Engineered For Your Success
Algae Oil Extraction | Flottweg

Zbiór alg przy użyciu wirówki przemysłowej

Firma Flottweg oferuje innowacyjny proces pozwalający na zbiór wysokich plonów alg i ekstrakcji oleju. Algi są surowcem dla wielu różnych gałęzi przemysłu, np. kosmetycznego, farmaceutycznego, w wytwarzaniu biopaliw i produkcji artykułów spożywczych.

Podstawą wysokich zysków jest maksymalna wydajność zbiorów alg. Algi hoduje się w fotobioreaktorach. Następnie są one wyjmowane z wody. Zbiór komórek odgrywa decydującą rolę dla opłacalności zbiorów alg.

Opracowany przez firmę Flottweg proces enalgy to bardzo skuteczna metoda zbiorów alg: z jednej strony chodzi o zbiory z separatorem, a z drugiej o dwuetapowy proces, na który składają się wstępna koncentracja - np. za pomocą flotacji - oraz właściwe zbiory komórek z zastosowaniem wirówki Sedicanter® firmy Flottweg.

Wysokie zbiory alg to następujące korzyści:

  • zdecydowanie niższe koszty zbiorów
  • do 60% niższe koszty operacyjne (woda, energia itp.)
  • do 25% niższe koszty inwestycji
  • niższe koszty dalszej obróbki i suszenia dzięki otrzymywaniu koncentratu alg o wysokiej jakości

Zbiór alg przy użyciu wirówki Flottweg Sedicanter®

Zbiory alg z zastosowaniem wirówki Sedicanter® firmy Flottweg to dwuetapowy proces, na który składają się wstępna koncentracja za pomocą flotacji oraz właściwe zbiory komórek. Sedicanter® odwadnia koncentrat alg do zawartości fazy stałej na poziomie 22-25%.

Tylko ten specjalny dekanter jest w stanie efektywnie zagęścić drobne i miękkie komórki alg. Proces znajduje zastosowanie w średnich i dużych urządzeniach. Odznacza się przede wszystkim wysoką koncentracją alg przy niskim zużyciu energii.

Zbiór alg przy użyciu wirówki Flottweg Sedicanter®

Zbiór alg przy użyciu separatora

Zbiór alg z zastosowaniem separatora polega na oczyszczaniu zawiesiny alg z fermentatora przez separator. Zawiesina alg przepływa bezpośrednio do separatora i jest tam rozdzielana na przejrzystą fazę wodną i koncentrat alg.

Koncentrat alg ma kremową konsystencję. Proces znajduje zastosowanie w małych i średnich urządzeniach. Zbiory alg z zastosowaniem separatora odznaczają się przede wszystkim wysoką selektywnością.

Zbiór alg przy użyciu separatora Flottweg

Broszury do pobrania