Engineered For Your Success
Soft Shot®
Soft Shot®

System opróżniania bębna Flottweg Soft Shot® do separatorów

Separatory samoopróżniające się Flottweg są seryjnie wyposażane w system opróżniania Soft Shot®, służący do usuwania oddzielonej fazy stałej z bębna. Ten system usuwania fazy stałej umożliwia dowolne łączenie różnych rodzajów opróżniania częściowego i całkowitego. W zależności od przetwarzanych produktów i konsystencji fazy stałej dopasowanie rodzaju opróżniania zapewnia optymalny sposób pracy urządzenia. Poza tym możliwe jest dokładne, co do dziesiątych sekundy, ustawienie czasów opróżniania odseparowanej fazy stałej.

Sam wychód fazy stałej może nastąpić:

  • według programu czasowego (ustawiany zgodnie z własnymi doświadczeniami klienta)
  • zależnie od produktu według programu monitorującego (za pomocą odpowiedniego urządzenia pomiarowego, np. pomiar zmętnienia)

Dzięki konstrukcyjnemu rozwiązaniu systemu Soft Shot® część wody sterującej pozostaje zawsze pod zaworem suwakowym tłokowym. Dzięki temu podczas usuwania fazy stałej zawór nie uderza o spód bębna. Faza stała usuwana jest w sposób cichy i bezpieczny dla materiału. Opróżnianie częściowe odbywa się szybko, precyzyjnie, przy utrzymaniu niemal stałej ilości, a przy tym również cicho. Opróżnianie nie powoduje hałasu.

Sposób działania systemu Flottweg Soft Shot®

Wyrzucona w czasie rozdzielania faza stała gromadzi się w przestrzeni fazy stałej bębna, mającej formę podwójnego stożka. Dno bębna (zawór suwakowy tłokowy) porusza się pionowo pod wpływem czynników hydraulicznych. Dzięki temu otwory wylotowe znajdujące się w dolnej części bębna stają się dostępne. W wyniku przyspieszenia obrotów bębna wyrzucona faza stała trafia do łapacza, a stąd do cyklonu fazy stałej (opcja). W zamkniętym systemie pomp i przewodów rurowych faza stała tłoczona jest do dalszej obróbki lub zostaje usunięta z systemu.

Opróżnianie jest częściowe lub całkowite. Można też łączyć w dowolny sposób oba rodzaje opróżniania.

Co właściwie oznacza opróżnianie częściowe i całkowite?

W przypadku opróżniania częściowego usuwana jest tylko część zawartości przestrzeni fazy stałej. W tym czasie nie jest wymagane przerywanie dopływu produktu. Usuwaną ilość można łatwo zmienić, ustawiając parametry na jednostce sterowniczej.

Całkowite opróżnienie służy do usuwania całej zawartości bębna. W tym czasie dopływ produktu jest zamknięty. Poprzez zastosowanie odpowiednich cieczy wyporowych przed właściwym opróżnieniem można uniknąć strat produktu.

Zalety systemu opróżniania Flottweg Soft Shot®

  • Niemal niesłyszalne usuwanie fazy stałej
  • Precyzyjne i dowolne łączenie opróżniania częściowego i całkowitego, zapewniające maksymalny uzysk produktu
  • Zmniejszone zużycie elementów konstrukcyjnych podlegających dużemu obciążeniu
  • Czasy opróżniania można dokładnie ustawiać – co do dziesiątej sekundy

 

Opatentowany system opróżniania bębna Soft Shot® dba o prawie niesłyszalne usuwanie fazy stałej.

Opatentowany system opróżniania bębna Soft Shot® dba o prawie niesłyszalne usuwanie fazy stałej.

Inne właściwości separatorów
icon-envelope-big

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach technologicznych?

Wystarczy do nas zadzwonić lub napisać.

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide