalną dokładność separacji.

Płyta spiętrzająca jest zamontowana na kole osi otworów B. Odpowiada to średnicy 305 mm; mimośrody są ustawione w pozycji 10. W efekcie mamy następującą średnicę systemu przelewowo-spiętrzającego: 305 - 10 = 295

System przelewowo-spiętrzający firmy Flottweg i jego zalety

  • System przelewowo-spiętrzający umożliwia optymalne dostosowanie pracy do zmienionych warunków.
  • Płyty spiętrzające firmy Flottweg zapewniają osiągnięcie idealnych właściwości oddzielania i optymalnego efektu.
  • System przelewowo-spiętrzający firmy Flottweg umożliwia dokładne, różne nastawy głębokości jeziorka (przez zmianę średnicy).
  • Szybka i nieskomplikowana regulacja tarczy/płyt spiętrzających (bez konieczności demontażu części urządzenia)
Inne właściwości dekanterów
icon-envelope-big

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach technologicznych?

Wystarczy do nas zadzwonić lub napisać.

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide