Engineered For Your Success
stage-sludge-dewatering.jpg

OSAD ŚCIEKOWY
ODWADNIANIE

Odwadnianie osadu ściekowego za pomocą wirówek dekantacyjnych marki Flottweg

Wydajne, niezawodne i ekonomiczne

Właściwym zadaniem oczyszczalni ścieków lub instalacji uzdatniania wody pitnej jest czyszczenie ścieków lub wody surowej, przy czym jako produkt uboczny powstaje osad. Po skutecznym zagęszczeniu, któremu towarzyszy zoptymalizowany proces fermentacji, dekantery marki Flottweg zapewniają wydajne odwadnianie, dzięki czemu cały proces jest ekonomiczny. W zależności od indywidualnych wymagań wirówki przemysłowe marki Flottweg mogą być stosowane do różnych rodzajów osadów: osad SBR, osad ustabilizowany aerobowo lub klasyczny osad przefermentowany. Również w przypadku szczególnych wymagań, takich jak bardzo niskie stężenie na dopływie <10 g/l, możemy zoptymalizować proces klienta. W przypadku ograniczonej przestrzeni, jako rozwiązanie przejściowe lub do odwadniania kilku małych oczyszczalni ścieków oferujemy instalacje zbiornikowe lub mobilne – również w formie wynajmu.

Nasze wirówki dekantacyjne do odwadniania osadu

Proces odwadniania osadu ściekowego za pomocą technologii oddzielania marki Flottweg

Odwadnianie osadu ściekowego jest ważnym etapem w przeróbce ścieków. Decydującymi czynnikami w oczyszczaniu osadu są w szczególności rezultat odwadniania i stopień oddzielenia mechanicznego. Dobry rezultat odwadniania zmniejsza koszty utylizacji, a wysoki stopień oddzielenia mechanicznego zmniejsza zanieczyszczenie. To z kolei oznacza niższe koszty w biologii. A wszystko to przy ekonomicznym zużyciu polimerów, energii i wody oraz niewielkim zapotrzebowaniu na konserwację i części zamienne – ciągła, automatyczna eksploatacja przy minimalnych kosztach.

W firmie Flottweg myślano o wszystkich tych czynnikach już od początku lat 70. XX wieku. Rezultatem tego ciągłego rozwoju są dekantery HTS®i serie Xelletor marki Flottweg do odwadniania osadów o przepustowości od 5 do 180 m³/h.

Z myślą o dokładnym odwadnianiu osadów ściekowych firma Flottweg opracowała unikalną jak do tej pory koncepcję wirówek: seria Xelletor marki Flottweg. Ta seria wirówek łączy nasze najnowsze technologie i know-how z dziedziny odwadniania osadów.

Cały proces oczyszczania osadu za pomocą wirówek dekantacyjnych marki Flottweg Cały proces oczyszczania osadu za pomocą wirówek dekantacyjnych marki Flottweg

Zalety odwadniania osadu ściekowego:

cost-pressure-170x170

Zwiększona rentowność

Opłacalność i redukcja kosztów odgrywają dziś decydującą rolę w przypadku oczyszczalni ścieków każdej wielkości. Osad ściekowy odwadniany za pomocą dekantera marki Flottweg osiąga optymalną wydajność odwadniania w każdym przypadku. Przekłada się to na pokaźne oszczędności w transporcie i utylizacji.

ressources

Mniejsze zużycie zasobów

Do eksploatacji wirówek dekantacyjnych nie są potrzebne materiały eksploatacyjne, takie jak media filtracyjne lub tkaniny filtracyjne. Ułatwia to obsługę i jednocześnie przyczynia się do odpowiedzialnego wykorzystania zasobów.

quality

Wyjątkowe zabezpieczenie przed zużyciem przez ścieranie

Wysokie siły działające w wirówce powodują zużycie maszyny. Zabezpieczenie przed zużyciem przez ścieranie wirówek dekantacyjnych marki Flottweg zmniejsza zużycie – uszkodzone części można łatwo wymienić na miejscu.

dry

Najwyższa zawartość masy suchej przy minimalnym zużyciu polimerów

Odpowiednia maszyna do każdego osadu, ale zawsze zaprojektowana z myślą o maksymalnej wydajności! Koncepcja głębokiego jeziorka we wszystkich naszych dekanterach odwadniających zapewnia łagodny dopływ, a tym samym niskie zużycie polimerów i optymalne odwadnianie. Zapewnia to najwyższą zawartość masy suchej przy minimalnym zużyciu polimerów.

time

Łatwa obsługa i krótkie przestoje

Wirówki marki Flottweg do odwadniania osadu ściekowego zostały zaprojektowane tak, aby były łatwe w obsłudze i wymagały jedynie minimalnych przestojów. W ten sposób zapewniają ciągłą i nieprzerwaną produkcję.

energy

Efektywność energetyczna

W dziedzinie zrównoważonego rozwoju ekologicznego efektywność energetyczna jest dla firmy Flottweg kluczową dźwignią. Wirówki i systemy zostały zaprojektowane z myślą o zoptymalizowanym, minimalnym zużyciu energii. Dzięki Recuvanes na odpływie zagęszczonego osadu można odzyskać około 20% użytej energii.

Odpowiednie dekantery do procesu hydrolizy termicznej (THP)

Hydroliza termiczna jest procesem stosowanym w oczyszczalniach ścieków z fermentacją beztlenową. Podczas hydrolizy termicznej osad ściekowy lub inne odpady organiczne są poddawane działaniu wysokiej temperatury i wysokiego nadciśnienia.

Dekantery Flottweg stosowane są przez największych dostawców systemów THP. W fazie wstępnego odwadniania lub zagęszczania instalacji THP dekantery marki Flottweg zapewniają równomiernie stałą zawartość masy suchej w wychodzie (16,5–20% masy suchej). Do tego dochodzi niskie zużycie polimerowych środków koagulujących. Optymalne rezultaty odwadniania osadu oczyszczanego w procesach THP i fermentacji anaerobowej zapewniają nowoczesne wysokowydajne dekantery marki Flottweg.

Xelletor marki Flottweg w oczyszczalni ścieków Weinheim

W oczyszczalni ścieków Weinheim oczyszczane są ścieki 200 000 mieszkańców pochodzące z obszaru zlewni o powierzchni około 200 kilometrów kwadratowych. Osady powstające podczas oczyszczania ścieków są fermentowane w wieżach fermentacyjnych na biogaz i przefermentowany osad. Powstający przy tym osad przefermentowany jest następnie odwadniany za pomocą wirówki X5E. Jaki ma to wpływ na koszty funkcjonowania oczyszczalni, dowiesz się z tego filmu.

icon-envelope-big

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach do efektywnego odwadniania osadów?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami!

  Do formularza kontaktowego   +48 22 732 22 30   Contacts worldwide