Engineered For Your Success
Systemy uszczelnień
Systemy uszczelnień

Systemy uszczelnień firmy Flottweg

Eksploatacja wirówek dekantacyjnych w strefach Ex

Technologia mechanicznego oddzielania stosowana jest w wielu gałęziach przemysłu (technologia ochrony środowiska, przemysł chemiczny/petrochemiczny, przetwórstwo surowców). Ważną rolę w całym procesie odgrywa kwestia bezpieczeństwa. Kluczowe są zarówno ochrona środowiska, jak i bezpieczeństwo pracowników. Eksplozje stanowią poważne zagrożenie dla ludzi, urządzeń oraz środowiska.

W wielu sytuacjach, w których eksploatowane są wirówki dekantacyjne firmy Flottweg, istnieje niebezpieczeństwo, że w wyniku kontaktu przetwarzanych produktów z otoczeniem może dojść do powstania mieszanki wybuchowej. Dlatego też obowiązkiem firmy Flottweg jest zapewnienie urządzeń, systemów oraz wyposażenia, które zapobiegają wydostawaniu się gazów/substancji do otoczenia lub dostaniu się powietrza (tlenu) z zewnątrz. Zakres działań podejmowanych w celu uniknięcia eksplozji uzależniony jest ponadto od dwóch czynników: pierwszy to prawdopodobieństwo powstania atmosfery wybuchowej w miejscu montażu wirówki dekantacyjnej. Drugim czynnikiem jest przetwarzany produkt. Zadaniem klienta jest określenie prawdopodobieństwa wytworzenia atmosfery wybuchowej przez odpowiednie zakwalifikowanie strefy Ex.

Wirówki dekantacyjne firmy Flottweg

Zabezpieczenie przed wybuchem i bezpieczeństwo
Wymienione kryteria mają decydujące znaczenie na etapie projektowania oraz podczas produkcji wirówek dekantacyjnych firmy Flottweg, co skutkuje eliminowaniem zagrożeń (takich jak opary kwasu czy substancje łatwopalne) dla pracowników i zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie całego procesu. Wirówki dekantacyjne spełniają wymagania najnowszej dyrektywy ATEX.

Ale co to właściwie jest ATEX?

ATEX jest skrótem od francuskiego określenia „Atmosphere Explosible". Wirówki firmy Flottweg spełniają wymogi dyrektywy ATEX 95. Co to dokładnie oznacza? ATEX to dyrektywa (94/4/WE) Unii Europejskiej z 23 marca 1994 r., która dotyczy maszyn/urządzeń eksploatowanych w strefach zagrożenia wybuchem. Dyrektywa ta weszła w życie 1 lipca 2003 r. (94/9/WE) i nazywana bywa również nieoficjalnie ATEX „95" (od numeru artykułu 95).

Wysoka jakość, efektywność i trwałość: Wirówki dekantacyjne firmy Flottweg z zabezpieczeniem przed wybuchem

Jak już powyżej wspomniano, wirówki firmy Flottweg spełniają warunki wymagane przepisami. Dzięki temu wirówki dekantacyjne i systemy firmy Flottweg zostały dopuszczone do eksploatacji w warunkach występowania niebezpiecznych mieszanek substancji. Urządzenia Flottweg mogą być stosowane w strefach 1/21 oraz 2/22.

Systemy uszczelnień firmy Flottweg - zalety:

 • różnorodne możliwości zastosowania wirówek dekantacyjnych,
 • brak zagrożeń związanych z niepożądanymi emisjami substancji do środowiska,
 • zapobieganie tworzeniu mieszanek ulegających zapłonowi dzięki izolacji przetwarzanego środka od otaczającego powietrza (tlenu),
 • ulepszone właściwości uszczelniające dzięki zastosowaniu dodatkowych uszczelek w przepustach wałka oraz obudowach,
 • niewielkie zużycie gazu obojętnego dzięki zastosowaniu wielu elementów uszczelniających,
 • dostępność podstawowych komponentów takich jak zawory magnetyczne czy czujniki.
  Inne właściwości dekanterów
  icon-envelope-big

  Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach technologicznych?

  Wystarczy do nas zadzwonić lub napisać.

    Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide