Engineered For Your Success
Separator Flottweg

Separator Flottweg

Separator firmy Flottweg

Separator jest wykorzystywany w wielu procesach technologicznych do oddzielania i oczyszczania mieszanek fazy stałej i cieczy. Separator jest głównie przeznaczony do cieczy i pracuje z wyższą prędkością obrotową niż dekanter. Dlatego wytworzone przyspieszenie odśrodkowe (liczba g) separatora jest wyraźnie większe niż w przypadku wirówki. Separatory Flottweg nadają się do oddzielania najmniejszych cząstek fazy stałej z cieczy (separator oczyszczający). Ponadto separatory Flottweg nadają się do oddzielania mieszanek cieczy o różnej gęstości przy jednoczesnym oddzielaniu fazy stałej (separator oddzielający). Obszar zastosowań separatorów AC firmy Flottweg (Automatic Cleaning) jest bardzo szeroki. Są one dostępne w różnych wykonaniach.

Separatory AC firmy Flottweg są wykorzystywane do różnych celów

  • Produkcja napojów i browarnictwo
  • Krochmalnictwo
  • Chemia i biotechnologia
  • Pozyskiwanie i przetwarzanie tłuszczów i olejów
Separatory osadowe do oddzielania fazy stałej i ciekłej

Separator firmy Flottweg

Parametry i czynniki wpływające na rezultat oddzielania

Napęd separatora
Napęd jest realizowany przez standardowy silnik indukcyjny trójfazowy, który przenosi moc na wrzeciono bębna za pośrednictwem pasa. Przyspieszanie i hamowanie bębna aż do zatrzymania odbywa się przez sterowanie silnikiem napędowym z wykorzystaniem przetwornicy częstotliwości. Umożliwia ona łagodny rozruch i redukuje prąd rozruchowy.

Opróżnianie separatora
Wyjątkową cechą separatorów AC firmy Flottweg jest system opróżniania Soft-Shot® zapewniający wysoką powtarzalność opróżnień częściowych oraz całkowitych w dowolnej kombinacji. Poziom hałasu podczas normalnej pracy jest tak niski, że separator można ustawiać w normalnych pomieszczeniach produkcyjnych bez potrzeby montażu specjalnych osłon dźwiękoszczelnych. Dowiedz się więcej na temat Soft-Shot®.

Smarowanie separatorów AC
Olej smarowy doprowadzany jest do łożysk za pomocą wewnętrznego systemu smarowania w obiegu olejowym. Układ sterowania kontroluje poziom i przepływ oleju. Dzięki zastosowaniu agregatu pompowego zapewnione jest dokładne smarowanie olejowe dostosowane do potrzeb.

Osłona z gazu obojętnego (opcjonalnie)
W razie stosowania substancji, których pary tworzą z tlenem z powietrza wybuchowe mieszanki, występuje ryzyko wybuchu. Dlatego instalacje pracujące w osłonie gazu ochronnego są stosowane, gdy konieczne jest zapobieżenie wydobywaniu się par do atmosfery (skażenie) lub przedostawaniu się powietrza do instalacji (utlenianie).

Czyszczenie/CIP separatora
Separatory spełniają wszystkie wymagania aktualnej normy dotyczącej wirówek i są zaprojektowane zgodnie z zasadami „Hygienic Design". Separatory Flottweg są przeznaczone do automatycznego czyszczenia CIP (Cleaning in Place) i można je w łatwy sposób zintegrować z istniejącymi procesami produkcyjnymi i CIP.

Sterowanie i kontrola separatorów firmy Flottweg

Programowalny układ sterowania (PLC) automatycznie kontroluje i steruje separatorem i należącymi do systemu elementami, takimi jak

  • Zabezpieczenie silnika i sterowanie rozbiegiem z zastosowaniem przetwornic częstotliwości
  • Sterowanie czasowe przebiegami automatycznego opróżniania bębna
  • Wszystkie elementy konstrukcyjne urządzeń kontroli i sterowania zaworami istniejących i instalacjami pomocniczymi
  • Wszystkie zaangażowane w przebieg procesu elementy wskazujące/kontrolki alarmowe oraz elementy obsługowe separatora zapewniające bezpieczną eksploatację instalacji

Broszury do pobrania

Separator